The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 83. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15529

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
15530

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, sześcioblok znaczka za 350/15 zł. ze skośnie przesuniętym w górę nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.3105
Mi.3253 
240 PLN
SOLD
15531

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
15532

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
15533

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.65,20).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
50 PLN
15534

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 166 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
140 PLN
15535

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z nadrukiem ukośnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105MK
Mi.3253
60 PLN
15536

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3105MK
Mi.3253
25 PLN
15537

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
15538

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
15539

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
15540

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem potrójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Npt
Mi.3253
150 PLN
15541

1990 sławni śpiewacy polscy, seria w czworoblokach.

Fi.3106-9
Mi.3254-7
10 PLN
15542

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy sześcioblok znaczka za 700/60 zł. ze skośnie przesuniętym w dół nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
240 PLN
15543

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, sześcioblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem przesuniętym i lekko obróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
120 PLN
15544

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
90 PLN
15545

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
15546

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
15547

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
15548

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym.

Fi.3121No
Mi.3269K
25 PLN
15549

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolem u dołu, czyste.

Fi.3124-25
Mi.3273-74
150 PLN
15550

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
25 PLN
15551

1990 zabytki miast polskich, znaczek za 800 zł ze znacznym uskokiem perforacji, czysty, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.3155
Mi.3303
30 PLN
15552

1990 poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, marginesowy znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.400.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
350 PLN
15553

1990 XXIII Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, blok na kopercie FDC ostemplowany kasownikiem okolicznościowym, dodatkowo nalepka polecenia skasowana datownikiem urzędu Poznań 1, trudna do zdobycia koperta FDC, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.bl.141
Mi.Bl.111
150 PLN
15554

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
70 PLN
15555

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.101,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
15556

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
15557

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.3170MK
Mi.3318
175 PLN
15558

1991 rośliny lecznicze (V) - konwalia, znaczki z pustopolem u dołu i góry, czyste.

Fi.3177
Mi.3325
20 PLN
15559

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
15560

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
15561

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, seria znaczków makulaturowych z podwójnym drukiem barwy srebrnej - podwójny druk napisu POLSKA i nominału, gwarancja Korszeń.

Fi.3195-200MK
Mi.3343-8
6 000 PLN
SOLD
15562

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
15563

1991 XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Bydgoszczy, blok z okolicznościowym dodrukiem "XVI WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Okręgu Warszawskiego - Polskiego Związku Filatelistów Warszawa 07.02.1998 r.".

Fi.bl.144 (100)
Mi.Bl.114
120 PLN
15564

1992 rocznik kopert FDC (bez bl.148(104)A; Fi.153,70).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
15565

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
15566

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 398 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3213-3328
Mi.3361-3476
300 PLN
15567

1992 500-lecie odkrycia Ameryki - Europa CEPT (III), arkusz czysty, na górnym marginesie fałdka (nie złamanie).

Fi.3229-30
Mi.3377-78
50 PLN
15568

1992 Rysunki Dziecięce - "Kocham" (II), arkusz czysty.

Fi.3238-39
Mi.3386-87
95 PLN
SOLD