The new auction will start soon

Auction 69. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
46916

1941 pierwsza seria wydania rządu na emigracji.

Fi.338A-H
Mi.360-7
30 PLN
46917

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na kopercie adresowanej do obozu Moss w Norwegii skasowana pieczęcią z orłem POLSKA MARYNARKA WOJENNA AGENCJA POCZTOWA, dodatkowy stempelek nagłówkowy "O.R.P. GARLAND"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67
300 PLN
46918

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.A-H338
Mi.360-67 
45 PLN
46919

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków ostemplowana na dekoracyjnej karcie datownikiem Poczty Polowej w pierwszym dniu obiegu, będącego jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji; sygnowano na odwrocie litery "B.T." w kółku.

Fi.A-H338
Mi.360-367 
200 PLN
SOLD
46920

1941 - 1945 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
280 PLN
46921

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na wycinku z listu poleconego nadanego 1.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, kasownik odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1" z dnia 6-4; walor w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.A-H338
Mi.360-367 
120 PLN
46922

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana znaczkiem za 10 gr skasowanym 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowa nalepka poczty polowej skasowana datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.B338
Mi.361 
100 PLN
46923

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek za 80 gr na liście do Wallington nadanym 15.XII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej (datownik odciśnięto na skraju, tak że numer agencji "wypadł" poza kopertą), stempelek cenzury brytyjskiej P.94; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.F338
Mi.365 
350 PLN
46924

1942 nalepki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż - interesujący zestaw makulatury - 6-ka z drukiem na zagięciu arkusza (ślad podlepki na środkowym dolnym znaczku) oraz 4-ka z abklaczem (zagięcia na dolnej parce).


150 PLN
46925

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, seria.

Fi.338I-O
Mi.368-75
35 PLN
SOLD
46926

1943 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na liście poleconym do Tilbury nadanym 20.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, cenzura brytyjska P.117, a na odwrocie brytyjski owalny kasownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67 
180 PLN
46927

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty, seria w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
40 PLN
46928

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, widokówka z oryginalnego obiegu wysłana 18.XII z agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", do Chelmsford, znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II; stempelek cenzury brytyjskiej z numerem P94; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.I338, K338
Mi.368, 370 
800 PLN
46929

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na kopercie, skasowana 3.V gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr. 3, datownik odbiorczy POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1 POLISH FIELD POST OFFICE No.1 z dnia 19.V.

Fi.I-O338
Mi.368-375
100 PLN
46930

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na kopercie, skasowana 18.VII metalowym datownikiem typu I w agencji pokładowej nr.5 Polskiej Marynarki Handlowej na statku m/s "Sobieski", znaczki kasowane w agencjach statków handlowych są dużo rzadziej spotykane i bardzo trudne do zdobycia.

Fi.I-O338
Mi.368-75
120 PLN
46931

1944 PRZESYŁKA DO PALESTYNY - RZADKI KIERUNEK WYSYŁKI!!! kartka pocztowa z oryginalnego obiegu pocztowego do Palestyny ofrankowana znaczkami II wydania Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, nadana 16.XII.1944 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki skasowano metalowym datownikiem typu II, stempelek cenzury brytyjskiej P.117; kasownik odbiorczy "REGISTERED TEL AVIV 19 JAN 45"; rzadki kierunek wysyłki; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.I338, J338, K338, L338
Mi.368-71
800 PLN
46932

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na poleconej kopercie wysłanej do Londynu nadanej 12.VIII w agencji pokładowej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia; stempelek cenzury okrętowej; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (zaczernione nazwisko odbiorcy, na odwrocie usunięty adres nadawcy).

Fi.P-T330
Mi.376-79
320 PLN
46933

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, seria przedrukowa w pięknym stanie.

Fi.P-T338
Mi.376-79 
180 PLN
46934

1945 znaczek wydania dobroczynnego stemplowany grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.338U
Mi.379A 
40 PLN
46935

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379 
50 PLN
46936

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, w pięknym stanie.

Fi.U338
Mi.A379 
25 PLN
SOLD