Page:
Postal stationery
Poz# Features Catalog Description Actual price
26762
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 14; dobry stan zachowania (punktowa przebarwienia na górnej i lewej krawędzi karty).

120 PLN
26763
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 17 z dodatkowo występującą cechą opisową 20; bardzo dobry stan zachowania; sygnowane Pelczar.

150 PLN
26764
Fi.Cp1II

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - wymiary mieszczące się w typie 5, brak wspólnych cech opisowych dla tego typu (2, 5), ale występują nienotowane (11 i 22); dobry stan zachowania (punktowe przebarwienia na i pod górnymi ząbkami doklejonego znaczka) - karta niekatalogowana!!!

400 PLN
26765
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

50 PLN
26766
Fi.Cp2II

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

40 PLN
26767
Fi.Cp2II

1918 wydanie PP/GGW, kartka z nadrukiem typu 2 wysłana z Warszawy 23.12.18 do Krakowa.

95 PLN
SOLD
26768
Fi.Cp3

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z opłacona odpowiedzią z obiegu pocztowego z nadrukiem typ 11.

280 PLN
26769
Fi.Cp3II

1918 wydanie PP/GGW, podwójna kartka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Warszawy do Lublina, kartka zwrotnie zaadresowana przez nadawcę, całostka z nadrukami typu 20, na części na odpowiedź nadruk lekko skośny, osobliwe.

1 200 PLN
26770
Fi.Cp4

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym.

180 PLN
26771
Fi.Cp4

1918 wydanie lubelskie, całostki na kartonie szarożółtym z eksponatu medalowego, obie stemplowane.

340 PLN
26772
Fi.Cp4a

1918 wydanie lubelskie, całostki na kartonie szarożółtym z eksponatu medalowego, jedna czysta, jedna stemplowana.

360 PLN
26773
Fi.Cp5x

1918 wydanie lubelskie, karta z eksponatu medalowego, całostki na kartonie szarym, jedna czysta, druga stemplowana.

380 PLN
26774
Fi.Cp5x, y

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste, czarne - na kartonach szarym i żółtobrunatnym; idealny stan zachowania.

400 PLN
26775
Fi.Cp5y

1918 wydanie lubelskie, całostki na kartonie szarożółtym z eksponatu medalowego, jedna czysta, druga stemplowana.

380 PLN
26776
Fi.Cp5y

1918 wydanie lubelskie, całostki na kartonie szarożółtym z eksponatu medalowego, jedna czysta, druga stemplowana.

340 PLN
26777
Fi.14IIx, 76B

1919 wydanie krakowskie, dofrankowana całostka z nadrukiem typu 80, wysłana 14.VI z niewielkiej miejscowości Pruchna do Wiednia, stempel cenzury krakowskiej K2; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

250 PLN
SOLD
26778
Fi.Ca3

1919wydanie krakowskie, przekaz paczkowy przygotowany do wysyłki nie zrealizowany, zagięcia.

90 PLN
SOLD
26779
Fi.Ck4IIIt

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 18 - z napisem POLSKA POCZTA zamiast POCZTA POLSKA i belką zamiast ozdobnika, gwarancja i opis Berbeka.

380 PLN
26780
Fi.Cp12I

1919 wydanie krakowskie, całostka z przesuniętym nadrukiem typ 4 - koniczynka zamiast rombu, wysłana z Bielska 21.III.20 do Lipska.

200 PLN
26781
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczynka zamiast rombu i podniesiona kropka po h.

70 PLN
26782
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 104 - brak kropki po h, wysłana z Bielska 9.IV.20 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

108 PLN
SOLD
26783
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
26784
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania, skasowana grzecznościowo.

50 PLN
26785
Fi.Cp14IIx, 76B

1919 wydanie krakowskie, kartka z Rzeszowa 23.VII.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K3 w okręgu, nadruk typ 80.

150 PLN
26786
Fi.Cp14Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z drukiem firmowym Agencji Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń na odwrocie.

120 PLN
26787
Fi.Cp14Iy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 13.

100 PLN
26788
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 65 - przecinek zamiast kropki.

40 PLN
26789
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z przesuniętym nadrukiem typ 18.

65 PLN
SOLD
26790
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 106, na odwrocie podlepki.

40 PLN
26791
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 73.

40 PLN
26792
Fi.Cp16IIx

1919 wydanie krakowskie, kartka z Cieszyna 11.III.20 do Wiednia, nadruk typ 98, bardzo późne użycie całostki Cp16 z końca pierwszego kwartału 1920 roku.

400 PLN
26793
Fi.Cp16IIx, 76

1919 wydanie krakowskie, kartka z Rzeszowa 30.V.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K5 w okręgu, nadruk typ 65.

120 PLN
26794
Fi.Cp16Ix

1919 wydanie krakowskie, karta z nadrukiem typu 77; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN
26795
Fi.Cp16Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 23.

40 PLN
26796
Fi.Cp16Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 25.

40 PLN
26797
Fi.Cp16Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 19, na odwrocie abklacz.

90 PLN
SOLD
26798
Fi.Cp16Ix

1919 wydanie krakowskie, kartka z Bereźnicy Królewskiej koło Żydaczowa bez kasownika do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K2, nadruk typ 9 z uszkodzonym wyrazem POCZTA.

100 PLN
26799
Fi.Cp17IIA

1919 wydanie krakowskie, całostka - cześć nadawcza podwójnej kartki z opłacona odpowiedzią z nadrukiem typ 97, wysłana z Krakowa do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

100 PLN
26800
Fi.Cp17IIA

1919 wydanie krakowskie, całostka (cześć nadawcza całostki z opłacona odpowiedzią) z nadrukiem typ 97.

120 PLN
26801
Fi.Cp17IIB

1919 wydanie krakowskie, całostka (cześć na odpowiedź) wysłana ze Lwowa 11.8.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej, nadruk typ 84 - brak rombu.

150 PLN