The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 85. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29439

1944 katalog znaczków polskich i Generalnego Gubernatorstwa wydawnictwa Pionier z Krakowa, 280 stron plus dwa cenniki.


50 PLN
29953

1939 pierwszy okolicznościowy kasownik, przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
29954

1939 POWSTANIE GENERALNEGO GUBERNATORSTWA - rzadko dziś spotykane fałszerstwo pierwszego stempla okolicznościowego GG; co ciekawe skasowano nim znaczek, którego w dniu użycia stempla jeszcze nie było - wydano go trzy miesiące później.

Fi.1 FFi
200 PLN
29955

1939 I wydanie przedrukowe, zestaw trzynastu listów opłaconych pojedynczo lub wielokrotnie znaczkami tego wydania, kilka zgodnie z taryfą, reszta przepłacona.

Fi.1-13
240 PLN
29956

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków ostemplowana 23.III.1940 w Warszawie na kopercie listu miejscowego.

Fi.1-13
40 PLN
29957

1939 I wydanie przedrukowe, seria na podlepkach.

Fi.1-13
40 PLN
SOLD
29958

1939 I wydanie przedrukowe, seria kasowana.

Fi.1-13
25 PLN
SOLD
29959

1939 wydanie przedrukowe dla wschodnich obszarów okupowanych, kompletna seria stemplowana na liście z Warszawy 14.2.40 adresowanym do Gniezna.

Fi.1-13
90 PLN
29960

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
120 PLN
29961

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
29962

1939-45 komplet wydań znaczków Generalnego Gubernatorstwa wraz ze znaczkami urzędowymi i znaczkami dopłaty.

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
29963

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
29964

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza; karta pocztowa (formularz niemieckiej poczty polowej o sygn.11.39), wysłana 24.5.1940 z Krosna do Sompolna.

Fi.3
40 PLN
29966

1939 I wydanie przedrukowe, 16 gr - frankatura pojedyncza, papiery handlowe wysłane 11.3.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Krakowa do Monachium, koperta firmowa "Krakauer Zeitung/ Warschauer Zeitung", dodatkowo pieczęć listowa "Amt des Generalgouverneurs für die besetzen polnischen Gebiete Abt. für Volksaufklärung und Propaganda Pressedienst"; dekoracyjny rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.4
240 PLN
29967

1939 I wydanie przedrukowe, 20 gr + 30 gr - frankatura dwukolorowa, prawidłowo opłacony list zamiejscowy opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 19.XII z Piwnicznej do Sosnowca, znaczki skasowane jednowierszowym stemplem prowizorycznym "Piwniczna", jeden dodatkowo datownikiem "19.Dez.1939"; ładne prowizorium w dobrym stanie zachowania (znaczek za 20gr z jednym słabszym narożnikiem).

Fi.5, 7
240 PLN
29968

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa (formularz niemieckiej poczty polowej o sygn.11.39) opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 19.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej (Fi.100,-).

Fi.7
70 PLN
29969

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, prekursor formularzy kartkowych, polska przedwojenna całostka dofrankowana i opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 16.II.1940 z Lublina do Sanoka; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.7, P Fp3
100 PLN
29970

1939 I wydanie przedrukowe - dofrankowana całostka za 12 gr opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 15.III.1940 do Tarnowa, przesłana AMBULANSEM NR.5 relacji DĄBROWA-TARNÓW (DABROWA-5-TARNOW); słabszy stan zachowania (karta zgięta pionowo i naderwana z prawej strony); gwarancja.

Fi.Cp1, 2, 21
120 PLN
29971

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

Fi.Cp2I
70 PLN
29972

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", prawidłowa przesyłka z okresu podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 19.12 z Krakowa do Zakopanego; idealny stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
100 PLN
29973

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.160 euro).

Fi.Cp2I-II
200 PLN
29974

1939 całostka z hasłem propagandowym H i sygnaturą VI-1938, na odwrocie dwa ślady po podlepkach.

Fi.Cp3II
25 PLN
29975

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Jasła do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony dwuwierszowym kasownikiem prowizorycznym "Deutsche Dienstpost Osten/ Jaslo" z dostawioną datą "24.10.39"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzny stempelek informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.PCp1
Mi.VP226I 
200 PLN
29976

1939 formularz kartkowy wysłany 30.XI z Łodzi do oflagu IIB w Arnswalde, przedwojenny datownik polski ŁÓDŹ 1, stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


240 PLN
29977

1939 kartka ze stemplem agencji pocztowej z Radomska.


30 PLN
29978

1939 utworzenie Generalnego Gubernatorstwa, karnet okolicznościowy.


30 PLN
SOLD
29979

1940 miejscowo wysłana złożona klepsydra z Krakowa.

Fi.2
50 PLN
29980

1940 kartka z Klemensowa 16.3.40 do Poznania na polskiej przedwojennej całostce.

Fi.11
280 PLN
29981

1940 list polecony z Krakowa do Poznania, stempel okolicznościowy z Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.14, 17, 18, 19-21, 33, 34
50 PLN
SOLD
29982

1940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria (29 znaczków) stemplowana.

Fi.14-39
120 PLN
29983

1940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria (28 znaczków), trzy znaczki dopłaty z gwarancją.

Fi.14-39
220 PLN
29984

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
29985

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Fi.150.-), na podlepce, gwarancja i opis.

Fi.14I
120 PLN
29986

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
29987

1940 II wydanie przedrukowe, 4 gr - frankatura wielokrotna, prawidłowo ofrankowana karta pocztowa wysłana 29.9.1943 z Sochaczewa do Zakopanego, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.18
100 PLN
29988

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalne pamiątkowe karty (obie odmiany), ofrankowane znaczkami za 50/50 gr z dużym i małym odstępem nadruku, ostemplowane okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24I-II; 3
100 PLN
29989

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
25 PLN
29990

1940 kartka i stempel okolicznościowy z okazji zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
20 PLN
29991

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
50 PLN
29992

1940 II wydanie przedrukowe, 12 gr (mały odstęp) znaczek na widokówce ostemplowany 2.V w Gorlicach w 25-rocznicę bitwy pod Gorlicami, na karcie dodatkowy pamiątkowy nadruk; zwraca uwagę datownik odciśnięty w rzadko stosowanym kolorze fioletowym!

Fi.33II
40 PLN