The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 53. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7835

1915 Sosnowiec, list firmowy z Łodzi 6.10.15 do Sosnowca, stempel warszawskiej cenzury wojskowej, w Sosnowcu odbito rzadki stempel poczty miejskiej w kolorze szaro czarnym, ładne czyste odbitki stempli - dekoracyjna i rzadka całość.

Fi.1a
1 250 PLN
SOLD
7836

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze fioletowym typu II, kiedyś uznawany za dobry, obecnie za grzecznosciowy, gwarancja Krawczyk.

Fi.3II
Mi.3II 
80 PLN
7837

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 groszy/5 gr. typ II, w kolorze czerwonym, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y", błąd ten spotykamy tylko w II typie nadruku, gwarancja Falkowski.

Fi.3IIa
Mi.3IIba 
70 PLN
7838

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. - typ II, w kolorze lilaczerwonym i znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. - typ II, w kolorze lilaczerwonym, na dużym wycinku strony adresowej listu poleconego wysłanego z Wiednia, stempelek cenzury warszawskiej; słabszy stan zachowania.

Fi.3IIba, 4IIaa
Mi.3IIaa, 4IIaa 
250 PLN
SOLD
7839

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 groszy/5 gr. - typ II, w kolorze (fioletowo)czarnym (Mi.350 euro), w Fischerze katalogowany jedynie w typie I (Fi.-.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.3IId
Mi.3ca 
500 PLN
7840

1915 Warszawa, znaczek z tłem żółtobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4aIa
120 PLN
7841

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.4Iba
Mi.4Iaa 
60 PLN
7842

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Schmutz.

Fi.4Iba
Mi.4aa 
80 PLN
7843

1915 Warszawa, parka z dwoma różnymi rodzajami nadruku, gwarancja Schmutz.

Fi.5 I, II
320 PLN
7844

1915 Warszawa, makulatura, parki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6-7 nz
40 PLN
7845

1915 Warszawa, makulatura, czworobloki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, z lekkimi śladami podlepek pomiędzy znaczkami.

Fi.6-7 nz
80 PLN
7846

1915 Warszawa, kartka z Łodzi do Warszawy, stempel cenzury wojskowej i znaczek poczty miejskiej, ciekawa widokówka promująca dobroczynność "Dla głodnych".

Fi.7
60 PLN
7847

1915 Warszawa, czworoblok znaczków z nadrukiem nowej wartości, jeden znaczek ślad po podlepce.

Fi.8
15 PLN
7848

1915 Warszawa, nadużycie formy, znaczek przedrukowy z fantazyjnym kolorem tła, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8 P
Mi.7 
40 PLN
7849

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 28.XII, doręczenie opłacone przez nadawcę, stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE w kolorze czerownolila (98 x 17 mm); znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.27IIb
150 PLN
7850

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. - typ II, w kolorze czarnym na niewprowadzonym do obiegu znaczku za 5 gr. - Herb Miasta w kolorze szarozielonym, bardzo rzadkie, obecnie opisywany jako grzecznościowy, ale kiedyś i dotąd w Niemczech, jako pełnoprawna próba (Mi.-.-), sygnatura Rachmanow, podwójna gwarancja Rembieliński, z opisem Krawczyk.


Mi.4 P/I 
600 PLN
7851

1915 Warszawa, KOMITET OBYWATELSKI miasta WARSZAWY, legitymacja współpracownika sekcji Tanich Mieszkań Komitetu Obywatelskiego, zajmującej się pomocą dla najuboższych mieszkańców miasta, a także mediacją z właścicielami mieszkań czynszowych; dobrej jakości odbitki dekoracyjnej pieczęci komitetowej, a także podpisy (faksymile?) ostatniego rosyjskiego prezydenta Warszawy - Aleksandra Millera i członka władz Komitetu - Henryka Konica; rzadki dokument w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
7852

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIa
250 PLN
7853

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
7854

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.2000.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
1 200 PLN
7855

1916 Białystok, znaczek pierwszego wydania, gwarancja.

Fi.1I
1 100 PLN
7856

1916 Białystok, znaczek stemplowany z ręcznym podpisem, gwarancja.

Fi.1Ic
600 PLN
SOLD
7857

1916 Częstochowa, list wysłany miejscowo 26.8., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 10 (fenigów).

Fi.1c
150 PLN
7858

1916 Częstochowa, karta wysłana 14.VII za pośrednictwem poczty miejskiej (jasnofioletowy datownik i stempelek opłaty typu I za 5 fen.) z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie na Węgry; prawdopodobnie ze względu na niedokładny adres przesyłkę po bezskutecznych próbach doręczenia, zwrócono do nadawcy, odciskając stemple informacyjne; poczta niemiecka przekazała 13.I.1917 kartę Poczcie Miejskiej (fioletowy datownik), która przy pomocy urzędu meldunkowego podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, a przesyłkę opatrzono stempelkiem ""Mit Hilfe des Meldeamtes nicht ermittelt"; cenzura poznańska; rzadki, choć bliski, kierunek wysyłki; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2a, 2b, 5
1 800 PLN
7859

1916 Częstochowa, kartka z Częstochowy 9.7.16 do Rozwadowa, przy nadaniu umieszczono stempel poczty miejskiej z datą 13.VII,1916 w kolorze liliowym, kartki nie udało się doręczyć i wróciła do Częstochowy gdzie odbito dwa stemple poczty miejskiej w kolorze fioletowym w tym z datą 13.1.1917.

Fi.2a+2e
400 PLN
7860

1916 Częstochowa, kartka na zwrotna odpowiedź wysłana z Wiednia 11.4.16 do Częstochowy, najpierw ocenzurowana w Wiedniu, a następnie we Wrocławiu, w Częstochowie otrzymała stempel doręczeniowy poczty miejskiej, ponieważ nie ustalono adresata - rzadki stempel pomocniczy "Mit Hilfe des Meldeamtes / nicht ermittelt" zwrócona do nadawcy w Wiedniu 19.4.16, dekoracyjny i ciekawy obieg.

Fi.2a, 5
800 PLN
7861

1916 Częstochowa, druk wysłany miejscowo 23.6., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
80 PLN
7862

1916 Częstochowa, druk wysłany miejscowo 27.6., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
80 PLN
7863

1916 Łódź, karta pocztowa wysłana 19.4 z Berlina, czytelna odbitka stempla doręczeniowego Straży Pożarnej w kolorze lila, stempelek cenzury poznańskiej; całość w idealnym stanie zachowania, gwarancja.

Fi.2b
900 PLN
7864

1916 Łódź, kartka z Kalisza do Łodzi, stempel opłaty doręczeniowej.

Fi.3a
80 PLN
7865

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

Fi.1-2
80 PLN
7866

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), znaczek za 3 kop. z prawym marginesem; piękny stan, gwarancja Mikstein,.

Fi.1-2
200 PLN
7867

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro), sygnowany T, gwarancja.

Fi.1-2
100 PLN
7868

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
120 PLN
7869

1916 Sosnowiec, seria kasowana z pełną gumą (Mi.400 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
320 PLN
7870

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.220 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
288 PLN
SOLD
7871

1916 Sosnowiec, herb miasta, marginesowa parka znaczków za (3 kop.) w kolorze lilaczerwonym w położeniu tete-beche i z prawie całym pustopolem, gwarancja Schmutz.

Fi.5a
500 PLN
7872

1916 Sosnowiec, herb miasta, parka znaczków w kolorze lilaczerwonym w położeniu tete-beche i co unikalne z całym pustopolem, kilka technologicznych braków gumowania, gwarancja.

Fi.5a
1 500 PLN
7873

1916 Sosnowiec, herb miasta, czworoblok znaczków w kolorze różowoczerwonym zawierający różne kombinacje parek tete-beche w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5b
800 PLN
7874

1916 Sosnowiec, karta pocztowa, wydanie z przedrukiem, czysta, stan bardzo dobry.

Fi.Cp2
300 PLN