The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 83. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15924

1913 polecony składany list urzędowy z Drochobycza do Borysławia, ciekawy lokalny stempel porta z Drohobycza "PORTO / 10 / HEL".


120 PLN
15925

1919 lokalne prowizoria dopłat, ROZWADÓW (typ 116) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 9.IX na kopercie.

Fi.73-80B
50 PLN
15926

1919 lokalne prowizoria dopłat, MIELEC (typ 88a) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 5.IX na kopercie.

Fi.73-80B
50 PLN
15927

1919 lokalne prowizoria dopłat, RUDNIK (typ 117) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 4.IX na kopercie.

Fi.73-80B
50 PLN
15928

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 65, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D1
50 PLN
SOLD
15929

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 94, ciężka podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D1
50 PLN
15930

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 72, gwarancja Korszeń, Mikulski.

Fi.D1
60 PLN
15931

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.47 (97) na wycinku użytkowym z rewersu koperty, unieważniony ręcznie "Porto 15 h" z datą 21.1.19 i sygnaturą urzędnika pocztowego, gwarancja z opisem pozycji na odwrocie Sutcliffe.

Fi.D3
300 PLN
15932

1919 wydanie krakowskie, pasek trzech znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.12/14 (62/64); to tzw. wysokie nadruki o wysokości poz.12 - 9,5/9,8 mm, poz.13 - najwyższy 9,9/10 mm i poz.14 - 9,9/9,7 mm, co ciekawe różnią się wysokością nadruku po lewej i prawej stronie - stąd dwa wyniki pomiaru każdego nadruku; to najciekawsze znaczki z formy IID, gwarancja i opis Mikstein.

Fi.D3
2 400 PLN
15933

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja Korszeń.

Fi.D3
25 PLN
15934

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
15935

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.D3
40 PLN
15936

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 17, gwarancja Korszeń.

Fi.D3
30 PLN
15937

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 19, ciężka podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
15938

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
15939

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 35, ciężka podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
15940

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 35, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
15941

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 40, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
15942

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
15943

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 26, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
15944

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
30 PLN
15945

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 48, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
80 PLN
15946

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.D3
30 PLN
15947

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 42, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.D3
30 PLN
15948

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.D3
40 PLN
15949

1919 wydanie krakowskie, sześcioblok znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.31/43 (81/93); lewy górny znaczek poz. 31 (81) z błędem występuącym w formach D i E "ścięte P w POCZTA", oba środkowe poz. 32/42 (82/92) z błędem "przerwana poprzeczka w A w POCZTA", jeden znaczek (poz.32) na podlepce, pozostałe bez, wszystkie w pięknym stanie, gwarancja i opis pozycji Mikstein.

Fi.D3 B
800 PLN
15950

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 98, przedrukowano tą formą tylko 600 znaczków z czego większość zużyto na skarcie pocztowym w Gorlicach, pozostałości po podlepce, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D4I
1 800 PLN
15951

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 13, przedrukowano tą formą tylko 600 znaczków z czego większość zużyto na skarcie pocztowym w Gorlicach, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

Fi.D4I
1 200 PLN
15952

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB i dodatkowo z błędem na poz.86 "uszkodzone P w POLSKA", piękny stan, gwarancja, sygnatura sprawdzająca SM i opis Mikstein, gwarancja Ryblewski.

Fi.D4I B
Mi.P11 
5 000 PLN
15953

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.34 (Fi.6000.-), niespotykanie piękny stan, sygnatura SM gwarancja i opis Mikstein, gwarancja Ryblewski.

Fi.D5
Mi.P4 
6 000 PLN
15954

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 5, nakład 450 sztuk!, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D5
1 500 PLN
SOLD
15955

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 42, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.D8
650 PLN
15956

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 50, gwarancja Jungjohann.

Fi.D8
750 PLN
15957

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka z nadrukiem pierwszej formy z poz. 56/67, czworoblok w idealnym stanie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
2 000 PLN
15958

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 49, małe rozerwanie przy dolnym marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
180 PLN
15959

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 48, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
480 PLN
15960

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 90, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

Fi.D9
500 PLN
15961

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 8, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
200 PLN
15962

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 21, niewielkie rozdarcie w górnym prawym rogu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
80 PLN
15963

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy z poz. 72-73, prawy znaczek z błędem "dwukropek", bardzo rzadki błąd o nakładzie zaledwie 60 sztuk, niewielka podlepka między znaczkami, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9B2
1 500 PLN