The auction will start on 14.04.2023

Auction 64. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16891

1940 Oświęcim, unikalny wczesny formularz obozowy - specjalne jednorazowe zezwolenie na wysyłkę paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia 1940, karta wysłana 17.XII do Włoch pod Warszawą, opłata jak za druk, cenzura; pomimo uszkodzenia znaczka i ledwo widocznego pionowego zgięcia piękny stan zachowania; gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
16892

1940 Buchenwald, list z obozu koncentracyjnego wysłany 6.9 do Opatowa przez esesmana członka załogi obozu, okrągła pieczęć listowa komendantury obozu z godłem III Rzeszy - "Kommandantur Konzentrazions-Lager Buchenwald", dodatkowo stempelek "SS-Feldpost" stosowany wyłącznie na przesyłkach wysyłanych przez członków SS; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
16893

1941 Dachau, bardzo rzadki formularz, stosowany zaledwie przez pół roku, w związku z wydrukowaniem niewłaściwego fragmentu regulaminu pocztowego (niekiedy, tak jak tu przekreślanego), wysłany 16.I do Wąchocka, na odwrocie stempelek i ślady ingerencji cenzury; uszkodzony przez cenzora lewy dolny narożnik wzmocniony; walor w przyzwoitym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
16894

1942 Ravensbrück - obóz koncentracyjny dla kobiet, widokówka do obozu wysłana 13.II z miejscowości Jeleśnia, znaczek usunięty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, w jego miejscu wyraźna i czytelna odbitka stempelka cenzury, dodatkowe adnotacje; zachowane egzemplarze korespondencji do obozu należą do wyjątkowo rzadkich, więźniarki mogły je przechowywać tylko do czasu otrzymania kolejnej przesyłki (nie dłużej niż miesiąc), po otrzymaniu nowej, poprzednią niszczono; więźniarka ma niski numer a kartę otrzymała w kwietniu 1942 roku, przechowanie jej w tak doskonałym stanie zachowania przez ponad trzy lata graniczy z cudem, gwarancja Schmutz


1 500 PLN
16895

1942 Pawiak, karta pocztowa od członka załogi więzienia, wysłana 26.II za pośrednictwem urzędu Warszawa C1 do Hamburga, w adresie zwrotnym podano tylko nazwisko i numer skrytki pocztowej 54 - przeznaczonej do wymiany korespondencji załogi z rodzinami; rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
16896

1942 Dachau, koperta z sygnaturą 1285, wysłana 11.2 z obozu do Włoch pod Warszawą, ramkowy trzywierszowy stempelek cenzury; bardzo dobry stan zachowania.


400 PLN
16897

1942 Gusen (Mauthausen), listownik z obozu wysłany 22.12 do miejscowości Zagórze, niski numer więźnia - 801! formularz z sygnaturą 1285; ręcznie korygowany wyciąg z regulaminu dotyczącego wysyłki- wykreślono: w punkcie 1 dwa wyrazy "zwei", w punkcie 4 wyraz "nicht" i ustęp "da die Gefangenen im Lager alles kaufen können"; dwuwierszowy stempelek cenzury obozowej; dostępna literatura podaje okres stosowania tego formularza na I-IX 1943, tu użyty prawie rok wcześniej!!! walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
16898

1943 Pawiak, karta pocztowa datowana 25.I, wysłana 28.I z więzienia do rodziny osadzonego, w adresie nadawcy podano numer skrytki pocztowej więzienia (Postfach 494) w urzędzie pocztowym Warszawa C1; słaby stan zachowania karta pionowo złamana; gwarancja.


100 PLN
16899

1943 Pawiak, karta pocztowa datowana 20.II, wysłana 1.III z więzienia do rodziny, w adresie nadawcy podano numer skrytki pocztowej więzienia (Postfach 494) w urzędzie pocztowym Warszawa C1; karta pionowo zgięta; gwarancja.


150 PLN
SOLD
16900

1943 München-Stadelheim - więzienie w Monachium, listownik z więzienia datowany 1.XI, wysłany 8.11 do Poznania; walor w dobrym stanie zachowania (formularz nieznacznie zmniejszony); ze zbiorów J.Falkowskiego.

W więzieniu München-Stadelheim zabito poprzez zgilotynowanie, Sophie Scholl 22 letnią niemiecką działaczkę organizacji ruchu oporu antynazistowskiego Biała Róża.


250 PLN
SOLD
16901

1943 DEUTSCHE STRAFANSTALT - więzienie karne w małej miejscowości Przedzielnica (powiat dobromilski, przedwojenne woj. lwowskie), koperta urzędowa wysłana 27.3 z więzienia do Nowego Sącza, znaczek unieważniony fioletowym!!! datownikiem "NOWE MIASTO Über PRZEMYSL (DISTR KRAKOW)", okrągła pieczęć urzędowa z godłem III Rzeszy - "GENERALGOUVERNEMENT DEUTSCHE STRAFANSTALT IN PRZEDZIELNICA", bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
16902

1943 Buchenwald, bardzo rzadka kartka z obozu koncentracyjnego Buchenwald 5.11.43(?) do Poznania. Praktycznie cała korespondencja była prowadzona na specjalnych formularzach obozowych, ten rodzaj kartki pocztowej jest bardzo rzadki.


1 400 PLN
16903

1944 Wesenber obóz pracy (Gemienschaftslager), karta pocztowa do obozu, wysłana 29.12 z Piotrkowa, opłata niezgodna z taryfą, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.81
60 PLN
SOLD
16904

1944 Dachau, listownik wysłany 29.11 z obozu do Ząbkowic, na odwrocie i wewnątrz ramkowy trzywierszowy stempelek cenzury rzadkiego typu z numerem 1; całość w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
16905

1944 Bedburg - kolejowy obóz pracy dla Polaków, karta pocztowa wysłana 6.11 z obozu do Częstochowy; drobne przebarwienia, w rzeczywistości walor prezentuje się korzystniej.


60 PLN
16906

1944 Berlin - Neukölln Ostarbeiterlager - obóz pracy dla robotników z krajów Europy Wschodniej, karta pocztowa do obozu wysłana 7.11 z miejscowości Zagórze; dodatkowy stempelek pocztowy przypominający o umieszczeniu w adresach oznaczeń kodowych; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
16907

1944 Öhringen w Wirtembergii - obóz pracy przymusowej Hohenlocher, stworzony dla mieszkańców Warszawy wywożonych jeszcze w czasie trwania Powstania Warszawskiego; karta pocztowa wysłana 20.9 do Brwinowa; oficjalnie był to zakład wytwarzający meble, w rzeczywistości stanowiący kamuflaż dla podziemnej fabryki samolotów.


150 PLN
16908

1944 AMBULANS NR.492 relacji LEIPZIG -SAGAN (Lipsk - Żagań), karta pocztowa wysłana 3.10 z "robót" w Cottbus do obozu we Frankfurcie nad Odrą, przesłana ambulansem 492 relacji; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
16909

1944 Oświęcim II - Brzezinka, listownik o sygnaturze "R.Schuster, Chemnitz, Annenstr.19"S., wysłany 12.II z obozu do Warszawy, stempelek cenzora nr.8 odbity dwukrotnie, wewnątrz bardzo czytelnie; ogólnie dobry stan zachowania.


150 PLN
SOLD
16910

1944 Klösterle, obóz pracy dla Francuzów, karta pocztowa pisana po polsku, wysłana 31.5 z obozu do Sousceyrac, przesyłkę poddano cenzurze chemicznej, stempelki cenzury; dodatkowa pieczątka z nazwą obozu "Lager I.F. Klöstererle a.E"; słabszy stan zachowania (karta pionowo zgięta); reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego; gwarancja Falkowski.


150 PLN
16911

1944 Oświęcim II - Brzezinka, Krankenbau czyli "szpital więźniarski" jak go nazywano w obozie, listownik z pełną treścią, wysłany 19.5 ze szpitala do Warszawy, cenzura nr. 7; dobry stan zachowania.


250 PLN
16912

1944 list z obozu w Ravensbrück.


160 PLN
16913

1945 obóz pracy Gemeinschafts-Lager 302 w Austrii, karta pocztowa pisana po polsku wysłana 13.1 z Sochaczewa do obozu na adres Hellwagstrasse 18 Wien XX.


120 PLN
16914

1945 roboty przymusowe w Niemczech, karta pocztowa, wysłana 1.1 z fabryki cukru w Stavenhagen, adresowana do obozu pracy Wessenberg, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
16915

1945 obóz pracy "Schwarzer Weg" w Lipsku, karta pocztowa wysłana 12.I przez Polaka z "robót" w zakładach M.E.W. w Fürstenberg do obozu w Lipsku; doskonały stan zachowania.


150 PLN
16916

1946 korespondencja Polaków deportowanych do ZSRR, telegram z miejscowości Borowoje w Kazachstanie do Lwowa; ocenzurowany i doręczony 16.III; wiadomość od oczekujących na powrót do kraju ("wyjazd nie wcześniej niż w kwietniu"); nieczęsto spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
16917

1956-1961 komplet 3 karnetów poczty NRD, upamiętniający pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych: Buchenwald, Ravensbruck, Sachsenhausen.


60 PLN
SOLD
16918

1960 Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, karta czysta.

Fi.Cp186
20 PLN
16919

1965 Oświęcim, arkusik nalepek wydanych z okazji Wystawy Filatelistycznej zorganizowanej w XX-rocznicę wyzwolenia obozu.


50 PLN
16920

1968 karnet - "ODSŁONIĘCIE POMNIKA WALKI I MĘCZEŃSTWA STUTTHOF".

Fi.1648
Mi.1791 
40 PLN