Page:
Postal stationery
Poz# Features Catalog Description Actual price
31900
Fi.p23

1904 trójjęzyczna kartka z opłacona odpowiedzią.

25 PLN
38749
Fi.Ck33a

973 Panorama Kalisza koperta, sygnatura (XII.60), długość napisu NADAWCA - 20 mm.

45 PLN
SOLD
38750
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; dobry stan zachowania.

80 PLN
38751
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 14; dobry stan zachowania.

80 PLN
38752
Fi.Cp1I

1918 wydanie PP/GGW, całostka grzecznościowo skasowana stemplem prowizorycznym Konin, nadruk typ 7 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, jednak bez cechy tego nadruku w postaci cienkiego górnego końca litery k, spora plama na lewo od prawej cyfry 1.

120 PLN
38753
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, rzadka karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach za 2/5 fen i 5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 14; bardzo dobry stan zachowania.

500 PLN
38754
Fi.Cp1IIs

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 2 w tym na doklejonym znaczku za 2,5 fen.

150 PLN
38755
Fi.Cp1Is

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 14 w tym na doklejonym znaczku za 2,5 fen.

150 PLN
38756
Fi.Cp2I

1918 wydanie PP/GGW, nadruk typ 31 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, w dolnym rzędzie jednak większa gęstość 23, ponieważ w pierwszych dwóch centymetrach drugiej linii znajdują się dwie kropki i krótsza kreska.

60 PLN
38757
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

50 PLN
38758
Fi.Cp3I

1918 wydanie PP/GGW, całostka z opłaconą odpowiedzią grzecznościowo kasowana prowizorycznym kasownikiem Konina, nadruk typ 9 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara.

150 PLN
38759
Fi.Cp3IA

1918 wydanie warszawskie, część na odpowiedź karty podwójnej z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 8; bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN
38760
Fi.Cp3Is

1918 wydanie PP/GGW, część całostki z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 22 w tym na doklejonym znaczku za 2,5 fen, kartka przycięta od góry.

200 PLN
38761
Fi.Cp4

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym, z błędem nadruku "wyszczerbiona tarcza nad prawym skrzydłem orła".

200 PLN
38762
Fi.Cp4ay-by

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014", czyste.

250 PLN
38763
Fi.Cp4

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym z błędem nadruku "niedobity środek belki zakrywającej dolny napis".

350 PLN
38764
Fi.Cp5x, y

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal na kartonach szarym i żółtobrunatnym; czyste; idealny stan zachowania.

300 PLN
38765
Fi.Cp5x, y

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal na kartonach szarym i żółtobrązowym; czyste; doskonały stan zachowania;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

350 PLN
38766
Fi.Cp5y

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, zaadresowana i skasowana 4.I.1919 w Lublinie, bardzo dobry stan zachowania; dla kart z oryginalnego obiegu pocztowego bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.1200,-)!!!

200 PLN
38767
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 2.

150 PLN
38768
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 14.

250 PLN
38769
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 31.

250 PLN
38770
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 23.

250 PLN
38771
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 17.

250 PLN
38772
Fi.Cp2I

1919 ZAWIERCIE - wydanie warszawskie; karta za 15 fen datowana 24/9 wysłana z Zawiercia do Warszawy, znak opłaty z ciekawą usterką "justunek" przed prawą cyfrą "1", dodatkowo unieważniony kasownikiem prowizorycznym, pełna treść i bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

800 PLN
38773
Fi.Cp8I

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 4, gwarancja Pelczar.

600 PLN
38774
Fi.Cp8II

1919 wydanie krakowskie, rzadka karta z nadrukiem typu 44; poza kilkoma drobnymi miejscowymi przebarwieniami dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

600 PLN
38775

Fi.Cp13INp

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z podwójnym nadrukiem typ 11 na części na odpowiedź.

2 500 PLN
38776
Fi.Cp14II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 120 (brak rombu) z ciekawą usterką "kropka w literze C", grzecznościowo skasowana w Krakowie.

60 PLN
38777
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 51 z wyraźną usterką "zniekształcona litera A w POLSKA"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

160 PLN
38778
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; dobry stan zachowania.

100 PLN
38779
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 42, plamki.

40 PLN
38780
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 120 - brak rombu.

60 PLN
38781
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 129 wysłana z Krakowa 16.IX.19 do Warszawy.

100 PLN
38782
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 80, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN
38783
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN
38784
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 80, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN
38785
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN
38786
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, na odwrocie gwarancja Schmutz.

100 PLN
38787
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 120 - brak rombu.

80 PLN