The auction will start on 11.09.2020

Auction 83. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15894

1897-1918 Sądowe znaczki doręczeniowe, zestaw czterech dowodów doręczenia opłaconych znaczkami wszystkich nominałów: 17½Kr niebieskofioletowym o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL12½; 17½Kr niebieskim o ząbkowaniu ZL10½; 34 hal o ząbkowaniu ZL12½; 10 hal niebieskim; rzadki zestaw w dobrym stanie zachowania (Fi.670.-, Mi.300.- euro).

Fi.Ia, Ibx, IIax, IIIb
Mi.1aA, 1bB, 2B, 3b
400 PLN
15895

1913 Sądowe znaczki doręczeniowe, 10 hal niebiesko/czarny na dowodzie doręczenia wysłanym z Sanoka do Tarnowa.

Fi.IIIb
50 PLN
15896

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
15897

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
60 PLN
15898

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
15899

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
40 PLN
15900

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
15901

1920 I wydanie, 25 fen - frankatura pojedyncza, list wysłany 27.3 z Siedlec do Ryk, na odwrocie prowizoryczny datownik odbiorczy RYKI 31.III.20 z wyróżnikiem *a*; słabszy stan zachowania.

Fi.U5
Mi.D5
60 PLN
15902

1920 składany list urzędowy z Lwowa do Limanowej.

Fi.U5
45 PLN
15903

1920 list urzędowy z Będzina do Krakowa.

Fi.U5
55 PLN
15904

1920 składany list urzędowy z Kulparkowa do Lwowa ostemplowany poaustriackim stemplem żeberkowanym

Fi.U5
55 PLN
15905

1920 kartka z Miechowa 3.5.20 do Kielc opłacona znaczkiem urzędowym, rzadkie zastosowanie znaczka urzędowego jako znaczka opłaty, w okresie późniejszym od 1.1.21 do wycofania z obiegu znaczki te oficjalnie były już dopuszczone do stosowania zamiennie za znaczki opłaty.

Fi.U5
240 PLN
15906

1920 list urzędowy z Chełmna 10.9.20 do Niemiec.

Fi.U6
36 PLN
SOLD
15907

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie, na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
15908

1934 WILEŃSZCZYZNA - RYMSZANY - list urzędowy wysłany 4.8 z miejscowości Rymszany (powiat Brasław) do Wilna, znaczek unieważniony datownikiem z wyróżnikiem "*"; koperta z lewej strony przycięta, bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji G.Hahne.

Fi.U17
72 PLN
SOLD
15909

1934 list urzędowy z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie do Rakoniewic.

Fi.U17
63 PLN
SOLD
15910

1935 Godło państwa na ośmiokątnej ramce, parka znaczków na przesyłki zwyczajne (6 gr.), częściowo bez perforacji pomiędzy znaczkami, gwarancja Korszeń.

Fi.U 19 MK
108 PLN
SOLD
15911

1937 list urzędowy z Gdyni z Urzędu Skarbowego do Kielc.

Fi.U19
25 PLN
15912

1939 Sądowe znaczki doręczeniowe za 50/80 gr na pozwie wekslowym skasowane 22.V w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo dwa znaczki za 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.8
160 PLN
15913

1939 DWUKROTNIE UŻYCIE, koperta listu urzędowego z Powiatowej Komendy Przysposobienia Wojskowego w Stopnicy wysłana 8.III z Buska Zdroju do Komendanta Podokręgu Związku Strzeleckiego w Kielcach; kopertę po przenicowaniu użyto powtórnie dla listu wysłanego 6.IV z Kielc do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Wierzbniku; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U19
Mi.D19
160 PLN
15914

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, marginesowa parka prób w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.U21 P1
300 PLN
15915

1945 parki znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21-22nz
40 PLN
15916

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
15917

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21nz
60 PLN
15918

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
20 PLN
15919

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
15920

1946 parka z podwójną perforacją poziomą na marginesie, gwarancja i opis Walisch.

Fi.U21IIs
70 PLN
15921

1946 urzędowy list polecony opłacony znaczkiem nieząbkowanym wysłany 18.8.49 z Łomży do Warszawy, stempelek polecenia; kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U22IIA
Mi.D24B
40 PLN
15922

1948 wydanie z małym numerem kontrolnym, karta pocztowa wysłana 6.4 z Chojnic do Chęcin, datownik urzędu przejściowego Mniów.

Fi.U21I
25 PLN
15923

1954 Godło państwa, seria znaczków, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
40 PLN