Page:
Official stamps
Poz# Features Catalog Description Actual price
15894
Fi.Ia, Ibx, IIax, IIIb
Mi.1aA, 1bB, 2B, 3b

1897-1918 Sądowe znaczki doręczeniowe, zestaw czterech dowodów doręczenia opłaconych znaczkami wszystkich nominałów: 17½Kr niebieskofioletowym o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL12½; 17½Kr niebieskim o ząbkowaniu ZL10½; 34 hal o ząbkowaniu ZL12½; 10 hal niebieskim; rzadki zestaw w dobrym stanie zachowania (Fi.670.-, Mi.300.- euro).

400 PLN
15895
Fi.IIIb

1913 Sądowe znaczki doręczeniowe, 10 hal niebiesko/czarny na dowodzie doręczenia wysłanym z Sanoka do Tarnowa.

50 PLN
15896
Fi.U1

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

20 PLN
15897
Fi.U1-11

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

60 PLN
15898
Fi.U1-11

1920 seria znaczków urzędowych.

30 PLN
15899
Fi.U1-11

1920 seria znaczków urzędowych.

40 PLN
15900

Fi.U1-11

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

120 PLN
15901
Fi.U5
Mi.D5

1920 I wydanie, 25 fen - frankatura pojedyncza, list wysłany 27.3 z Siedlec do Ryk, na odwrocie prowizoryczny datownik odbiorczy RYKI 31.III.20 z wyróżnikiem *a*; słabszy stan zachowania.

60 PLN
15902
Fi.U5

1920 składany list urzędowy z Lwowa do Limanowej.

45 PLN
15903
Fi.U5

1920 list urzędowy z Będzina do Krakowa.

55 PLN
15904
Fi.U5

1920 składany list urzędowy z Kulparkowa do Lwowa ostemplowany poaustriackim stemplem żeberkowanym

55 PLN
15905
Fi.U5

1920 kartka z Miechowa 3.5.20 do Kielc opłacona znaczkiem urzędowym, rzadkie zastosowanie znaczka urzędowego jako znaczka opłaty, w okresie późniejszym od 1.1.21 do wycofania z obiegu znaczki te oficjalnie były już dopuszczone do stosowania zamiennie za znaczki opłaty.

240 PLN
15906
Fi.U6

1920 list urzędowy z Chełmna 10.9.20 do Niemiec.

36 PLN
SOLD
15907
Fi.U12-16

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie, na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

50 PLN
15908
Fi.U17

1934 WILEŃSZCZYZNA - RYMSZANY - list urzędowy wysłany 4.8 z miejscowości Rymszany (powiat Brasław) do Wilna, znaczek unieważniony datownikiem z wyróżnikiem "*"; koperta z lewej strony przycięta, bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji G.Hahne.

72 PLN
SOLD
15909
Fi.U17

1934 list urzędowy z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie do Rakoniewic.

63 PLN
SOLD
15910
Fi.U 19 MK

1935 Godło państwa na ośmiokątnej ramce, parka znaczków na przesyłki zwyczajne (6 gr.), częściowo bez perforacji pomiędzy znaczkami, gwarancja Korszeń.

108 PLN
SOLD
15911
Fi.U19

1937 list urzędowy z Gdyni z Urzędu Skarbowego do Kielc.

25 PLN
15912
Fi.8

1939 Sądowe znaczki doręczeniowe za 50/80 gr na pozwie wekslowym skasowane 22.V w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo dwa znaczki za 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

160 PLN
15913
Fi.U19
Mi.D19

1939 DWUKROTNIE UŻYCIE, koperta listu urzędowego z Powiatowej Komendy Przysposobienia Wojskowego w Stopnicy wysłana 8.III z Buska Zdroju do Komendanta Podokręgu Związku Strzeleckiego w Kielcach; kopertę po przenicowaniu użyto powtórnie dla listu wysłanego 6.IV z Kielc do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Wierzbniku; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

160 PLN
15914
Fi.U21 P1

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, marginesowa parka prób w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

300 PLN
15915
Fi.U21-22nz

1945 parki znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

40 PLN
15916
Fi.U21PP4

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

30 PLN
15917
Fi.U21nz

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

60 PLN
15918
Fi.U22

1945 znaczek z abklaczem.

20 PLN
15919
Fi.U22P

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

100 PLN
15920
Fi.U21IIs

1946 parka z podwójną perforacją poziomą na marginesie, gwarancja i opis Walisch.

70 PLN
15921
Fi.U22IIA
Mi.D24B

1946 urzędowy list polecony opłacony znaczkiem nieząbkowanym wysłany 18.8.49 z Łomży do Warszawy, stempelek polecenia; kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
15922
Fi.U21I

1948 wydanie z małym numerem kontrolnym, karta pocztowa wysłana 6.4 z Chojnic do Chęcin, datownik urzędu przejściowego Mniów.

25 PLN
15923
Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C

1954 Godło państwa, seria znaczków, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

40 PLN