The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:

Auction 65. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24515

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Raba Wyżna przez Rabkę do Dunajca.


40 PLN
24516

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Labowa do Nowego Sącza.


40 PLN
24517

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Ryglice przez Tarnów do Muszyny.


40 PLN
24518

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Markowa przez Landshut do Przeworska.


40 PLN
24519

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Rożnów do Nowego Sącza.


40 PLN
24520

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Łącko przez Nowy Sącz do Krościenka.


40 PLN
24521

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Męcina do Limanowej.


40 PLN
24522

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Jabłonka.


40 PLN
24523

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Ochotnica przez Dunajec do Krościenka.


40 PLN
24524

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Łukowica do Limanowej.


40 PLN
24525

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Chochołów do Dunajca.


40 PLN
24526

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Zegiestow przez Krynicę do Muszyny.


40 PLN
24527

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Lösosina Gorna do Limanowej.


40 PLN
24528

1943 sądowy dowód doręczenia wysłany z agencji Ludźmierz do Dunajca.


40 PLN
24529

1944 "K.B. KOMMERZIAL-BANK A.-G. KRAKAU" - 24 gr frankatura mechaniczna, ładnie odciśnięta na kopercie listu miejscowego przesłanego 07.3 w Krakowie; rzadko spotykane ostemplowanie Generalnego Gubernatorstwa w bardzo dobry stanie zachowania; wysoka wycena katalogowa (Fi.800,-); gwarancja Korszeń.

Fi.2
600 PLN
24530

1944 "Generalgouvernement Der Gouverneur des Distrikts Krakau" - 24 gr frankatura mechaniczna - idealnie odciśnięta na kopercie listu miejscowego przesłanego 21.4 w Krakowie; wyjątkowo rzadko spotykane ostemplowanie Generalnego Gubernatorstwa w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.7
1 000 PLN
24531

1944 stempel okolicznościowy z Krakowa.

Fi.37
10 PLN
24532

1944 kartka pocztowa z Krakowa opłacona połówką znaczka za 48 fenigów, osobliwe.

Fi.69
70 PLN
SOLD
24533

1944 miejscowy list polecony w kopercie firmowej nadany 7.VII w urzędzie Kraków 9, nietypowy mały (24 mm) datownik nadawczy z wyróżnikiem "*a*"; kasownik odbiorczy Kraków 1 na odwrocie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.69, 111
120 PLN
24534

1944 przesyłka zagraniczna, dofrankowana karta pocztowa o sygnaturze III.42, wysłana 26.2 z Warszawy do Lizbony; stempelki cenzur niemieckich i portugalskich, kasownik odbiorczy 11.3; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.72, 75, Cp9b
Mi.P12/02 
200 PLN
24535

1944 list z poczty Wojciechów koło Radomska do Wiednia ofrankowane jako Poste Restante.

Fi.75
30 PLN
24536

1944 portret Hitlera na jednolitym tle, 12gr + 60gr - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 6.III z Wierzbnika do Warszawy, przesyłki nie odebrano, po opatrzeniu jej stosowną adnotacją, dodatkową nalepką "Nicht abgeholt/ Nie podjęto/ non reclame" i stempelkiem "Zurück" zwrócono do nadawcy; na odwrocie stempelek WARSCHAU S12 z 9.03 i STARACHOWICE z 7.04; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (wewnątrz koperty list).

Fi.75, 111
200 PLN
24537

1944 przekaz paczkowy z Warszawy do Tomaszowa.

Fi.77, 113
180 PLN
24538

1944 5 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, znaczek na widokówce (400 rocznica śmierci Kopernika) ostemplowany okolicznościowo 26.10.1944 w Krakowie.

Fi.80; 38
50 PLN
24539

1944 55 urodziny Hitlera, seria na kopercie skasowana 15.7 w Warszawie.

Fi.117-19
10 PLN
24540

1944 55 urodziny Hitlera, seria na karcie skasowana 20.IV stemplem okolicznościowy "GEBURSTAG DES FÜHRERS" w Krakowie.

Fi.117-119; 37
40 PLN
24541

1944 5 rocznica utworzenia GG, znaczek za 10+10 zł na poleconej karcie pocztowej wysłanej 26.10 w pierwszym dniu obiegu z Krakowa do Radomia, znaczek unieważniony kasownikiem okolicznościowym; dwa kasowniki odbiorcze Radomia z 28.10 i 30.10; bardzo wysoka wycena katalogowa! walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.125
1 600 PLN
24542

1944 5 rocznica utworzenia GG, znaczek za 10+10 zł na karcie, ostemplowany okolicznościowo 26.10 w pierwszym dniu obiegu, bardzo wysoka wycena katalogowa!

Fi.125; 38
150 PLN
24543

1944 5 rocznica utworzenia GG, dwie odmiany koloru znaczków za 10+10 zł. ostemplowane datownikami obiegowymi.

Fi.125a, b
250 PLN
24544

1944 kartka z Warszawy do Góry Kalwarii.

Fi.Cp9b
12 PLN
24545

1944 "10.JAHRE HILFSWERK MUTTER UND KIND", kasownik propagandowy przygotowany z okazji 10 rocznicy organizacji nazistowskiej zajmującej się opieką nad dziećmi (niemieckimi), organizacją przedszkoli, opiniowaniem zabawek, etc.; dofrankowana karta ostemplowana okolicznościowo 28.II w Krakowie.

Fi.Cp9b, 80; 36
40 PLN
24546

1944 widoki zabytkowych budowli, 12 gr. fioletowa karta o sygnaturze I.44, czysta (Mi.30 euro).

Fi.Cp9c
Mi.P12/03 
60 PLN
24547

1944 widoki zabytkowych budowli, 12 gr fioletowa, karta o sygnaturze I.44 z usterką występującą w części nakładu "strzaskana lewa nóżka litery R w POSTKARTE", czysta.

Fi.Cp9c
Mi.P12/03 
250 PLN
24548

1944 kartka z Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Miechowie wysłana z Krakowa do Polskiego Czerwonego Krzyża, rzadsza sygnatura I.44.

Fi.Cp9c
90 PLN
SOLD
24549

1944 portret Hitlera - karta pocztowa, wysłana 28.XI z urzędu Kraków 20 do miejscowości Wojkowitz Komorne (Wojkowice Komorne), dobry stan zachowania (Fi.60,- Mi.40 euro).

Fi.Cp10
Mi.P13 
60 PLN
24550

1944 całostka z sygnaturą II.44.

Fi.Cp10
10 PLN
24551

1944 kartka z Gorlic do Krakowa.

Fi.Cp10
60 PLN
24552

1944 kartka z Krakowa do Nowego Targu.

Fi.Cp10
60 PLN
24553

1944 kartka z Pruszkowa do Sosnowca.

Fi.Cp10
60 PLN
24554

1944 Widoki, nie wprowadzona do obiegu seria tzw."Góral", czysta z pełna oryginalna guma, z atestu "bez wad", fotoatest Jungjohann BPP.

Fi.I-III
3 600 PLN