The new auction will start soon

Auction 79. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20090

1914 kartka z Niemiec do obozu jenieckiego dla Niemców umiejscowionego kopalni w Mysłowicach, rzadki stempel cenzury obozu "C.R.I.".


140 PLN
20091

1939 karta pocztowa wysłana 29.XII z Warszawy do Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych (OKW) w Berlinie do wydziału d/s jeńców, w sprawie poszukiwania syna - żołnierza polskiego; na odwrocie dodatkowy stempelek niemieckiej firmy w Warszawie "AUSKUNFTZENTRALE BURHARDT & OHRT"; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.7
250 PLN
20092

1939 Oflag XVIIIC - prowizoryczny, wczesny formularz poczty obozowej wysłany 2.XII do Kępna (Kempen), na froncie dopisek "via Breslau"; zwraca uwagę datownik z wyróżnikiem "a", stempelek cenzora obozowego nr.30; interesująca treść; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
20093

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Selypi, karta pocztowa!!! ze stempelkiem obozowym "SELYPI LENGYEL TISZTI GYUJTOTABOR PARANCSNOKSAG" wysłana 25.X z obozu do Kielc, przesyłka oznaczona stempelkami i dopiskiem "BELLIGERANT INTERNEE", a także "Ellenorizve !"; korespondencja na kartach z wydrukowanym znakiem opłaty była dozwolona tylko do grudnia 1939, potem odbywała się wyłącznie na specjalnych formularzach; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
20094

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka wydana nakładem wydawnictwa Eredi Finzi z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii, Dom Wydawniczy Eredi Finzi, Lugano); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


40 PLN
20095

1939 Dulag VIF - Köln (Kolonia), obóz przejściowy dla jeńców wojennych przekształcony w międzyczasie na Stalag VIF i przeniesiony do Bochol - Münster; listownik obozowy datowany 18.XI wysłany 8.XII z obozu do miejscowości Pięczkowo; stempelek cenzora nr.2; przesyłki z dulagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich ze względu na bardzo krótki (kilka miesięcy) okres ich funkcjonowania; całość w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
20096

1939 Oflag XIA, prowizoryczny formularz datowany 13.X, wysłany 21.10 z obozu do Krakowa, stempelek cenzora nr.1 z parafką; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
20097

1939 Stalag IA, karta pocztowa oznaczona stempelkiem "Kriegsgefangenenpost." wysłana z pośrednictwa pocztowego "Bärwalde über Königsberg (Pr.) 5" do Mińska Mazowieckiego, niemy datownik nadawczy z datą 4.11, stempelek cenzora obozowego nr.5 i odciśnięty drugi datownik z nie całkowicie wypiłowanymi napisami z dnia 5.12; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

We wrześniu 1939 w obozie nie było pomieszczeń mieszkalnych ani baraków, a jeńcy, którzy mieszkali w wojskowych namiotach, sami go budowali; część z nich pracowała w okolicznych gminach i powiatach głównie w rolnictwie.


300 PLN
20098

1939 Starobielsk - obóz stworzony dla polskich oficerów wziętych do niewoli przez Związek Radziecki po zajęciu wschodnich obszarów Polski po 17 września 1939 roku, w 1940 roku zostali oni przewiezieni do Charkowa i rozstrzelani przez funkcjonariuszy Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie oraz pracowników NKWD przybyłych z Moskwy na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (część zbrodni katyńskiej), kartka wysłana 1.12.39 do Stryja przez Stanisławów (polski przedwojenny kasownik), kartka w bardzo dobrym stanie.


1 200 PLN
20099

1939 kartka od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Craiovej 15.12.39 do Rzeszowa, stempel rumuńskiego Czerwonego Krzyża i niemieckiej poczty urzędowej na wschodnich terenach okupowanych.


100 PLN
20100

1939 kartka od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Calimanetsi 11.11.39 do Sanoka, stempelek niemieckiej cenzury.


80 PLN
20101

1939 kartka polecona od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Govorze 1.12.39 do Sosnowca.


100 PLN
20102

1939 list od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Györ 19.11.39 do Przeworska, stemple cenzury węgierskiej.


100 PLN
20103

1939 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Dömös 13.10.39 do Warszawy, liczne stemple węgierskie.


60 PLN
20104

1939 kartka od Polaka internowanego na Litwie z obozu w Kownie 19.12.39 do Bielska, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


170 PLN
SOLD
20105

1939 kartka od Polaka internowanego na Litwie z obozu w Kownie 7.12.39 do Krosna, stemple niemieckiej cenzury wojskowej.


105 PLN
SOLD
20106

1939 kartka polecona od Polaka internowanego na Litwie z obozu w Wilnie 25.11.39 do Sanoka, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


210 PLN
SOLD
20107

1940 znaczki poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1
60 PLN
20108

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem ogólnego wydania dla internowanych, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Ganterschwil do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1
120 PLN
20109

1940 znaczek poczty dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1
25 PLN
20110

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" z dodatkowym znaczkiem wydania dla internowanych Polaków, ostemplowany w obozie Meikirch; na odwrocie bez tekstu regulaminu loterii.

Fi.1, FP5
250 PLN
20111

1940 znaczki wydania dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1-2
50 PLN
SOLD
20112

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem wydanym dla internowanych Polaków, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Gebenstorf do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2
120 PLN
20113

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" z dodatkowym znaczkiem wydania dla internowanych Polaków, ostemplowany w obozie Meikirch; na odwrocie bez tekstu regulaminu loterii.

Fi.2, FP5
200 PLN
20114

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp2
35 PLN
20115

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie ogólne do korespondencji zagranicznej, karta ostemplowana grzecznościowo w obozie Wald; niewielki nakład.

Fi.Fp2
50 PLN
20116

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii grzecznościowo stemplowana, ślady po spinaczach.

Fi.Fp4
40 PLN
20117

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, napisy polskie i francuskie, karta czysta, doskonały stan zachowania.

Fi.Fp4
150 PLN
20118

1940 FORTY KOWIEŃSKIE - najmniejszy obóz internowania na Litwie, formularz Litewskiego Czerwonego Krzyża wysłany 10.III z obozu do Sosnowca, korespondencja przesyłana na formularzach z pieczęcią Litewskiego Czerwonego Krzyża zwolniona była od opłaty pocztowej, datownik nadawczy "KAUNAS centr. Nr5", odręczny znak cenzury litewskiej "14", stempelek cenzury niemieckiej z Królewca; przesyłki z internowania na Litwie ze względu na niewielką liczbę internowanych Polaków, należą obecnie do bardzo rzadkich - w Fortach Kowieńskich przetrzymywano zaledwie 329 osób; ładna całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


1 500 PLN
20119

1940 Rudnia Poczajewska - sowiecki obóz dla polskich jeńców, wykorzystywanych przez GUSZOSDOR-u (Zarząd Głównych Dróg Bitych NKWD) jako tania siła robocza, m.in. przy budowie Drogi Zachodnioukraińskiej nr.1 Nowogród Wołyński-Korzec-Równo-Dubno-Brody-Lwów; ponieważ jeńcy polscy zatrudnieni na budowach NKWD mieli prawo pisania listów, stąd wiadomo, że w niektórych miejscowościach m.in. w Rudni Poczajewskiej znajdowała się grupa obozowa; oferowana przesyłka z obozu - być może jedyna znana - datowana 27.V, została wysłana z Kijowa do Zalesia Górnego, stempelek cenzury Wehrmachtu; całość w idealnym stanie zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


800 PLN
20120

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Puspoknadasdon, formularz wysłany 3.VIII z obozu do Rymanowa, pieczęć komendantury obozu, stempelki: ELLENORIZVE i cenzury; doskonały stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
20121

1940 Oflag XA - prowizoryczny formularz wysłany 16.4 z Częstochowy do obozu, stempelek cenzora obozowego nr.18; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
20122

1940 Oflag IXB - ręcznie wykonany formularz, wszystkie napisy i liniatura sporządzone ołówkiem!!! karta datowana 5.3, wysłana 19.3 z obozu do Warszawy, niemy datownik nadawczy, stempelek cenzora obozowego nr.3; dodatkowo zwraca uwagę stempel w ramce "Leitpunkt: Warschau 2", niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
20123

1940 Brody-Zamek - sowiecki obóz dla polskich żołnierzy zagarniętych w wyniku zdradzieckiej napaści 17.IX.1939, jeńcy pod nadzorem NKWD budowali drogi, m.in. strategiczną Nowogród Wołyński - Lwów, karta pocztowa wysłana 3.IX z obozu do Lublina, okrągły stempelek cenzury niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.


300 PLN
20124

1940 Oflag XIIA - prowizoryczny formularz wysłany 13.4 z Sosnowca do obozu, stempelek cenzora obozowego; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
20125

1940 Oflag XIIIA - część na odpowiedź podwójnego listownika wczesnego typu przeznaczonego dla stalagów, wysłanego 21.XII z Paryża do obozu, stempelek cenzora obozowego D7 z dopisaną datą "21 Janv"; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
20126

1940 Oflag IIB - zaświadczenie obozowe wystawione dla ppor. marynarki Stanisława Janusza Rowińskiego biorącego udział w obronie wybrzeża polskiego w 1939 roku, stempel komendantury; nietypowy rzadko spotykany walor.


150 PLN
20127

1940 Stalag VIJ - karta pocztowa do obozu wysłana 26.XII ze Lwowa, znak opłaty unieważniony sowieckim stemplem mechanicznym, efektowny stempelek cenzora obozowego nr.8 z wizerunkiem kotwicy; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.

1941 Stalag VIIIB - karta pocztowa do obozu wysłana 27.2 z miejscowości Łanowce (ЛАНОВЦЫ) znajdującej się na obszarach anektowanych przez ZSRR i włączonych do Ukrainy, stempelek cenzora obozowego nr.2; bardzo dobry stan zachowania; karta wystawowa z eksponatu J.Falkowskiego.


700 PLN
20128

1940 Oflag XIB - listownik wysłany 26.4 z obozu do Poznania, stempelek cenzora obozowego z parafką i informacyjny w ramce "Antwort kurz fassen!/ odpisać krótko i czytelnie"; doskonały stan zachowania.


60 PLN
20129

1940 Stalag VA - formularz wczesnego nakładu wysłany 13.IV z Warszawy do obozu, stempelek cenzora obozowego nr.16; wzruszający list dziecka do ojca; ogólnie dobry stan zachowania (słabsze narożniki).


100 PLN