The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:
Back

Description

1939 DWUKROTNIE UŻYCIE, koperta listu urzędowego z Powiatowej Komendy Przysposobienia Wojskowego w Stopnicy wysłana 8.III z Buska Zdroju do Komendanta Podokręgu Związku Strzeleckiego w Kielcach; kopertę po przenicowaniu użyto powtórnie dla listu wysłanego 6.IV z Kielc do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Wierzbniku; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Lot # 15913

Auction 83
Close: Auction is closed
Current price: 160 PLN
Catalog: Fi.U19
Mi.D19
Category: Official stamps
 
Number of bids: 0 Bid history
Back