The new auction will start soon

Auction 65. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24275

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732 
40 PLN
24276

1939 POWSTANIE GENERALNEGO GUBERNATORSTWA - rzadko dziś spotykane fałszerstwo pierwszego stempla okolicznościowego GG; co ciekawe skasowano nim znaczek, którego w dniu użycia stempla jeszcze nie było - wydano go trzy miesiące później.

Fi.1 FFi
250 PLN
24277

1939 seria marginesowa niemieckich znaczków z nadrukiem okupacji GG.

Fi.1-13
110 PLN
24278

1939 I wydanie przedrukowe, zestaw trzynastu listów opłaconych pojedynczo lub wielokrotnie znaczkami tego wydania, kilka zgodnie z taryfą, reszta przepłacona.

Fi.1-13
300 PLN
24279

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków ostemplowana 23.III.1940 w Warszawie na kopercie listu miejscowego.

Fi.1-13
40 PLN
24280

1939 wydanie przedrukowe, seria w idealnym stanie.

Fi.1-13
75 PLN
24281

1939 seria wydania "Deutsche Post / OSTEN" w marginesowych czworoblokach stemplowana grzecznościowo.

Fi.1-13
60 PLN
24282

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi. 195.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
110 PLN
24283

1939 seria znaczków wydania przedrukowego na fragmencie listu poleconego.

Fi.1-113
75 PLN
24284

1939-1944 zestaw znaczków GG bez dwóch najdroższych serii: 14-39 i U1-15, obejmujący wszystkie pozostałe podstawowe znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 500.-); obie wyłączone serie można w każdej chwili dokupić indywidualnie.

Fi.1-125 ex., D1-4,
380 PLN
24285

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 1100.-).

Fi.1-125,D1-4,U1-36
800 PLN
24286

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 700.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125,D1-4,U1-36
420 PLN
24287

1939-45 komplet znaczków stemplowanych obejmujący znaczki opłaty, dopłatny i urzędowe, część na kopertach.

Fi.1-125, U1-36, D1-
390 PLN
24288

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza; karta pocztowa (formularz niemieckiej poczty polowej o sygn.11.39), wysłana 24.5.1940 z Krosna do Sompolna.

Fi.3
40 PLN
24289

1939 I wydanie przedrukowe, 16 gr - frankatura pojedyncza, papiery handlowe wysłane 11.3.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Krakowa do Monachium, koperta firmowa "Krakauer Zeitung/ Warschauer Zeitung", dodatkowo pieczęć listowa "Amt des Generalgouverneurs für die besetzen polnischen Gebiete Abt. für Volksaufklärung und Propaganda Pressedienst"; dekoracyjny rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.4
300 PLN
24290

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa (formularz niemieckiej poczty polowej o sygn.11.39) opłacona według podwyższonej taryfy, wysłana 19.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej (Fi.100,-).

Fi.7
80 PLN
24291

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, prekursor formularzy kartkowych, polska przedwojenna całostka, dofrankowana według podwyższonej taryfy i wysłana 16.II.1940 z Lublina do Sanoka; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.7, P Fp3
120 PLN
24292

1939 I wydanie przedrukowe, 60 + 80 gr - frankatura mieszana, dofrankowana ekspresowa polecona karta pocztowa wysłana 10.VI.1940 ze Szczebrzeszyna do Krakowa; zwraca uwagę polski przedwojenny stempelek polecenia z dostawioną dodatkowo nazwą urzędu; kasownik odbiorczy z 13.VI; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.10, 11, Cp4I
200 PLN
24293

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e".

Fi.Cp1I
70 PLN
24294

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e".

Fi.Cp2I
85 PLN
24295

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", wysłana 19.12 z Krakowa do Zakopanego; prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; idealny stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
120 PLN
24296

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.180 euro).

Fi.Cp2I-II
300 PLN
24297

1939 kartka z obiegu unieważniona przez kreślenie, zagięcie w połowie.

Fi.Cp2II
50 PLN
24298

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Jasła do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony dwuwierszowym kasownikiem prowizorycznym "Deutsche Dienstpost Osten/ Jaslo" z dostawioną datą "24.10.39"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzny stempelek informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.PCp1
Mi.VP226I 
250 PLN
24299

1939 współkursor, kartka z Warszawy 5.12.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


180 PLN
24300

1939 karta z okolicznościowym kasownikiem z przejęcia urzędu generalnego gubernatora GG z Krakowa ładny stan.


35 PLN
24301

1939 formularz kartkowy wysłany 30.XI z Łodzi do oflagu IIB w Arnswalde, w charakterze stempla nadawczego użyto polskiego przedwojennego datownika ŁÓDŹ 1, stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


300 PLN
24302

1939 prekursor, kartka z Warszawy 18.10.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


220 PLN
24303

1939 współkursor, całostka niemiecka mająca moc obiegową na terenie Generalnego Gubernatorstwa do końca listopada 1939 wysłana z Warszawy 15.12.39 na Węgry.


280 PLN
24304

1939 prekursor, kartka wysłana z Warszawy 1 4.10.39 na Węgry opłacona znaczkiem niemieckim mającym moc obiegową do 1.12.39 oraz znaczkiem GG stemplowane wirnikiem propagandowym, mieszana frankatura bardzo rzadka.


390 PLN
24305

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, komplet czterech karnetów z kasownikami okolicznościowymi używanymi w czterech miastach.

Fi.4a-d
80 PLN
24306

1940 firmowy list polecony z Warszawy 18.VI.40 do Pragi.

Fi.5, 6
100 PLN
24307

1940 1. rocznica GG, komplet czterech kart okolicznościowych z kasownikami okolicznościowym używanymi w czterech miastach.

Fi.6a-d
80 PLN
SOLD
24308

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

Fi.58, 6a-d
100 PLN
24309

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

Fi.6b
20 PLN
24310

1940 wydanie przedrukowe, kompletna podstawowa seria stemplowana na kopercie z Krakowa.

Fi.14-39
180 PLN
SOLD
24311

1940 wydanie przedrukowe seria stemplowana, znaczki za 50/25 i 50/30 gwarancja.

Fi.14-39
160 PLN
24312

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria czysta z odmianami 24II i 33II w pięknym stanie.

Fi.14-39
340 PLN
24313

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
24314

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.150 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
280 PLN
SOLD