The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 53. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13310

1918 wydanie warszawskie, częściowy brak nadruku - wyrazu Poczta i części kresek zasłaniających napis GG Warschau; odmiana powstała w wyniku dostania się obcego materiału pomiędzy formę przedrukową, a kartę; nieznaczne pionowe zgięcie; z wielkim prawdopodobieństwem egzemplarz unikalny!!! wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20, reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w opracowaniu obu autorów dotyczącym kart Cp1-3; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1I
700 PLN
13311

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen., pęknięta poziomo lewa jedynka nominału; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
160 PLN
13312

1918 wydanie warszawskie, rzadka karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach za 2/5 fen. i 5 fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
500 PLN
13313

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 24; dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
400 PLN
13314

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 10.

Fi.Cp1I
40 PLN
13315

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen.; niekatalogowana wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - występują m.in. wspólnie cechy opisowe 2 i 11; dobry stan zachowania.

Fi.Cp1II
400 PLN
13316

1918 wydanie PP/GGW, dofrankowana całostka z nadrukiem (wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 10), wysłana jako polecona 18.3.1919 z Warszawy do miejscowości Nowy Jiczyn (Neutitschen), stempelek cenzury warszawskiej;

Fi.Cp1II, 90B
Mi.106 
135 PLN
SOLD
13317

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; doskonały stan zachowania.

Fi.Cp2I
100 PLN
13318

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2I
100 PLN
13319

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp2I
35 PLN
13320

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21.

Fi.Cp2II
60 PLN
13321

1918 wydanie warszawskie, unikalna odmiana - belka zakrywająca nadruk "Postkarte" ciągła (nie dzielona)!!! rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; uszkodzone P w wyrazie Poczta; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - prawdopodobnie typ 4; karta pionowo zgięta.

Fi.Cp2II
500 PLN
13322

1918 wydanie warszawskie, karta wysłana 30.XII z Warszawy do Zawiercia, pisana ołówkiem, pełny tekst na odwrocie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 2; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp2II
100 PLN
13323

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 1; dobry stan zachowania.

Fi.Cp2II
50 PLN
13324

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z opłacona odpowiedzią z obiegu pocztowego z nadrukiem typ 11.

Fi.Cp3
380 PLN
13325

1918 wydanie lubelskie, karta skasowana grzecznościowo 17.I w Lublinie; całostki tego wydania kasowane z oryginalnego obiegu - bardzo wysoka wycena katalogowa!

Fi.Cp4
120 PLN
13326

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym.

Fi.Cp4
200 PLN
13327

1918 wydanie lubelskie, całostki na kartonie szarożółtym z eksponatu medalowego, obie stemplowane.

Fi.Cp4
380 PLN
13328

1918 wydanie lubelskie, całostki na kartonie szarożółtym z eksponatu medalowego, jedna czysta, jedna stemplowana.

Fi.Cp4a
380 PLN
13329

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym.

Fi.Cp4a
120 PLN
13330

1918 wydanie lubelskie, karta z eksponatu medalowego, całostki na kartonie szarym, jedna czysta, druga stemplowana.

Fi.Cp5x
380 PLN
13331

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym.

Fi.Cp5y
120 PLN
13332

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste, czarne - na kartonach szarym i żółtobrunatnym; idealny stan zachowania.

Fi.Cp5x, y
400 PLN
13333

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, na odwrocie delikatne ślady po podlepkach.

Fi.Cp5y
150 PLN
13334

1918 wydanie lubelskie, całostki na kartonie szarożółtym z eksponatu medalowego, jedna czysta, druga stemplowana.

Fi.Cp5y
380 PLN
13335

1918 wydanie lubelskie, całostki na kartonie szarożółtym z eksponatu medalowego, jedna czysta, druga stemplowana.

Fi.Cp5y
380 PLN
13336

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 19 - belka zamiast ozdobnika, gwarancja Pelczar.

Fi.Ck4IIIs
90 PLN
13337

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 18 - z napisem POLSKA POCZTA zamiast POCZTA POLSKA i belką zamiast ozdobnika, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.Ck4IIIt
380 PLN
13338

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka.

Fi.Cp12II
70 PLN
13339

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96; koniczynka zamiast rombu, jedynka w nominale bez chorągiewki, podniesiona kropka, gwarancja.

Fi.Cp12II
70 PLN
13340

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96.

Fi.Cp12II
50 PLN
13341

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp14IIx
50 PLN
13342

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, niewielkie naderwanie z prawej strony.

Fi.Cp14IIx
50 PLN
13343

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 44.

Fi.Cp14IIx
50 PLN
13344

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 65.

Fi.Cp14IIx
40 PLN
SOLD
13345

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 65, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp14IIx
40 PLN
13346

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 42, dofrankowana i jako polecona wysłana 18.IX.1920 ze Stanisławowa do Bochni; późne użycie karty tego wydania!!! gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp14IIx
270 PLN
SOLD
13347

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 129, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp14IIy
80 PLN
13348

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 77, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp14IIy
80 PLN
SOLD
13349

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

Fi.Cp14IIy
80 PLN