The auction will start on 19.04.2024

Auction 67. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36663

1606 kompletny list Anny Branickiej z Ruszczy Lubomirskiej, żony Sebastiana Lubomirskiego kasztelana małogoskiego, datowany "28 dnia stycznia 1606", wysłany do syna Stanisława Lubomirskiego, który w 1621 pod Chocimiem po śmierci Hetmana Jana Karola Chodkiewicza dowodził, jako regimentarz wojskami koronnymi i litewskimi, w 1625 został wojewodą ruskim, w 1638 krakowskim, a w 1647 otrzymał od cesarza Ferdynanda III tytuł książęcy, którego to tytułu jak widać używał już wcześniej; był najpotężniejszym magnatem w Małopolsce, pierwszym Panem na Łańcucie; list pochodzi z parcelowanego na zachodzie archiwum Potockich, sygnowany, posiada fiszkę archiwalną z adnotacją o treści listu i odpisem; zachował się w niezłym stanie, tusz nieco wyblakły, ale czytelny, lekkie przetarcia na krawędziach; wspaniały dokument historyczny, mający ponad 400 lat!!!


1 200 PLN
36664

1808 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 16.IX z Gdańska Wrzeszcza (Langfourt) - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbity kasownik nadawczy - No 5 GRANDE ARMEE (3 Dywizja 4 Korpusu gen.Legranda), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


2 600 PLN
36665

1808 obszar I Rzeczypospolitej - LIPAWA jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim LIBAU (Dobin 27.2.06.1.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi, na odwrocie ładnie zachowana pieczęć lakowa; Libawa po I rozbiorze była jedynym portem morskim Rzeczypospolitej, w III rozbiorze zagarnięta przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
36666

1809 obszar I Rzeczypospolitej - GOLDYNGA, jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim GOLDINGEN (Dobin 27-2-04.1.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi; w 1561 roku Kurlandia ze stolicą w Goldyndze została lennem Rzeczypospolitej, Goldynga była jej stolicą i siedzibą książąt kurlandzkich, miasto wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze zagarnięte przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
36667

1816 GAZETA LWOWSKA kompletny egzemplarz z idealnie odbitą sygnetą gazetową Lwowskiej Dyrekcji Pocztowej o nominale 1 Kreuzera z 1816 roku; sygnety - czyli pocztowe stemple gazetowe zostały wprowadzone w Galicji w 1802 roku, ustanowiono wtedy za wysyłkę (m.in. czasopism) opłaty tzw. stemplowo-gazetowe, których uiszczenie potwierdzano poprzez ostemplowanie gotowego wydawnictwa sygnetą; stemple te są prekursorami znaczków gazetowych; bardzo dobry stan zachowania.


350 PLN
36668

1817 list z Piotrkowa do Tuszyna.


120 PLN
36669

1820 kompletny list z pełną treścią wysłany z Koszalina do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy COESSLIN 29. DEC., całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
36670

1820 około, koszulka listu z Radziejowa do Włocławka, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA RADZIEIEWO z dopisaną datą "9/9"; dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy; dobry stan zachowania;
1820 około, koszulka listu wysłanego z Radziejowa do Włocławka, czerwony jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA RADZIEIEWO z dopisaną datą "17/8"; dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


250 PLN
36671

1820 kompletny list z pełną treścią z Włocławka do Żychlina, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA WŁOCŁAWEK, u dołu listu dopisana pełną datą wysyłki "10/8 20", czarny jednowierszowy stempel urzędu przejściowego typu IIA KUTNO z dopisaną pełną datą "15/8 20"; dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; słabszy stan zachowania;

1835 list z Włocławka do Brześcia, czerwona odbitka jednowierszowego stempla nadawczego typu IIB WŁOCŁAWEK z dopisaną pełną datą "5/12 35"; stempelek w ramce "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie dekoracyjna pieczęć nadawcy z godłem "WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE OBWOD KUIAWSKI PREZYDENCYA MUNICYPAL: POLICYI MIASTA OBWODOWEGO WŁOCŁAWKA"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


500 PLN
36672

1821 około, list z Warszawy do Kielc, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 14 MAII, dopisek "Interes Rządowy" z nazwiskiem osoby prowadzącej korespondencję zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, zaczerniony adres odbiorcy; całość w dobrym stanie zachowania; sygnowane na odwrocie B.W.Trzeciecki.


120 PLN
36673

1823 około, list wysłany 19/7 z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), data i nazwa miejscowości nadania wpisane ręcznie.


50 PLN
36674

1826 składany list z Falkenburga (Złocieńca) do Dramburga z dwuwierszowym stemplem nadawczym.


50 PLN
36675

1827 kompletny list zagraniczny wysłany 16.VII z Warszawy do Paryża, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 16 IULII, wpisana wysokość opłaty "45" gr; ponieważ stempelek warszawski został niezbyt czytelnie odciśnięty, urzędnik pruski dopisał czerwonym atramentem "Warschau" i wysokość porta, stempelek tranzytowy "TP" (Transit Prusse Aachen/Berlin); na odwrocie stempel odbiorczy Paryża z 27.VII; niewielki zgrabny liścik w doskonałym stanie zachowania.


800 PLN
36676

1827 około, koszulka listu wysłanego 3.XI z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 3 NOVEMBRIS, adnotacje pocztowe: "30" niebieskim atramentem i "38" czerwonym, na odwrocie "50" i "25" czarnym atramentem, pieczęć lakowa nadawcy; zgrabna całość w słabszym stanie zachowania.


120 PLN
SOLD
36677

1829 list wysłany 26.IX z Łęczycy do Łodzi, unikalny stempel nadawczy ŁĘCZYCA typu IIA (181a) z polską nazwą miesiąca w dacie (tu 26 WRZESN) dostawianej oddzielną pieczątką, znamy jeszcze dwa takie przypadki: ZAWICHOST z oddzielnie dostawianą datą i unikalny dwuwierszowy stempel LUBLIN typu IA; dodatkowo stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Służba Cywil.Rząd.: od Kom.Obw.Łęczyc:" (Czernik typ IVB), a pod nim data "26/9 29" i podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski.


800 PLN
36678

1830 około, list wysłany 22.3 z Torunia do Kwidzyna (Marienwerder), na odwrocie odbitka pieczęci urzędowej nadawcy, bardzo wczesne użycie kasownika nadawczego.

1834 list tzw. "obciążony" paczką o wadze 2 funtów - dopisek "przytym paka pos sig: I.R.", wysłany do Teodora hrabiego Mycielskiego w majątku Chocieszewice, czarny okrągły jednoobrączkowy stempel Rawicza z 21.12; adnotacje pocztowe dopisane czerwonym atramentem; na odwrocie pieczęć lakowa; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
36679

1836 około, koperta listu pieniężnego tzw. "obciążonego" paczką - dopisek "przytym paczka w ktorej jest Złł 8. sub sig R.G.S.", wysłanego 1/11 z Suchedniowa do Radomia, czarny stempel nadawczy typu IIA SUCHEDNIOW z dopisaną datą, opłata 83 gr, na odwrocie dobrze zachowana (przełamana) pieczęć lakowa nadawcy z godłem BANK POLSKI KASSA GÓRN. OKRĘGU WSCH; bardzo dobry stan zachowania.


800 PLN
36680

1836 POLOGNE najwcześniejsza data użycia stempelka kraju pochodzenia, kompletny list zagraniczny z pełną treścią wysłany 9/5 z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.18mm W i A wąskie) austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie słabiej odciśnięty dwuwierszowy z datą stempel odbiorczy "Krakau 10.MAI." (drugostronna odbitka na froncie); do tej pory w literaturze podawano okres stosowania stempelka POLOGNE na lata 1846- a krakowskiego stempla odbiorczego na rok 1839; ważny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
36681

1837 obszar I Rzeczypospolitej - STACKELN (obecnie Strenči na Łotwie), owalny stempel rosyjski z napisem łacińskim "POST:STACKELN 18" (Dobin 40.4.20) odciśnięty na kompletnym liście do Dorpatu, ręcznie dopisana data wysyłki, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy "Ringenberg Rahlenhof"; miejscowość Stackeln położona była na trakcie pocztowym Ryga - Dorpat w Kurlandii, która w 1561 roku została lennem Rzeczypospolitej, w wyniku traktu w Oliwie w 1660 roku kończącym okres Potopu szwedzkiego Rzeczpospolita zrzekła się znacznej części Inflant; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


700 PLN
36682

1837 kompletny list z Warszawy do Francji, stemple i adnotacje tranzytowe, poziomo złamana koperta.


500 PLN
36683

1838 kompletny prywatny list z pełną treścią datowany 9/10, wysłany ze Lwowa, adresowany do odbiorcy "w Przemyślu lub Jarosławiu", czarny jednowierszowy stempel nadawczy "LEMBERG", przesyłka dotarła do Jarosławia - stempel odbiorczy "Jaroslau 10 Oct.1838", ale nie zastała adresata, tu naliczono należność za dosłanie jej do Przemyśla w wysokości 6 kr, stempel odbiorczy "Przemysl 12 Oct 1838" odciśnięty na stemplu z Jarosławia; walor w dobrym stanie zachowania.


350 PLN
36684

1839 kompletny LIST NA KOSZT ODBIERAJĄCEGO wysłany 1.1 z Warszawy do Lublina, dawnym zwyczajem adresując list wymieniano tytuły odbiorcy - "Adamowi Bielińskiemu b.Pułkownikowi Korpusu Weteranów"; stempel nadawczy typu IIIC (śr.20 mm), przesyłka z dopiskiem "na Koszt Odbierającego" na froncie wpisana niebieskim atramentem wysokość porta "33" jakie winien opłacić adresat; w dniu 1.I.1839 wprowadzono obowiązkową opłatę dodatkową do każdego listu na fundusz dróg i spławów w wysokości 10% wyliczonej opłaty pocztowej - tu 30 gr za list + 3 gr - opłata obowiązkowa, łącznie 33 gr; niezwykle rzadka, a być może unikalna przesyłka wysłana w pierwszym dniu stosowania obowiązkowej opłaty dodatkowej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
36685

1840 około, obwoluta podwójnie użyta z Tuszyna, obcieta prawa część koperty.


65 PLN
36686

1841 około, list z Włocławka do Piotrkowa, wysłany 13.II, stempel nadawczy typu IIIA o średnicy 24 mm z datą dopisaną ręcznie, stempelek zwalniający z opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie idealna odbitka pieczęci nadawcy.


120 PLN
36687

1842 po, list zagraniczny z Warszawy do Triestu wysłany 29 6, doskonała odbitka małego stempla nadawczego typu IIIC o średnicy 18 mm; przesyłka została całkowicie opłacona przez nadawcę, co oznaczono stempelkiem FRANCO, a obok wpisano wysokość opłaty 15/15.


350 PLN
36688

1842 list z miejscowości Nowy Adamów wysłany ze Zgierza do Warszawy, w lewym dolnym rogu adnotacja "Od Mieszk.Kolonii Nowy Adamów"; czerwony jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA STRYKÓW (26x4 mm) z dopisana ręcznie datą "17/1", dopisek "Inter. pryw.", w pełni opłacony przez nadawcę - czerwony stempelek FRANCO - list o wadze 2¾ łuta sprawił ekspedytorowi kłopot z prawidłowym naliczeniem należności (55 kop. za list 3 łutowy, lub 47,5 kop. za list 2,5 łutowy), wpisana i poprawiana należnośc to prawdopodobnie "49½" list na papierze ze znakiem wodnym "z Fabryki/ BANKU POLSKIEGO/ 1841./ w Jeziorny"; ciekawy walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


600 PLN
36689

1843 około, koperta listu rekomendowanego wysłanego 16.I z Schelletau (Zeletava) w Czechach do Wadowic, różne adnotacje i oznaczenia pocztowe, w tym wyliczenie wysokości porta; na odwrocie nieuszkodzona sucho tłoczona zalepka nadawcy.


100 PLN
36690

1847 SAMBOR - NIEBIESKI KASOWNIK, kompletny list wysłany 1.XI z Sambora do Tarnowa, ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel nadawczy SAMBOR 1 Nov. w kolorze niebieskim, adnotacje pocztowe dotyczące wagi przesyłki; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
36691

1847 około, NIEUZNANY ZWROT PRZESYŁKI, koszulka listu na koszt adresata wysłanego 7/3 z Kalisza do kontrolera handlu E.Głowińskiego w miejscowości Szadek, datownik typu IIID z ozdobnikiem, adnotacje "na koszt" i "zł 4 należy się", przesyłka została przez Głowińskiego odebrana; próbował on ją zwrócić jako go niedotyczącej żądając zwrotu opłaconej należności pocztowej; na odwrocie stosowne oświadczenie "Ani z Imienia ani z Nazwiska którego się Interes wewnątrz tyczy nie mieszka w Mieście Szadku ani podpisanemu Znany przeto niniejszą Expedycję zwraca"; ekspedycja w Szadku przesyłkę z dopiskami "Retro", "Przyczyna na drugiej stronie" i "dla wyiasnienia dalszego retro" przesłała 12/3 do urzędu zwierzchniego w Sieradzu; tego samego dnia odesłano ją z obszernym uzasadnieniem: "Głowińskiemu Kontrolerowi Handlu w Szadku do ktorego expedycja adresowana ten sam otworzył wiec wykupić iest obowiązany zresztą zwracać nie można gdyż tenże rozpieczętował", należność do zapłacenia "120"; nie opisano dotąd podobnego przypadku!!! w obszernej monografii M.Czernika "Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851" przytoczono zaledwie wzmiankę o procedurze postępowania w przypadku zwrotu; unikalny walor w dobrym stanie zachowania.


2 000 PLN
36692

1847 około, list wysłany z Osmolina do Kutna, rzadko spotykany czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną datą "27/4"; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie bardzo ładnie zachowana efektowna pieczęć nadawcy - "... SIGILLUM DECANATUS GAMBINEUS"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


800 PLN
36693

1848 list z Myślenic do Nowego Sącza wysłany 18.V, bardzo wyraźna odbitka czarnego dwuwierszowego w ramce stempla nadawczego MYSLENICE 18.MAY.; dobry stan zachowania.


70 PLN
SOLD
36694

1848 list z Bystrzycy Kłodzkiej (Habelschwerdt) do Nowej Rudy (Neurode), wysłany 26 11, dwuobrączkowy miejscownik nadawczy z datą, na odwrocie stempelek nadejścia i dekoracyjna pieczęć lakowa; doskonały stan zachowania.


50 PLN
36695

1848 około, list wysłany 21/5 z Koła do Włocławka; czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC, dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania;

1869 kompletny list z pełną treścią wysłany 11/9 z Koła do Piotrkowa; czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIC; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem i rosyjskimi napisami; zarówno list pisany i adresowany po rosyjsku, jak i pieczęć z napisami wyłącznie rosyjskimi, świadczą o narastającej rusyfikacji władz rosyjskich po Powstaniu Styczniowym; walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


150 PLN
SOLD
36696

1848 około, list wysłany z miejscowości Saniki do Kutna, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną datą "13/7"; stempelek "Interes Rządowy" w ramce (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie czerwony okrągły stempel przejściowy Łowicz typu IIIC z 14/7 i nieczytelna pieczęć nadawcy z godłem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

1854 kompletny list z pełną treścią wysłany z miejscowości Saniki do Kutna, czarna odbitka stempla nadawczego typu IIIA z dopisaną ręcznie datą "30/1" (nieodnotowana do tej pory); stempelek "Interes Rządowy" w ramce (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie słabo czytelna pieczęć nadawcy z godłem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


400 PLN
36697

1849 list z Kłodzka (Glatz) do Nowej Rudy (Neurode), wysłany 25 9, dwuobrączkowy datownik nadawczy, stempelek nadejścia na odwrocie.


40 PLN
36698

1849 KENTY - NIEBIESKI KASOWNIK list wysłany 10.X z Kent do Andrychowa, dwuwierszowy stempel nadawczy KENTY 10.OCT. w kolorze niebieskim, na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa i czarny dwuwierszowy kasownik odbiorczy ANDRICHAU 11.OCT.; obydwa kasowniki bardzo pięknie odciśnięte; zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
36699

1850 po, trzy i pół łutowy list z Wrocławia do miejscowości Płoty (Plothow) wysłany 15/9, jednoobrączkowy stempel nadawczy, adnotacje pocztowe dotyczące wagi przesyłki i porta "19 3/4", stempelek nadejścia na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
36700

1850 około, niekompletna obwoluta listu z Turka do Łodzi.


60 PLN
36701

1850 list z Dramburga (Drawsko Pomorskie).


40 PLN
36702

1853 "AUSLAGEN" LIST WYŁOŻENIOWY (FORSZUSOWY)- rodzaj przesyłki pobraniowej, gdzie nadawca otrzymywał należność przy nadaniu listu, poczta zaś inkasowała wyłożoną kwotę od odbiorcy, w Prusach od 1852 stosowano wyłącznie w odniesieniu do instytucji i osób godnych zaufania;
kompletna przesyłka wysłana 15/4 z ekspedycji dziennika "Ostsee-Zeitung" w Szczecinie do Poznania, forszusem wypłacono nadawcy listu 22 srebrne grosze i 6 fenigów; czarny ramkowy dwuwierszowy stempelek nadawczy STETTIN, czerwony łukowy stempelek Auslagen i jasnoniebieski stempelek nadawcy, stempelek nadejścia na odwrocie, na froncie wyliczenia wysokości porta; wszystkie elementy całości: stemple i adnotacje pocztowe wyjątkowo wyraźne i żywe w kolorach; piękny, dekoracyjny walor w idealnym stanie zachowania.


800 PLN