The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 69. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
46807

1920 Śląsk Cieszyński, próba znaczka za 5 f. z przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P1
750 PLN
46808

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
200 PLN
46809

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, cztery małe formaty tak jak wydano część nakładu gumowane bez podlepek, dodatkowa odmiana koloru nadruku (brązowoczerwona zamiast czerwonej) na znaczku za 21/3 mk. na jednej podlepce, pozostałe tak jak wydano bez gumy, wśród nich dodatkowo pięć odmian koloru znaczków podstawowych.

Fi.1-9
1 000 PLN
46810

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, seria w arkuszach sprzedażnych (arkusz znaczka za 2,50 kr. bez 13 znaczków z dolnej części arkusza - w sumie ponad 80 pełnych serii), arkusze ogólnie w dobrym stanie poza niewielkimi załamaniami i rozdarciami w kilku arkuszach, olbrzymia ilość błędów i usterek przede wszystkim na podstawowych znaczkach opisanych na osobnym zestawieniu przez Pana Walischa, poza tym każdy znaczek z błędem zagwarantowany, wspaniały materiał badawczy rzadko oferowany w takim komplecie, piękny początek do specjalizacji wydania.

Fi.1-10 ark.
2 550 PLN
46811

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta na podlepkach, drogi znaczek za 15 Pf. gwarancja.

Fi.1-14
60 PLN
46812

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria czysta, drogi znaczek za 15 Pf. gwarancja Schmutz.

Fi.1-14
160 PLN
46813

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf, prawe dwa znaczki przyklejony zagięty prawy margines.

Fi.1y
Mi.30
60 PLN
46814

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf.

Fi.1y
Mi.30
20 PLN
46815

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
46816

1920 wydanie dla Górnego Śląska, znaczek z silnie przesuniętą perforacją.

Fi.2
15 PLN
46817

1920 ekspres polecony z Bischofsburga (Biskupca) 24.6.20 do Wrocławia, koperta z dwóch stron przycięta i pozagniatana, gwarancja Sztaba.

Fi.2, 8
120 PLN
46818

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, kompletny arkusz znaczka za 10 fen., na poz. 21 znaczek z błędem "mała cyfra 1", arkusz zagięty w połowie.

Fi.2B3
120 PLN
46819

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 10 Pf.

Fi.2y
Mi.31
20 PLN
SOLD
46820

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 10 Pf plus pojedynczy znaczek.

Fi.2y
Mi.31
20 PLN
46821

1920 wydanie dla Sląska Cieszyńskiego kartka austriacka z dodatkowym znaczkiem za 15 fen. nadana z Cieszyna 17.IV.20 do Austrii, opłata za taka kartkę wynosiła 20 fen., a do opłaty zaliczono częściowo austriacką kartkę bez unaradawiającego nadruku nie mającą już mocy obiegowej użyta, jeden z pierwszych dni uzycia znaczków z nadrukiem "S.O. 1920" - wprowadzono do obiegu 15.IV.

Fi.3
300 PLN
46822

1920 Kwidzyn, fragment arkusza znaczka za 15 Pf, złożony i sklejone około 10 znaczków, w sumie 138 znaczków w tym około 20 sklejonych gumą.

Fi.3y
Mi.32
300 PLN
46823

1920 kartka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Cieszyna 16.11.20 do Poznania, stempel odbiorczy na froncie.

Fi.4, 5, Ck20
300 PLN
46824

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z błędem "obniżone O", guma z licznymi ubytkami (do przedruku wykorzystano wybrakowane arkusze podstawowego wydania).

Fi.4B2
65 PLN
46825

1920 Śląsk Cieszyński, 25 fen z przedrukiem S.O. w II typie - frankatura mieszana ze znaczkami bez przedruku na pocztowym adresie przesyłowym z krakowskim nadrukiem typu 16, wysłanym 11.VII z Bielska do Nowego Sącza, na froncie okrągła pieczęć "GŁÓWNY URZĄD CELNY W BIELSKU" i nalepka kontroli celnej "Za certyfikatem wywozu i przywozu w Cieszynie" z dopisanym numerem "11185"; na odwrocie pasek 3 znaczków dopłaty za 50 hal i datowniki odbiorcze; bardzo rzadki dla tego wydania walor (skart) w doskonałym stanie zachowania, do tej pory znanych jest zaledwie kilka egzemplarzy pochodzących z jednego źródła - archiwum Domu Towarowego w Nowym Sączu, najpiękniejszy z nich jest pokazany i opisany w monografii prof.J.Auleytnera "Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920"; skarty do innych odbiorców nie są spotykane na rynku; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4II, Ca3, 80B, 84
Mi.4II, 84, 88, P19
12 000 PLN
46826

1920 plebiscyt w Olsztynie, gwarancja.

Fi.4a
50 PLN
46827

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze karminowobrązowym, gwarancja i oznaczenie Wiatrowski.

Fi.4b
600 PLN
46828

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.500.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
400 PLN
46829

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 20 Pf.

Fi.4y
Mi.33
190 PLN
46830

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 20 Pf.

Fi.4y
Mi.33
60 PLN
46831

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

Fi.5
150 PLN
46832

1920 Kwidzyn, znaczki za 25 Pf.

Fi.5y
Mi.34
20 PLN
SOLD
46833

1920 Kwidzyn, znaczki za 25 Pf.

Fi.5y
Mi.34
20 PLN
46834

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 25 Pf.

Fi.5y
Mi.34
20 PLN
SOLD
46835

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
125 PLN
46836

1920 kartka z Beuthen (Bytomia) 25.3.20 do Niemiec.

Fi.6, Cp1
120 PLN
46837

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

Fi.7y
Mi.36
20 PLN
46838

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

Fi.7y
Mi.36
20 PLN
46839

1920 Kwidzyn, znaczki za 40 Pf.

Fi.7y
Mi.36
30 PLN
46840

1920 Kwidzyn, wieloblok plus pionowy pasek znaczka za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
950 PLN
46841

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
100 PLN
46842

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
100 PLN
46843

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
950 PLN
46844

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 60 Pf, jeden znaczek uszkodzony.

Fi.9y
Mi.38
750 PLN
46845

1920 Kwidzyn, znaczek za 60 Pf.

Fi.9y
Mi.38
30 PLN
46846

1920 Kwidzyn, wielonlok znaczków za 60 Pf.

Fi.9y
Mi.38
600 PLN