Page:
Town postage 1914-1918
Poz# Features Catalog Description Actual price
9081
Fi.1I

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

850 PLN
9120

1916 Białystok, bardzo rzadka próba niezrealizowanego znaczka poczty doręczeniowej, minimalny ślad po podlepce, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest Mikulski.

8 500 PLN
9427
Fi.2b

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN
9428
Fi.2b

1915 Łódź, kartka z Niemiec do Łodzi, stempel poczty miejskiej typ 1 w kolorze liliowym, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

1 000 PLN
9429
Fi.3IIba
Mi.3IIaa 

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 groszy/5 gr. typ II, w kolorze lilaczerwonym, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y", błąd ten spotykamy tylko w II typie nadruku, gwarancja Falkowski.

60 PLN
9430
Fi.3Iaa
Mi.3ba 

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze czerwonym - typ I (Mi.65 euro), na pięknym wycinku z oryginalnego obiegu, obok znaczka niemiecka cenzura wojskowa, gwarancja i opis Krawczyk.

250 PLN
9431
Fi.3Iba
Mi.3aa 

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze czerwonym - typ I (Mi.65 euro), sygnowany, gwarancja Dr.A.Hartman, z opisem Krawczyk.

130 PLN
9432
Fi.4

1915 Warszawa, kartka z Niemiec do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury i znaczek warszawskiej poczty miejskiej z ręcznym nadrukiem nowej wartości.

450 PLN
9433
Fi.4Iba
Mi.4Iaa 

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku, gwarancja Falkowski.

60 PLN
9434
Fi.4Iba
Mi.4aa 

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Schmutz.

80 PLN
9435
Fi.6
Mi.5

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr., nigdzie dotad niekatalogowany znaczek czysty bez perforacji pionowej na lewym brzegu, piękny stan zachowania, sygnowany B.T., gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN
9436


Fi.6-7 Mk

1915 Warszawa, makulatura, czworobloki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, z oznaczeniem pozycji w arkuszu, lekkie ślady podlepek pomiędzy znaczkami.

80 PLN
9437
Fi.7-8 nz

1915 Warszawa, litograficzny nadruk nowej wartości, znaczki cięte, wartość za 2/10 gr. z uszkodzoną prawa cyfrą 2.

60 PLN
9438
Fi.8
Mi.7 

1915 Warszawa, nadużycie formy - kiedyś próba nadruku, znaczek przedrukowy z zielonkawym kolorem tła, na tej odmianie znaczków nie przedrukowywano, zwracają uwagę ciekawe uszkodzenia obu cyfr 2, gwarancja Łaszkiewicz.

60 PLN
9439
Fi.8 MK
Mi.7

1915 Warszawa, litograficzny nadruk nowej wartości, makulatura znaczka za 2/10 gr. ze znacznie przesuniętym tłem, lewy znaczek ze skrajem zmatowioną gumą.

80 PLN
9440
Fi.10

1915 Warszawa, karta pocztowa wysłana 3.V z Przemyśla do Warszawy, efektowna pieczęć formacyjna z godłem "K.K. EISENBAHNSICHERUNGS-ABTEILUNG Nr.... in Przemyśl", doręczenie opłacone znaczkiem poczty miejskiej za 6/5 gr unieważnionym datownikiem Poczty Miejskiej z wyróżnikiem "b"; stempelek cenzury przemyskiej; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
9441
Fi.27IIb

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 28.12, doręczenie opłacone przez nadawcę, stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE (98x17 mm) w kolorze czerwonolila; znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN
9442
Fi.I-II P

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk.

2 400 PLN
9443
Fi.I-IIb

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1000.-), gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN
9444
Fi.IIb

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

240 PLN
9445

Mi.4 P/I 

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. - typ II, w kolorze czarnym na niewprowadzonym do obiegu znaczku za 5 gr. - Herb Miasta w kolorze szarozielonym, bardzo rzadkie, obecnie opisywany jako grzecznościowy, ale kiedyś i dotąd w Niemczech, jako pełnoprawna próba (Mi.150 euro), sygnatura Rachmanow, podwójna gwarancja Rembieliński, z opisem Krawczyk.

600 PLN
9446

1915-6 Warszawa, zestaw blisko dwustu znaczków poczty miejskiej w Warszawie.

400 PLN
SOLD
9447
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

80 PLN
9448

Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro, Fi.480.-), piękny stan, gwarancja Korszeń.

280 PLN
9449
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Falkowski.

240 PLN
9450
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.280.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

240 PLN
9451
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria, gwarancja Jungjohann.

220 PLN
9452
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.120.-) w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

80 PLN
9453
Fi.1-2Ia

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym w kolorze jasnofioletowym z czerwonawym odcieniem i bez przerw w literach, zachowana w luksusowym stanie z oryginalna gumą, gwarancja Mikulski.

4 000 PLN
9454
Fi.1III

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, bez gumy, ale w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

80 PLN
9455
Fi.2Ib

1916 Sosnowiec, widokówka wysłana 12.12 z Warszawy doręczona przez pocztę miejską w Sosnowcu, fioletowy datownik opłatny "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list./ 14 DEZ 1916/ 3 kop.", cyfra 3 szeroka (2,5 mm), dwuwierszowa w ramce fioletowa pieczątka cenzury warszawskiej "Geprüft Postüberwachungstelle Warschau."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN
9456
Fi.2a

1916 Łódź, kartka z Frankfurtu do Łodzi, stempel poczty miejskiej typ 1 w kolorze czerwonym, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu, ciekawa widokówka z żołnierzami w okopach.

1 000 PLN
9457
Fi.2a, 2b, 5

1916 Częstochowa, karta wysłana 14.7 co rzadkie, za pośrednictwem poczty miejskiej (jasnofioletowy datownik i stempelek opłaty typu I za 5 fen.) z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie na Węgry; prawdopodobnie ze względu na niedokładny adres przesyłkę po bezskutecznych próbach doręczenia, zwrócono do nadawcy, odciskając stemple informacyjne; poczta niemiecka przekazała 13.I.1917 kartę Poczcie Miejskiej (fioletowy datownik), która przy pomocy urzędu meldunkowego podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, a przesyłkę opatrzono stempelkiem "Mit Hilfe des Meldeamtes nicht ermittelt"; cenzura poznańska; rzadki, choć bliski, kierunek wysyłki; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 500 PLN
9458
Fi.2b

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na karcie pocztowej wysłanej 28.12 z Sierakowa (Zirke), stempelek cenzury poznańskiej; dobry stan zachowania; sygnowano na odwrocie litery "B.T." w kółku.

60 PLN
9459
Fi.2b

1916 Łódź, karta pocztowa wysłana 19.4 z Berlina, czytelna odbitka stempla doręczeniowego Straży Pożarnej w kolorze lila (Fi.1000.-), stempelek cenzury poznańskiej; całość w idealnym stanie zachowania, gwarancja Korszeń.

900 PLN
9460
Fi.2b

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na dofrankowanej karcie pocztowej wysłanej 14.1 z Częstochowy; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN
9461

Fi.3-4

1916 Sosnowiec, przedrukowa seria czysta w czworoblokach (Fi.1760.-), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

1 500 PLN
9462
Fi.3-4

1916 Sosnowiec, seria czysta z paskiem (Fi.440.-), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

360 PLN
9463
Fi.3-4

1916 Sosnowiec, seria kasowana z pełną gumą (Mi.500 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

320 PLN
9464
Fi.3-4

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro) z minimalnym sladem po podlepce, bardzo ładny stan, sygnowana Brajer Lwów, gwarancja Korszeń.

140 PLN