The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 69. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
46940

1934 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa wydana z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy ostemplowana okolicznościowo 3.5 we Wrocławiu; temat - LOTNICTWO.


Mi.P251 
30 PLN
46941

1936 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Borów (Birkholz) do Gdańska, stempelek agencji "Birkholz über Friedeberg (Neumark)", znaczki unieważnione 6.3 w urzędzie nadrzędnym w Strzelcach Krajeńskich (Friedeberg); koperta pionowo zgięta.


Mi.512, 514, 516
100 PLN
46942

1936 Ziemie Zachodnie, karta wysłana 4.11 ze Śląskiego Stowarzyszenia Rolnego organizacji Reichsnährstand w Koźlu do Raciborza, dekoracyjna formularz, znaczek skasowany datownikiem COSEL; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.516
80 PLN
46943

1936 Ziemie Zachodnie, urzędowy list wartościowy o zadeklarowanej wartości 1050RM wysłany 21.8 z Ząbkowic Śląskich do miejscowości Złoty Stok, znaczki urzędowe unieważnione datownikiem FRANKENSTEIN (SCHLESIEN), przesyłka zabezpieczona bardzo dobrze zachowanymi pieczęciami lakowymi, koperta firmowa "Landrat des kreises Frankenstein (Schl)"; na odwrocie kasownik odbiorczy REICHENSTEIN; dla lepszej ekspozycji kopertę rozcięto z trzech stron; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.D138, D140
400 PLN
46944

1938 Anschluss Austrii do Rzeszy Niemieckiej, mieszana frankatura znaczków austriackich i niemieckich na liście poleconym z Insbrucku do Namysłowa.


150 PLN
46945

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.


50 PLN
46946

1938 Ziemie Zachodnie, koperta nakładu pocztowego do rachunków telefonicznych o sygnaturze "C311 (10.33) Din C6" z kompletną zawartością (pokwitowaniami przeprowadzonych rozmów) przesłana miejscowo w Kotulinie, dwuwierszowy w ramce stempelek nadawczy "Rodenau über Gr. Strehlitz."; rzadko spotykany kompletny zestaw dokumentów pocztowych w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta ze śladami archiwizacji).


200 PLN
46947

1939 Ziemie Zachodnie, firmowa karta pocztowa delikatesów Richard Jentsch, wysłana 25.2 z Nowej Soli (Nesalz) do Głogowa (Glogau), znaki opłaty unieważnione wirnikiem propagandowym "Brücke zum Oderwald" przedstawiającym most na Odrze - Oderbrücke w Nowej Soli, odciśniętym dodatkowo obok, całość w dobrym stanie zachowania (lewy górny róg nadgięty).


Mi.675
80 PLN
46948

1939 kartka z Sosnowca 23.12.39 do Berlina.


20 PLN
46949

1939-41 zestaw wycinków z Łaz i Łazisk.


70 PLN
46950

1939 list polecony z Sosnowca 29.1..39 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN
46951

1939 list z Sosnowca 16.12.39 do Niemiec.


20 PLN
46952

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
46953

1939 Tereny anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, polskie znaczki z radzieckimi datownikami - w tym jeden rzadszy pięknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim, radzieckie znaczki z polskimi datownikami z Przemyśla i Lwowa, różne wzory datowników.


90 PLN
46954

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych, wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
60 PLN
46955

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, unikalny lotniczy list polecony wysłany 14.12 z urzędu pocztowego Lwów 10 do Krakowa; ładnie ofrankowana koperta, fioletowe stempelki: polski polecenia i rosyjski "АВИО"; zalepka i stemple cenzury niemieckiej, kasownik odbiorczy Kraków 30.12; korespondencja pomiędzy częścią Polski okupowaną przez Rosję, a częścią okupowaną przez Niemcy wędrowała okrężną drogą przez Moskwę i Berlin, na tym właśnie odcinku mogła być przewieziona pocztą lotniczą, przesyłki takie są jednak wyjątkowo rzadkie, a w idealnym stanie zachowania niespotykane; gwarancja.


Mi.594, 682, 736
1 200 PLN
46956

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
40 PLN
46957

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 18.I z Oświęcimia do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i dwa wewnętrzne stemple informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P227I 
250 PLN
46958

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, wysłana 26.8 z Wrocławia do Katowic, znak opłaty unieważniony wirnikiem propagandowym Niemieckiego Czerwonego Krzyża, ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P236 
50 PLN
46959

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, skasowana okolicznościowo 23.8 we Wrocławiu kasownikiem Niemieckiej Wystawy Kolonialnej.


Mi.P236 
50 PLN
46960

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta informacyjna z Oflagu IIB wysłana 3.6 do Tarnopola, w charakterze datownika nadawczego zastosowano numerator biurowy; stempelek cenzury obozowej; na odwrocie kasownik odbiorczy Tarnopola z 26.VI; doskonały stan zachowania.


300 PLN
46961

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, Brody-Zamek - obóz dla polskich jeńców w ZSRR budujących pod nadzorem NKWD drogi, m.in. strategiczną Nowogród Wołyński - Lwów, karta podwójna, część z opłaconą odpowiedzią wysłana 29.IV z Równego do Lublina, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
46962

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 17.12 z miejscowości Jagodzin do Oflagu XA, sowiecki kasownik nadawczy, stempelek cenzora obozowego nr.15; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
46963

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, formularz kartkowy wysłany 15.5 z Kalisza do obozu jenieckiego Stalag IXC, zwraca uwagę prowizoryczny kasownik nadawczy KALISCH z częściowo usuniętym napisem, stempelek cenzora obozowego nr.14.


80 PLN
46964

1940-1 zestaw wycinków z Libiąża, Zabrzegu i innych.


50 PLN
46965

1940-1 zestaw wycinków z Będzina, Olkusza, Dąbrowy i Krzepic.


80 PLN
46966

1940-1 zestaw wycinków z Lipic.


30 PLN
46967

1940-1 zestaw wycinków z Będzina.


25 PLN
46968

1940 zestaw wycinków z Opatowa.


15 PLN
46969

1940-1 zestaw wycinków z Mierzyna.


20 PLN
46970

1940 list z Sosnowca 4.4.40 do Będzina.


20 PLN
46971

1940 kartka grzecznościowo stemplowana w Dąbrowie.


15 PLN
46972

1940 kartka firmowa z Będzina 8.11.40 do Niemiec.


40 PLN
46973

1940 miejscowy list polecony z Będzina 3.4.40.


20 PLN
46974

1940-41 zestaw wycinków z przekazów paczkowych - wszystkie z Sosnowca.


35 PLN
46975

1940 list z Koziegłów do Ministerstwa Zdrowia Rzeszy w Berlinie do Opiumstelle, koperta lekko przycięta od góry.


35 PLN
46976

1940 list z Myszkowa 9.8.40 do Berlina.


30 PLN
46977

1940 list z Modrzejowa do Sosnowca, koperta ślady po złożeniu.


20 PLN
46978

1940-1 zestaw wycinków z Popowa i Kłobucka.


25 PLN
46979

1940-1 zestaw wycinków z Grodźca i Bobrownik.


40 PLN