The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:
Back

Description

1942 nalepki dobroczynne na Polski Czerwony Krzyż - interesujący zestaw makulatury - 6-ka z drukiem na zagięciu arkusza (ślad podlepki na środkowym dolnym znaczku) oraz 4-ka z abklaczem (zagięcia na dolnej parce).

Lot # 46924

Auction 69
Close: Auction is closed
Current price: 150 PLN
Catalog:
Category: Government-in-Excile editions
 
Number of bids: 0 Bid history
Back