The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 83. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9081

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.1I
850 PLN
9120

1916 Białystok, bardzo rzadka próba niezrealizowanego znaczka poczty doręczeniowej, minimalny ślad po podlepce, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest Mikulski.


8 500 PLN
9427

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2b
80 PLN
9428

1915 Łódź, kartka z Niemiec do Łodzi, stempel poczty miejskiej typ 1 w kolorze liliowym, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

Fi.2b
1 000 PLN
9429

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 groszy/5 gr. typ II, w kolorze lilaczerwonym, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y", błąd ten spotykamy tylko w II typie nadruku, gwarancja Falkowski.

Fi.3IIba
Mi.3IIaa 
60 PLN
9430

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze czerwonym - typ I (Mi.65 euro), na pięknym wycinku z oryginalnego obiegu, obok znaczka niemiecka cenzura wojskowa, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.3Iaa
Mi.3ba 
250 PLN
9431

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze czerwonym - typ I (Mi.65 euro), sygnowany, gwarancja Dr.A.Hartman, z opisem Krawczyk.

Fi.3Iba
Mi.3aa 
130 PLN
9432

1915 Warszawa, kartka z Niemiec do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury i znaczek warszawskiej poczty miejskiej z ręcznym nadrukiem nowej wartości.

Fi.4
450 PLN
9433

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.4Iba
Mi.4Iaa 
60 PLN
9434

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Schmutz.

Fi.4Iba
Mi.4aa 
80 PLN
9435

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr., nigdzie dotad niekatalogowany znaczek czysty bez perforacji pionowej na lewym brzegu, piękny stan zachowania, sygnowany B.T., gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6
Mi.5
400 PLN
9436

1915 Warszawa, makulatura, czworobloki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, z oznaczeniem pozycji w arkuszu, lekkie ślady podlepek pomiędzy znaczkami.

Fi.6-7 Mk
80 PLN
9437

1915 Warszawa, litograficzny nadruk nowej wartości, znaczki cięte, wartość za 2/10 gr. z uszkodzoną prawa cyfrą 2.

Fi.7-8 nz
60 PLN
9438

1915 Warszawa, nadużycie formy - kiedyś próba nadruku, znaczek przedrukowy z zielonkawym kolorem tła, na tej odmianie znaczków nie przedrukowywano, zwracają uwagę ciekawe uszkodzenia obu cyfr 2, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8
Mi.7 
60 PLN
9439

1915 Warszawa, litograficzny nadruk nowej wartości, makulatura znaczka za 2/10 gr. ze znacznie przesuniętym tłem, lewy znaczek ze skrajem zmatowioną gumą.

Fi.8 MK
Mi.7
80 PLN
9440

1915 Warszawa, karta pocztowa wysłana 3.V z Przemyśla do Warszawy, efektowna pieczęć formacyjna z godłem "K.K. EISENBAHNSICHERUNGS-ABTEILUNG Nr.... in Przemyśl", doręczenie opłacone znaczkiem poczty miejskiej za 6/5 gr unieważnionym datownikiem Poczty Miejskiej z wyróżnikiem "b"; stempelek cenzury przemyskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.10
150 PLN
9441

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 28.12, doręczenie opłacone przez nadawcę, stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE (98x17 mm) w kolorze czerwonolila; znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.27IIb
100 PLN
9442

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
2 400 PLN
9443

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1000.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
9444

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIb
240 PLN
9445

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. - typ II, w kolorze czarnym na niewprowadzonym do obiegu znaczku za 5 gr. - Herb Miasta w kolorze szarozielonym, bardzo rzadkie, obecnie opisywany jako grzecznościowy, ale kiedyś i dotąd w Niemczech, jako pełnoprawna próba (Mi.150 euro), sygnatura Rachmanow, podwójna gwarancja Rembieliński, z opisem Krawczyk.


Mi.4 P/I 
600 PLN
9446

1915-6 Warszawa, zestaw blisko dwustu znaczków poczty miejskiej w Warszawie.


400 PLN
SOLD
9447

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
9448

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro, Fi.480.-), piękny stan, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
280 PLN
9449

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Falkowski.

Fi.1-2
240 PLN
9450

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.280.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
240 PLN
9451

1916 Sosnowiec, seria, gwarancja Jungjohann.

Fi.1-2
220 PLN
9452

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.120.-) w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
9453

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym w kolorze jasnofioletowym z czerwonawym odcieniem i bez przerw w literach, zachowana w luksusowym stanie z oryginalna gumą, gwarancja Mikulski.

Fi.1-2Ia
4 000 PLN
9454

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, bez gumy, ale w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

Fi.1III
80 PLN
9455

1916 Sosnowiec, widokówka wysłana 12.12 z Warszawy doręczona przez pocztę miejską w Sosnowcu, fioletowy datownik opłatny "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list./ 14 DEZ 1916/ 3 kop.", cyfra 3 szeroka (2,5 mm), dwuwierszowa w ramce fioletowa pieczątka cenzury warszawskiej "Geprüft Postüberwachungstelle Warschau."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2Ib
400 PLN
9456

1916 Łódź, kartka z Frankfurtu do Łodzi, stempel poczty miejskiej typ 1 w kolorze czerwonym, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu, ciekawa widokówka z żołnierzami w okopach.

Fi.2a
1 000 PLN
9457

1916 Częstochowa, karta wysłana 14.7 co rzadkie, za pośrednictwem poczty miejskiej (jasnofioletowy datownik i stempelek opłaty typu I za 5 fen.) z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie na Węgry; prawdopodobnie ze względu na niedokładny adres przesyłkę po bezskutecznych próbach doręczenia, zwrócono do nadawcy, odciskając stemple informacyjne; poczta niemiecka przekazała 13.I.1917 kartę Poczcie Miejskiej (fioletowy datownik), która przy pomocy urzędu meldunkowego podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, a przesyłkę opatrzono stempelkiem "Mit Hilfe des Meldeamtes nicht ermittelt"; cenzura poznańska; rzadki, choć bliski, kierunek wysyłki; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2a, 2b, 5
1 500 PLN
9458

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na karcie pocztowej wysłanej 28.12 z Sierakowa (Zirke), stempelek cenzury poznańskiej; dobry stan zachowania; sygnowano na odwrocie litery "B.T." w kółku.

Fi.2b
60 PLN
9459

1916 Łódź, karta pocztowa wysłana 19.4 z Berlina, czytelna odbitka stempla doręczeniowego Straży Pożarnej w kolorze lila (Fi.1000.-), stempelek cenzury poznańskiej; całość w idealnym stanie zachowania, gwarancja Korszeń.

Fi.2b
900 PLN
9460

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na dofrankowanej karcie pocztowej wysłanej 14.1 z Częstochowy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2b
60 PLN
9461

1916 Sosnowiec, przedrukowa seria czysta w czworoblokach (Fi.1760.-), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
1 500 PLN
9462

1916 Sosnowiec, seria czysta z paskiem (Fi.440.-), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
360 PLN
9463

1916 Sosnowiec, seria kasowana z pełną gumą (Mi.500 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
320 PLN
9464

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro) z minimalnym sladem po podlepce, bardzo ładny stan, sygnowana Brajer Lwów, gwarancja Korszeń.

Fi.3-4
140 PLN