The new auction will start soon

Auction 53. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13790

1925 I lot Warszawa - Poznań 22.VI, fioletowy stempel "PIERWSZY LOT", kasownik odbiorczy na odwrocie; najpiękniejsza znana, spośród minimalnej ilości 32 !!! listów przesłanych tym lotem, frankowana narożnikową parką; ten unikalny walor pochodzi ze słynnej kolekcji Vaumunda - jego gwarancja na odwrocie.

Fi.38a
3 500 PLN
SOLD
13791

1927 list lotniczy na trasie Warszawa - Wiedeń.


100 PLN
13792

1927 rzadki list z lotu Warszawa - Paryż - Casablanka - Dakar opłacony znaczkami polskimi i francuskimi, podniszczona koperta na dwóch brzegach, na odwrocie liczne stemple odbiorcze.


500 PLN
SOLD
13793

1928 poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, list wysłany 4.V do Genewy, przewieziony samolotem na trasie Warszawa-Wiedeń, kasownik odbiorczy; dodatkowy okolicznościowy stempelek poczty lotniczej "Par Avion. - Samolotem./ Exposition Philatelique", o stopniu rzadkości C, według Myślickiego; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania, na odwrocie usunięto stempelek Kazimierza Gryżewskiego (Myślicki 28 211 + 28 203).

Fi.60
300 PLN
13794

1929 KALENDARZYK L.O.P.P. WOŁYŃSKI KOMITET WOJEWÓDZKI, zawierający m.in. informacje o LOPP, rozkład jazdy pociągów na terenie Wołynia, rozkład jazdy autobusów, taryfy pocztowe i telegraficzne, opłaty stemplowe, a także wiele lokalnych ogłoszeń, słabszy stan zachowania (brak pierwszej kartki, zapiski kulinarne); bardzo rzadko obecnie spotykane wydawnictwo.


120 PLN
SOLD
13795

1930 Francja - Maroko, poczta lotnicza z okazji Narodowych Dni Lotnictwa 8-9.VI pod honorowym patronatem prezydenta Francji, zorganizowana przez Aeroklub Francuski i Syndykat Prasy Paryskiej, specjalna karta wysłana 9.VI z Paryża do Casablanki i 10.VI odesłana z Maroka do nadawcy (tu Kazimierza Gryżewskiego) we Francji; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.251, 42 
150 PLN
13796

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - widokówka opłacona znaczkiem poczty sterowcowej za 65 centów, przesłana 31.V z Nowego Jorku do Friedrichshafen w ramach lotu powrotnego, ma stempel ROUND FLIGHT drugiego typu (Sieger 64).


900 PLN
13797

1933 LZ 127 Graf Zeppelin - lot nad Rzymem, list ofrankowany serią greckich znaczków zeppelinowych, dosłany 27.V z Aten do Rzymu, brak greckiego stempla z dolotu, więc włoski zeppelinowy i odbiorczy grzecznościowe, tanio liczony.


Mi.352-54 
600 PLN
13798

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta, karta pocztowa z dodatkową nalepką Aeroklubu RP, przewieziona balonem "Legionowo".

Fi.7a
200 PLN
13799

1934 list z lotu inauguracyjnego na trasie Warszawa - Poznań - Berlin, wysłany z Warszawy do Holandii.

Fi.118a
170 PLN
13800

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, dekoracyjna karta pocztowa przesłana balonem "Legionowo".

Fi.11a
80 PLN
13801

1935 Zagłębie Saary, 5 Fr znaczek lotniczy przedrukowany z okazji plebiscytu, na lotniczym liście poleconym, wysłanym 13.I (dzień plebiscytu) z Saarbrucken do Raciborza, kasownik odbiorczy.


Mi.198 
220 PLN
13802

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


60 PLN
13803

1935 kartka z samochodowego pościgu za balonem wolnym w Mościcach.


50 PLN
13804

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


60 PLN
13805

1935 kartka poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


50 PLN
13806

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


60 PLN
13807

1935 list poczty balonowej z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych im. Gordon Bennetta.


60 PLN
13808

1936 VIII Krajowe Zawody o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Toruniu, specjalna widokówka z dodatkową nalepką LOPP, przesłana balonem "Syrena; tym balonem przewieziono 180 sztuk poczty (Fi.460,-).

Fi.12i
400 PLN
13809

1936 list poczty balonowej z okazji zawodów o puchar Gordon Bennetta.

Fi.20
70 PLN
13810

1936 XXIV Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, karta pocztowa ofrankowana serią znaczków z pamiątkowym przedrukiem, przesłana balonem "Legionowo".

Fi.20d
80 PLN
13811

1936 XXIV Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, karta pocztowa ofrankowana specjalnym znaczkiem z przedrukiem, przesłana balonem "Syrena".

Fi.20e
50 PLN
13812

1936 kartka z pierwszego lotu na trasie z Warszawy do Palestynie, na odwrocie stempel z Hajfy.

Fi.131
100 PLN
13813

1936 list z Brukseli do Warszawy ze stemplem poczty balonowej zawodów im. Gordon Bennetta.


100 PLN
13814

1936 list lotniczy, wysłany 10.III z Genui do Gdyni, stemple tranzytowe i odbiorcze, dekoracyjna całość w słabszym stanie zachowania (same znaczki - Mi.220 euro).


Mi.537, 542 
140 PLN
13815

1937 całostka stemplowana kasownikiem okolicznościowym Krajowych Zawodów Bolonów Wolnych w Toruniu.


10 PLN
13816

1937 KATASTROFA SAMOLOTU AIR FRANCE wiozącego pocztę z Argentyny do Europy; list lotniczy wysłany 20.10 z Buenos Aires do Poznania; samolot rozbił się u wybrzeży Maroka, cała załoga i pasażerowie zaginęli, po kilku dniach wyłowiono przesyłki z oceanu i po opatrzeniu w Casablance trzywierszowym stempelkiem informacyjnym "Courrier sinistré/reconstitué par les soins du/ Bureau de Casablanca" (przesyłka z katastrofy) doręczano odbiorcom; znany jest tylko jeden list do Polski, odesłano go do Warszawy, gdzie dotarł 18.XI, a do adresata w Poznaniu dzień później; kompletna doskonale zachowana całość z pęłną treścią, nosząca wyraźne ślady działania wody morskiej; niezmiernie rzadko oferowana na aukcjach; zachował się jeszcze list do Belgii, ale jest w dużo słabszym stanie.


12 000 PLN
13817

1938 list poczty balonowej z zawodów o puchar płk. Wańkowicza, balon Sanok.

Fi.25c
180 PLN
13818

1938 X Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Mościcach, widokówka przesłana balonem "Syrena", który zajął w zawodach VII miejsce (Fi.250,-).

Fi.25g
200 PLN
13819

1938 X Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Mościcach, widokówka przesłana balonem "Pomorze", który został zdyskwalifikowany ze względu na lądowanie poza granicami RP - w Rumunii; pocztę dowieziono do najbliższego polskiego urzędu pocztowego Załucze.

Fi.25k
300 PLN
13820

1938 kartka z lotu cepelinem "Graf Zeppelin" z Frankfurtu do Rumburga.


100 PLN
13821

1939 list z Krajowych Zawodów Balonowych o Puchar Przechodni im. A. Wańkowicza w Mościcach przewieziony balonem Mościce I, przesyłka z rzadką nalepka balonową.

Fi.29h
400 PLN
13822

1939 list z lotu inauguracyjnego na trasie Warszawa - Bejrut.

Fi.141a
160 PLN
13823

1939 list do Warszawy przesłany I lotem na trasie Bejrut - Warszawa, nadany 2.III, dodatkowy stempel "1-er Service Aerien Beyrouth-Athenes-Varsovie 3 Mars 1939", przewieziony samolotem 3.III, dotarł do Warszawy 6.III, gdzie za doręczenie przesyłki na poste restante Poczta Polska doliczyła należność 10 gr; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.141c
350 PLN
13824

1939 list z lotu inauguracyjnego na trasie Warszawa - Londyn.

Fi.142a
140 PLN
13825

1939 list z lotu inauguracyjnego na trasie Gdynia - Warszawa - Wenecja - Rzym, wysłany z Gdyni do Rzymu.

Fi.149c
140 PLN
13826

1939 list z lotu inauguracyjnego na trasie Gdynia - Warszawa - Wenecja - Rzym, wysłany z Warszawy do Wenecji.

Fi.149e
80 PLN
13827

1941 Portugalia, list lotniczy ofrankowany znaczkami wydanymi z okazji 100-lecia pierwszego znaczka pocztowego, wysłany 13.V przez Lizbonę do Warszawy, cenzury + zalepka; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; znaczki złamane przed naklejeniem.


Mi.629 
108 PLN
SOLD
13828

1946 polecony list lotniczy, wysłany 20.VII z Warszawy do Chicago, kasowniki odbiorcze, gwarancja.

Fi.377, 395, 396, 40
Mi.410, 428, 429, 43
100 PLN
13829

1950 polecony list lotniczy opłacony znaczkiem z serii Bojownicy - K.Puławski za 120 zł., bardzo wysoka wycena katalogowa, wysłany 6.V z Warszawy do Chicago, kasowniki odbiorcze, gwarancja.

Fi.491Pw, 515
Mi.517Zf, 559 
800 PLN