The new auction will start soon

Auction 53. Local postage 1918-1919

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8027

1918 Grodzisk, znaczki z nadrukiem unaradawiającym stemplowane kasownikiem prowizorycznym.


60 PLN
8028

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.15
200 PLN
8029

1918 Kalisz, zestaw znaczków z nadrukiem lokalnym.


125 PLN
8030

1918 Kalisz, znaczki V wydania.


120 PLN
8031

1918 Kalisz, karta pocztowa z lokalnym nadrukiem typu 1, przygotowana do obrotu zamiejscowego przed 25.XI - przedrukowaną kartę za 7,5 fen. (taryfa miejscowa), dofrankowano przedrukowanym uprzednio znaczkiem za 2,5 fen. do taryfy 10 fen. (taryfa zamiejscowa), przygotowanie prawidłowo opłaconych kart miało zapewne na celu usprawnienie pracy urzędu pocztowego, gwarancja

Fi.Cp1
750 PLN
8032

1918 Kalisz, karta pocztowa z lokalnym nadrukiem typu 1, przygotowana do obrotu wewnętrznego po 25.XI - dofrankowana do taryfy 15 fen. przez doklejenie znaczka za 7,5 fen. i potem przedrukowana ! - w tym okresie karty przygotowywano w pośpiechu i powstało nieco odwrotek i takich jak wyżej nadruków ukośnych, przygotowanie prawidłowo opłaconych kart miało zapewne na celu usprawnienie pracy urzędu pocztowego, na odwrocie rzadko spotykany na kartach lekki abklatsch nadruku GGW, gwarancja.

Fi.Cp1
1 250 PLN
8033

1918 Kalisz, kartka z nadrukiem lokalnym.

Fi.Cp1
50 PLN
8034

1918 Konin, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem typu II, piękny stan; gwarancja Gryżewski.

Fi.11
500 PLN
8035

1918 Łowicz, parka pionowa znaczków za 7,5 fen z lokalnymi nadrukami na liście wysłanym 7.3 z Łowicza do Warszawy opłaconym według starej taryfy niemieckiej, obowiązującej na tym terenie krótko po odzyskaniu niepodległości; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (brak tylnej klapy); gwarancja Krawczyk.

Fi.4
1 200 PLN
SOLD
8036

1918 Myślenice, znaczek dopłaty za 20 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIb, na wycinku, ze zbioru, zagwarantowany i opisany jako porównawczy przez Miksteina.


Mi.P50 
150 PLN
8037

1918 Myślenice, znaczek za 15 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, na wycinku, sygnowany T i Toll, gwarancja Krawczyk.


Mi.221 
80 PLN
8038

1918 Myślenice, znaczek opłaty za 10 h. z odwróconym lokalnym nadrukiem typu IIIa, na wycinku, ze zbioru, zagwarantowany i opisany jako porównawczy przez Miksteina.


Mi.188 
500 PLN
8039

1918 Myślenice, znaczek opłaty za 15 h. z lokalnym nadrukiem typu IIIa, z rzadkim błędem opisanym w PZP na str 1267 "Pozzta zamiast Poczta" na wycinku, zagwarantowany i opisany jako porównawczy przez Miksteina.


Mi.221 
600 PLN
8040

1918 Pułtusk, znaczki wydania prowizorycznego z nadrukami w kolorze czarnym.


300 PLN
8041

1918 Tarnów, komplet znaczków opłaty, z najrzadszymi wartościami za 3 i za 10 Kr. oraz znaczek dopłaty za 1 Kr., z lokalnym nadrukiem typu III, skasowane 16.I na kopercie, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

Fi.30-48, 58
500 PLN
8042

1918 Tarnów, kasowany znaczek opłaty za 4 kr. z lokalnym nadrukiem typu III, na wycinku.

Fi.47
60 PLN
8043

1918 Tarnów, znaczek pospieszny za 2 h. z niekatalogowanym na tym wzorze znaczka, lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.


Mi.219 
150 PLN
8044

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 1 Kr. z lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.


Mi.199 
80 PLN
8045

1918 Tarnów, znaczek z lokalnym nadrukiem.


50 PLN
8046

1918 Tarnów, znaczki gazetowe z lokalnym nadrukiem.


60 PLN
8047

1918 Tarnów, austriackie znaczki dopłaty z lokalnym nadrukiem typu II w kolorze czarnym, kasowane na wycinkach, gwarancja Bojanowicz.


Mi.P47, 49, 52 
240 PLN
8048

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.


Mi.185-89, 194-99, 2
900 PLN
8049

1918 Tarnów, znaczek z nadrukiem drugiego wydania.


25 PLN
8050

1918 Włocławek, list w kopercie firmowej majątku Krzewie opłacony znaczkami okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. i 15 fen. z nadrukami lokalnymi II wydania "Na Skarb/ Narodowy", wysłany w grudniu z miejscowości Czerniewice do Syndykatu Rolniczego w Warszawie, znaczki unieważniono poprzez przekreślenie ołówkiem kopiowym, na odwrocie kasownik odbiorczy Warszawa z 20.12.18; przedruków II wydania dokonano początkowo tylko na znaczkach za 10 i 15 fen., ponieważ służyły do opłacania normalnej korespondencji, później przedrukowano dalsze wartości, które jednak są znane wyłącznie jako niestemplowane; znaczki sprzedawano w podwójnej cenie nominalnej, a nadwyżka przeznaczona była na Skarb Narodowy, z wpływów przekazano do Ministerstwa Poczt kwotę 136,50 marek, na tej podstawie widać, że nakład znaczków był minimalny; wszelkie zachowane przesyłki wydań lokalnych należą do rzadkości, a te niefilatelistyczne są prawdziwymi unikatami; oferowany walor jest zachowany w doskonałym stanie; gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.18, 19
7 500 PLN
8051

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem "Na Skarb / Narodowy", znaczek za 15 fen. mała podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.18, 19
130 PLN
8052

1918 Włocławek, III wydanie - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym "Na Skarb Narodowy", ostemplowana na kopercie kasownikiem prowizorycznym.


200 PLN
8053

1918 Włocławek, całostka wydania lokalnego z nadrukiem "Na Skarb Narodowy", gwarancja.

Fi.Cp1b
500 PLN
8054

1919 Skałat, znaczki za 3 i 20 h. z lokalnym nadrukiem, pierwszy w pięknym stanie, drugi ze słabym prawym dolnym narożnikiem; gwarancja.

Fi.1, 5
180 PLN