The auction will start on 14.04.2023

Auction 80. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27287

1944 katalog znaczków polskich i Generalnego Gubernatorstwa wydawnictwa Pionier z Krakowa, 280 stron plus dwa cenniki.


50 PLN
27808

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732
50 PLN
27809

1939 pierwszy okolicznościowy kasownik, przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
27810

1939 współkursor, kartka z Warszawy 11.12.39 do Wągrowca, mieszana frankatura ze znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca 1939 roku.

Fi.1
150 PLN
27811

1939 POWSTANIE GENERALNEGO GUBERNATORSTWA - rzadko dziś spotykane fałszerstwo pierwszego stempla okolicznościowego GG; co ciekawe skasowano nim znaczek, którego w dniu użycia stempla jeszcze nie było - wydano go trzy miesiące później.

Fi.1 FFi
200 PLN
27812

1939 I wydanie przedrukowe, zestaw trzynastu listów opłaconych pojedynczo lub wielokrotnie znaczkami tego wydania, kilka zgodnie z taryfą, reszta przepłacona.

Fi.1-13
240 PLN
27813

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków ostemplowana 23.III.1940 w Warszawie na kopercie listu miejscowego.

Fi.1-13
40 PLN
27814

1939 I wydanie przedrukowe, seria kasowana.

Fi.1-13
25 PLN
27815

1939 I wydanie przedrukowe, seria na podlepkach.

Fi.1-13
40 PLN
27816

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
120 PLN
27817

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
27818

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
27819

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza; karta pocztowa (formularz niemieckiej poczty polowej o sygn.11.39), wysłana 24.5.1940 z Krosna do Sompolna.

Fi.3
40 PLN
27821

1939 I wydanie przedrukowe, 16 gr - frankatura pojedyncza, papiery handlowe wysłane 11.3.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Krakowa do Monachium, koperta firmowa "Krakauer Zeitung/ Warschauer Zeitung", dodatkowo pieczęć listowa "Amt des Generalgouverneurs für die besetzen polnischen Gebiete Abt. für Volksaufklärung und Propaganda Pressedienst"; dekoracyjny rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.4
240 PLN
27822

1939 I wydanie przedrukowe, 20 gr + 30 gr - frankatura dwukolorowa, prawidłowo opłacony list zamiejscowy opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 19.XII z Piwnicznej do Sosnowca, znaczki skasowane jednowierszowym stemplem prowizorycznym "Piwniczna", jeden dodatkowo datownikiem "19.Dez.1939"; ładne prowizorium w dobrym stanie zachowania (znaczek za 20gr z jednym słabszym narożnikiem).

Fi.5, 7
240 PLN
27823

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa (formularz niemieckiej poczty polowej o sygn.11.39) opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 19.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej (Fi.100,-).

Fi.7
70 PLN
27824

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, prekursor formularzy kartkowych, polska przedwojenna całostka dofrankowana i opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 16.II.1940 z Lublina do Sanoka; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.7, P Fp3
100 PLN
27825

1939 I wydanie przedrukowe - dofrankowana całostka za 12 gr opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 15.III.1940 do Tarnowa, przesłana AMBULANSEM NR.5 relacji DĄBROWA-TARNÓW (DABROWA-5-TARNOW); słabszy stan zachowania (karta zgięta pionowo i naderwana z prawej strony); gwarancja.

Fi.Cp1, 2, 21
150 PLN
27826

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

Fi.Cp2I
70 PLN
27827

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", prawidłowa przesyłka z okresu podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 19.12 z Krakowa do Zakopanego; idealny stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
100 PLN
27828

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.160 euro).

Fi.Cp2I-II
250 PLN
27829

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Jasła do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony dwuwierszowym kasownikiem prowizorycznym "Deutsche Dienstpost Osten/ Jaslo" z dostawioną datą "24.10.39"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzny stempelek informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.PCp1
Mi.VP226I 
200 PLN
27830

1939 współkursor, kartka z Warszawy 5.12.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


90 PLN
27831

1939 formularz kartkowy wysłany 30.XI z Łodzi do oflagu IIB w Arnswalde, przedwojenny datownik polski ŁÓDŹ 1, stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


240 PLN
27832

1939 kartka ze stemplem agencji pocztowej z Radomska.


30 PLN
27833

1940 kartka z warszawy 28.4.40 na Litwę, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

Fi.1, 6
100 PLN
27834

1940 list polecony z Niska do Stalagu XIIIA koło Norymbergi, na odwrocie stempel odbiorczy Norymbergi.

Fi.9, 10
50 PLN
27835

1940 list nadany w agencji pocztowej Zagórz przez Gorlice do Poznania.

Fi.14
90 PLN
27836

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
27837

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Fi.150.-), na podlepce, gwarancja i opis.

Fi.14I
120 PLN
27838

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
27839

1940 wydanie przedrukowe, lewy górny znaczek z błędem "kropka połączona z R" lewy dolny znaczek z błędem "uszkodzone pióro".

Fi.17B2, B4
250 PLN
27840

1940 II wydanie przedrukowe, 4 gr - frankatura wielokrotna, prawidłowo ofrankowana karta pocztowa wysłana 29.9.1943 z Sochaczewa do Zakopanego, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.18
100 PLN
27841

1940 wydanie przedrukowe, rzadka odmiana koloru znaczka podstawowego.

Fi.23
90 PLN
27842

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalne pamiątkowe karty (obie odmiany), ofrankowane znaczkami za 50/50 gr z dużym i małym odstępem nadruku, ostemplowane okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24I-II; 3
120 PLN
27843

1940 kartka i stempel okolicznościowy z okazji zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
20 PLN
27844

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
50 PLN
27845

1940 kartka z Warszawy do Wiednia.

Fi.33
40 PLN
SOLD
27846

1940 II wydanie przedrukowe, 12 gr (mały odstęp) znaczek na widokówce ostemplowany 2.V w Gorlicach w 25-rocznicę bitwy pod Gorlicami, na karcie dodatkowy pamiątkowy nadruk; zwraca uwagę datownik odciśnięty w rzadko stosowanym kolorze fioletowym!

Fi.33II
40 PLN
27847

1940 kartka z Kleczy Górnej do Niemiec, prowizoryczny kasownik agencji pocztowej.

Fi.34
90 PLN