The auction will start on 19.04.2024

Auction 73. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8740

1915 Warszawa, Orzeł, nadużycie formy - druk prywatny znaczka za 10 gr. z fantazyjnym kolorem tła.

Fi.2 P FFi
40 PLN
8741

1915 Warszawa, Orzeł, nadużycie formy - druk prywatny znaczka za 10 gr. z fantazyjnym kolorem tła.

Fi.2 P FFi
40 PLN
8742

1915 Warszawa, znaczki poczty miejskiej na kopercie.

Fi.2, 7
10 PLN
8743

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2b
80 PLN
8744

1915 Warszawa "Orzeł", kasowany znaczek za 10 gr. w bardzo rzadkim kolorze ciemnobrązowoczerwonym z zielonkawożółtym tłem, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2n
Mi.2c
400 PLN
8745

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 groszy/5 gr. typ II, w kolorze lilaczerwonym, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y", błąd ten spotykamy tylko w II typie nadruku, gwarancja Falkowski.

Fi.3IIba
Mi.3IIaa 
60 PLN
8746

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze lilaczerwonym - typ I, na wycinku z oryginalnego obiegu, obok znaczka niemiecka cenzura wojskowa, gwarancja Krawczyk.

Fi.3Iaa
Mi.3baI
150 PLN
8747

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze lilaczerwonym - typ I, sygnowany, gwarancja Dr.A.Hartman, Krawczyk.

Fi.3Iaa
Mi.3baI 
80 PLN
8748

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze czerwonym (Mi.65 euro), gwarancja i opis koloru nadruku Schmutz.

Fi.4Iaa
Mi.4ba
130 PLN
8749

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze czerwonym - typ I, sygnowany, gwarancja Dr.A.Hartman, Krawczyk.

Fi.4Iaa
Mi.4ba 
120 PLN
8750

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.4Iba
Mi.4Iaa 
60 PLN
8751

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Schmutz.

Fi.4Iba
Mi.4aa 
80 PLN
8752

1915 Warszawa, poświadczenie odbioru przesyłki ze znaczkiem poczty miejskiej na odwrocie.

Fi.5
30 PLN
8753

1915 Warszawa, gwarancja i oznaczenie.

Fi.5bIIe
160 PLN
8754

1915 Warszawa, makulatura, czworobloki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, z oznaczeniem pozycji w arkuszu, lekkie ślady podlepek pomiędzy znaczkami.

Fi.6-7 Mk
80 PLN
8755

1915 Warszawa, kartka z Łodzi do Warszawy, stempel cenzury wojskowej i znaczek poczty miejskiej, ciekawa widokówka promująca dobroczynność "Dla głodnych".

Fi.7
60 PLN
8756

1915 Warszawa, litograficzny nadruk nowej wartości, znaczki cięte, wartość za 2/10 gr. z uszkodzoną prawa cyfrą 2.

Fi.7-8 nz
60 PLN
8757

1915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej.

Fi.7b
10 PLN
8758

1915 Warszawa, nadużycie formy - kiedyś próba nadruku, znaczek przedrukowy z zielonkawym kolorem tła, na tej odmianie znaczków nie przedrukowywano, zwracają uwagę ciekawe uszkodzenia obu cyfr 2, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8
Mi.7 
60 PLN
8759

1915 Warszawa, litograficzny nadruk nowej wartości, makulatura znaczka za 2/10 gr. ze znacznie przesuniętym tłem, lewy znaczek ze skrajem zmatowioną gumą.

Fi.8 MK
Mi.7
80 PLN
8760

1915 Warszawa, znaczki wydania przedrukowego poczty miejskiej.

Fi.10b, c
15 PLN
8761

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 28.12, doręczenie opłacone przez nadawcę, stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE w kolorze czerownolila (98x17 mm); znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2, 27II
120 PLN
8762

1915 Warszawa, znaczki nie wprowadzone do obiegu, poprawiana guma, gwarancja Krawczyk,.

Fi.I, II
230 PLN
8763

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.2000.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P1
1 200 PLN
8764

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
8765

1915 Warszawa, znaczek wydania poczty miejskiej nie wprowadzonego do obiegu, duża podlepka, gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIb
250 PLN
8766

1915 Warszawa, znaczek wydania poczty miejskiej nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ic
400 PLN
8767

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. - typ II, w kolorze czarnym na niewprowadzonym do obiegu znaczku za 5 gr. - Herb Miasta w kolorze szarozielonym, bardzo rzadkie, obecnie opisywany jako grzecznościowy, ale kiedyś i dotąd w Niemczech, jako pełnoprawna próba (Mi.-.-), sygnatura Rachmanow, podwójna gwarancja Rembieliński, z opisem Krawczyk.


Mi.4 P/I 
600 PLN
8768

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
90 PLN
8769

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), piękny stan, gwarancja Falkowski.

Fi.1-2
220 PLN
8770

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja Mikstein,.

Fi.1-2
95 PLN
SOLD
8771

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalnagumą (Mi.480 euro), piękny stan, gwarancja.

Fi.1-2
360 PLN
8772

1916 Zawiercie, seria znaczków bez nadruku kontrolnego, bardzo ładny stan zachowania, nie mają podlepek, ale 10 f. lekki cień - gwarancja i opis a 20 f. ładnie parowaną gumę - gwarancja z (G) Schmutz.

Fi.1-2III
260 PLN
8773

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym w rzadkim kolorze intensywnie fioletowym (bez szarego odcienia - dunkelblau nie schwarzviolett - oba odcienie Mi.300 euro), przerwy w literach J i R, sygnowany ak.

Fi.1-2IIb
Mi.1-2II 
800 PLN
8774

1916 Częstochowa, list wysłany miejscowo 26.8., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 10 (fenigów).

Fi.1c
100 PLN
8775

1916 Sosnowiec, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.2
70 PLN
8776

1916 Częstochowa, karta wysłana 14.7 co rzadkie, za pośrednictwem poczty miejskiej (jasnofioletowy datownik i stempelek opłaty typu I za 5 fen.) z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie na Węgry; prawdopodobnie ze względu na niedokładny adres przesyłkę po bezskutecznych próbach doręczenia, zwrócono do nadawcy, odciskając stemple informacyjne; poczta niemiecka przekazała 13.I.1917 kartę Poczcie Miejskiej (fioletowy datownik), która przy pomocy urzędu meldunkowego podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, a przesyłkę opatrzono stempelkiem ""Mit Hilfe des Meldeamtes nicht ermittelt"; cenzura poznańska; rzadki, choć bliski, kierunek wysyłki; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2a, 2b, 5
1 800 PLN
8777

1916 Częstochowa, druk wysłany miejscowo 27.6., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
80 PLN
8778

1916 Częstochowa, druk wysłany miejscowo 23.6., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
80 PLN
8779

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na karcie pocztowej wysłanej 28.12 z Sierakowa (Zirke), stempelek cenzury poznańskiej; dobry stan zachowania; sygnowano na odwrocie litery "B.T." w kółku.

Fi.2a
80 PLN