The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 67. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
37641

1918 całostka wydania GGW z grzecznościowo odbitym stemplem prowizorycznym Suwałk.

Fi.Cp1
150 PLN
41415

1951 Światowy Tydzień Młodzieży, karta ostemplowana okolicznościowo 21.III w pierwszym dniu obiegu (Myślicki 51 009).

Fi.Cp126
20 PLN
42855

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem na doklejonym znaczku.

Fi.Cp1
50 PLN
42856

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 20.

Fi.Cp1I
50 PLN
SOLD
42857

1918 wydanie PP/GGW, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku; późna faza przedruku (nadruk nieostry, rozlany); skasowana grzecznościowo.

Fi.Cp1II
60 PLN
42858

1918 wydanie warszawskie, karta 15 fen/10; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - bardzo rzadki typ 24, a na tej karcie dotąd nieznany; dobry stan zachowania (na odwrocie ślady podlepek);

karta 15 fen/10; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 3; bardz dobry stan zachowania;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp2 I-II
1 000 PLN
42859

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

Fi.Cp2II
40 PLN
42860

1918 wydanie warszawskie; rozbity nadruk (m.in. zalane cyfry 5), karta wysłana 23.12 z Warszawy do Żyrardowa, kasownik odbiorczy na froncie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 2; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).

Fi.Cp2II
100 PLN
SOLD
42861

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

Fi.Cp2II
50 PLN
42862

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z nadrukami typ 12, ślady po czterech podlepkach na odwrocie jednej kartki, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp3I
180 PLN
42863

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukami typ 19.

Fi.Cp3I
220 PLN
42864

1918 wydanie PP/GGW, kartka grzecznościowo stemplowana kasownikiem prowizorycznym z Konina, całostka z nadrukiem typ 9.

Fi.Cp3I
200 PLN
42865

1918 wydanie warszawskie, karta podwójna 15 fen/7,5 + 15 fen/7,5; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 19; dobry stan zachowania (na odwrocie duży ślad podlepki);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp3I
300 PLN
42866

1918 NADRUK MOCNO PRZESUNIĘTY, wydanie warszawskie, część na odpowiedź karty podwójnej 15 fen/7,5 z nadrukiem mocno przesuniętym w lewo i w górę wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 22; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp3IB
400 PLN
42867

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym, czyste.

Fi.Cp4ay-by
180 PLN
42868

1918 wydanie lubelskie, całostki na kartonie szarożółtym z eksponatu medalowego, jedna czysta, jedna stemplowana.

Fi.Cp4a
360 PLN
42869

1918 wydanie lubelskie, karta z eksponatu medalowego, całostki na kartonie szarym, jedna czysta, druga stemplowana.

Fi.Cp5x
280 PLN
42870

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal na kartonach szarym i żółtobrunatnym; czyste; idealny stan zachowania.

Fi.Cp5x, y
300 PLN
42871

1918 wydanie lubelskie, karta z czarnym nadrukiem, znak opłaty z błędem "kropka w otoku godła z prawej strony"; bardzo dobry stan zachowania w papierze naturalne wtrącenie ("węgielek").

Fi.Cp5y
150 PLN
42872

1918 wydanie lubelskie, całostki na kartonie szarożółtym z eksponatu medalowego, jedna czysta, druga stemplowana.

Fi.Cp5y
380 PLN
42874

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 23; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Ca2
250 PLN
SOLD
42875

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 13, na odwrocie delikatna odbitka drugostronna (abklatsch); bardzo dobry stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Ca2
315 PLN
SOLD
42876

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 11; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Ca2
250 PLN
SOLD
42877

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 1; dobry stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Ca2
400 PLN
SOLD
42878

1919 wydanie krakowskie - UKOŚNY NADRUK, pocztowy adres przesyłkowy z niekatalogowanym typem nadruku, opis eksperta "Typ niekatalogowany, podobny do T11, z przestawioną kropką"; minimalnie słabszy stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Ca3
800 PLN
42879

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 18 - z napisem POLSKA POCZTA zamiast POCZTA POLSKA i belką zamiast ozdobnika, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.Ck4IIIt
280 PLN
42880

1919 koperta ze znakiem opłaty 25 fen, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Ck6
100 PLN
42881

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck6
60 PLN
42882

1919 koperta ze znakiem opłaty.

Fi.Ck6
70 PLN
42883

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z bardzo rzadkim nadrukiem typ 8a - nominał 15 zamiast 25 i dodatkowy nadruk korygujący cyfry 2 na cyfrze 1, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cs4IIt
2 500 PLN
42884

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 4, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp8I
600 PLN
42885

1919 wydanie krakowskie, całostka z przesuniętym nadrukiem typ 4 - koniczynka zamiast rombu, wysłana z Bielska 21.III.20 do Lipska.

Fi.Cp12I
200 PLN
42886

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczynka zamiast rombu i podniesiona kropka po h.

Fi.Cp12II
70 PLN
42887

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96.

Fi.Cp12II
60 PLN
42888

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42.

Fi.Cp12II
50 PLN
42889

1919 wydanie krakowskie, całostka - część na odpowiedź z nadrukiem typ 4, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp13IB
70 PLN
42890

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka po h, z obiegu pocztowego z Krakowa 4.II.20 do Rzeszowa.

Fi.Cp13IIA
100 PLN
42891

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp14IIx
100 PLN
42892

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 65, wysłana 18.VI z Jasła do Krakowa, pieczęć nadawcy Towarzystwo kredytowe dla handlu i przemysłu; minimalnie słabszy stan zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp14IIx
120 PLN
42893

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 80, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp14IIx
100 PLN