The auctions ends in:

Page:
Danzig
Poz# Features Catalog Description Actual price
6735

1807 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 28.V. bezpośrednio z Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbity kasownik nadawczy - No 46 GRANDE ARMEE (10 Korpus), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta i przeadresowanie na Caen; na odwrocie stempel odbiorczy z VIRE i sygnatura ołówkiem Feuser?, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.

2 800 PLN
6736
Fi.KSZP 2II
Mi.2II 

1896 COURIER, znaczek za 3 pf. prywatnej poczty kurierskiej w Gdańsku, koncesja obejmowała, poza miastem, przedmieścia i osady nie posiadające urzędów poczty państwowej, lekko zgięty narożnik.

60 PLN
6737

1916 Gdańska Dywizja Piechoty - Infanterie Division Danzig, widokówka wysłana 15.8 z frontu wschodniego za pośrednictwem poczty polowej tej jednostki do Legnicy, odciśnięty datownik z wyróżnikiem "b", pieczęć formacyjna; walor w dobrym stanie zachowania.

120 PLN
6738

Fi.1-15

1920 wydanie przedrukowe, kompletna seria, znaczek Fi.12 podlepka, pozostałe **.

100 PLN
SOLD
6739
Fi.16, 17, 25

1920 frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list polecony wysłany 3.XI z urzędu Gdańsk 1 do Hamburga; na odwrocie zalepka, stempelki cenzury i kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

160 PLN
6740

Fi.16-20

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

120 PLN
6741
Fi.18b

1920 wydanie prowizoryczne, grzecznościowo kasowany znaczek za 25 Pf. z błędem na poz. "zniekształcone gwiazdki", gwarancja Krawczyk.

20 PLN
6742

Fi.26-31

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

400 PLN
6743
Fi.28It
Mi.28I PF V 

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 Mk./35 Pf., z pięknie wykształconym błędem "złamane na ukos ZI", oryginalnie kasowany, gwarancja i opis Krawczyk.

100 PLN
6744
Fi.30I B1
Mi.30I Pf III 

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 Mk./2 Pf. niespotykany z tak bardzo zawansowanym błędem na poz.70 "podarty sztandar" w ładnym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN
6745
Fi.31II

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 Mk./7.5 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Mi.55 euro), gwarancja Krawczyk

150 PLN
6746
Fi.35

1920 wydanie prowizoryczne, nadruk typ 10, poprawiana guma, gwarancja Stoye.

70 PLN
SOLD
6747

Fi.38a

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.600 euro); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

1 200 PLN
6748
Fi.38a

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", znaczek za 40 pf. poz.89, rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.150 euro), gwarancja i opis odmiany Schmutz.

300 PLN
6749
Fi.Cp2
Mi.P3 

1920 14.VI wydanie przedrukowe, 10+10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

50 PLN
6750
Fi.Cp5

1920 X wydanie przedrukowe, 15 Pf karta, czysta.

20 PLN
6751
Fi.Cp6

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7 1/2 Pf karta, czysta.

35 PLN
6752
Fi.Cp7
Mi.P8 

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7 1/2 + 30/ 7 1/2 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

70 PLN
6753
Fi.Cp9

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

70 PLN
6754
Fi.Cs1

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania.

30 PLN
6755
Fi.PW24
Mi.S11b 

1920 prekursor, parka pionowa znaczków niemieckich 2.5+7.5 Pf. użyta w Gdańsku przed wprowadzeniem do obiegu pierwszych znaczków Poczty WMG (Fi.900.-), gwarancja Krawczyk.

800 PLN
6756
Fi.Pp1
Mi.A1 

1920 wydanie przedrukowe, przekaz pocztowy, prawa część zgięta w miejscu oddzielania, niewielkie przebarwienia.

50 PLN
6757

Mi.35 P3 

1920 wydanie prowizoryczne - mały innendienst, kasowana grzecznościowo próba nadruku w kolorze zielonym na znaczku za 7.5 Pf.; złamany i wzmocniony jeden narożnik, bardzo rzadki walor, nie notowany jako kasowany, jako czysty (Mi.1400 euro), gwarancja Krawczyk.

600 PLN
6758
Fi.47-56
Mi.53-62 

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria nacinana (Fi.300.-).

240 PLN
6759

Fi.48 B
Mi.54 

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, nacinany znaczek za 10 Pf. z niekatalogowanym błędem na poz.75 "uszkodzony proporzec", pozostałe znaczki gratis !!!; gwarancja i opis pozycji i błędu Schmutz,

200 PLN
6760

Fi.52 B1
Mi.58I 

1921 Koga, czworoblok znaczków za 1 mk., prawy górny z najsłynniejszym błędem gdańskim występującym na poz.10 w części nakładu "koga w płomieniach" (Fi.400.-), nieco zmatowień na gumie, szczególnie na dolnych znaczkach, pękniecie nacięcia, liczony tylko znaczek z błędem, gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN
6761

Fi.57-59
Mi.63-65 

1921 Koga, ząbkowana seria czysta w czworoblokach (Fi.560.-).

480 PLN
6762
Fi.72-4

1921 wydanie obiegowe, luzaki z serii.

10 PLN
SOLD
6763
Fi.79 MK1
Mi.85 F 

1921 herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, znaczek za 2 MK. bez poddruku oryginalnie kasowany (Mi.110 euro), gwarancja Krawczyk.

220 PLN
6764
Fi.84-86
Mi.90-92 

1921 Wydanie z okazji tygodnia walki z gruźlicą, seria czysta (Fi.45.-).

35 PLN
6765
Fi.Cp10az
Mi.P10b 

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, karta 15 Pf, na kartonie białym; pęknięta pionowa kreska i przerwa w drugiej od góry kropkowanej linii adresowej, czysta.

60 PLN
6766
Fi.Cp10bz
Mi.P10a 

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, karta 15 Pf, na kartonie piaskowym; pęknięta pionowa kreska i przerwa w kropkowanej dolnej linii adresowej, czysta.

60 PLN
6767
Fi.Cp11B1

1921 wydanie definitywne, całostka z błędem "wyłamana skośna kreska w literze g".

30 PLN
6768
Fi.Cp12bx
Mi.P13 

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 30+30 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, karton piaskowy.

50 PLN
6769
Fi.Cp12bx

1921 wydanie definitywne, podwójna całostka z opłacona odpowiedzią z błędem "przedłużona kreska rozdzielająca stronę adresową", a na części na odpowiedź "przesunięta kreska rozdzielająca stronę adresową".

30 PLN
6770
Fi.Cp13
Mi.P12 

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, karta 40 Pf, przerwa w kropkowanej linii adresowej (nad grubą linią), czysta.

40 PLN
6771
Fi.Cp14

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 20 Pf przerwy w 1, 2 i 3 (licząc od góry) kropkowanych liniach adresowych, czysta.

50 PLN
6772
Fi.Cp16
Mi.P15 

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 40 Pf, przerwy w kropkowanych liniach adresowych: nad grubą linią (na prawo od środka), pod grubą linią (na lewo od środka); czysta.

50 PLN
6773
Fi.Cp16
Mi.P15 

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 40 Pf, pionowa linia dzieląca kartę pęknięta w dwóch miejscach, dodatkowo przerwy w kropkowanych liniach adresowych: nad grubą linią (na prawo od środka linii), pod grubą linią (na lewo od środka linii).

70 PLN
6774
Fi.Cp16
Mi.P15 

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 40 Pf, przerwa w kropkowanej linii adresowej (nad grubą linią), czysta.

50 PLN