The auction will start on 16.06.2023

Auction 51. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27019

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7.XI ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane, użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732 
50 PLN
27020

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr - frankatura wielokrotna, karta pocztowa (formularz niemieckiej poczty polowej o sygn. 11.39), datowana "Goszyce 14.V.40" wysłana z agencji pocztowej Kocmyrzów do Krakowa, znaczki skasowano 18.5 w Krakowie; walor z niewielkimi punktowymi przebarwieniami.

Fi.1
60 PLN
27021

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 1100.-).

Fi.1-125, D1-5, U1-3
800 PLN
27022

1939-1944 zestaw znaczków GG bez dwóch najdroższych serii: 14-39 i U1-15, obejmujący wszystkie pozostałe podstawowe znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 500.-); obie wyłączone serie można w każdej chwili dokupić indywidualnie.

Fi.1-125 ex., D1-5,
380 PLN
27023

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
Mi.1-16 
200 PLN
27024

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi. 195,-).

Fi.1-13, 40-51, 52-5
110 PLN
27025

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 7.VI.1940 z Warszawy do Poznania; kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

Fi.3
40 PLN
27026

1939 I wydanie przedrukowe, 20 + 60 gr. + polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe I - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana jako polecona 24.6.1940 z Lublina do obozu polskich jeńców w Brodach na terenach zajętych przez sowietów, kasownik odbiorczy 6.VII, stempelki cenzury; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (kartka pionowo zgięta); z eksponatu J.Falkowskiego.

Fi.5,10, Cp3II
600 PLN
27027

1939 wydanie przedrukowe na znaczkach z Hindenburgiem, znaczek za 30 gr./15 pf. z błędem "uszkodzone e", dwa znaczki w tym ten z błędem bez podlepki, dwa na podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.7
150 PLN
27028

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy o sygnaturze C 154 opłacony według podwyższonej taryfy, wysłany 23.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Fi.7
80 PLN
27029

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 10.II.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Krosna do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym, obok data odbita datownikiem biurowym.

Fi.9
150 PLN
27030

1939 całostka obiegowa Rzeszy za 6 fen., datowana 4.XII, wysłana z Karwiny do Warszawy, znak opłaty unieważniony kasownikiem prowizorycznym "Karwin (Oberschl) 2", Karwina leżała na Zaolziu, które ponownie przyłączono do Polski w październiku 1938, a po napaści niemieckiej na Polskę miejscowość ta znalazła się na terenach wcielonych do III Rzeszy, ponieważ kartę wysłano do Warszawy, pocztowiec, najpewniej Polak, potraktował ją jako przesyłkę wewnętrzną, za którą opłata wynosiła 30 gr, ponieważ była to całostka za 6 fen = 12 gr różnica w opłacie wynosiła 18 gr, dopłatę naliczono w podwójnej wysokości brakującej należności, czyli 36 gr; oznaczono to stempelkiem "Nachgebühr 2" (dopłata) z dopisaną niebieską kredką kwotą dopłaty "36 g(roszy)"; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania poczty na polskich okupowanych terenach, w doskonałym stanie zachowania.


Mi.P226 
500 PLN
27031

1939 prekursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 6 fen. użyty na terenie GG, widokówka wysłana 10.XI z Krakowa do Wiednia, gwarancja Schmutz.


Mi.516 
140 PLN
27032

1939 współkursory - znaczki obiegowe Rzeszy użyte na terenie GG, list urzędowy wysłany 13.XII z Krosna do Sanoka za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód, znaczki skasowane stemplem prowizorycznym, obok data odbita datownikiem biurowym (Fi.od 300,-).


Mi.515, 521 
200 PLN
SOLD
27033

1939 karta z okolicznościowym kasownikiem z przejęcia urzędu generalnego gubernatora GG z Krakowa.


25 PLN
27034

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e".

Fi.Cp1I
70 PLN
27035

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e", z dodatkową frankaturą, wysłana 7.2.40 z Zakopanego do Żegiestowa - Zdroju.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
27036

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "długie e", wysłana 3.VI.1940 z Warszawy do Lublina, przeadresowana i dosłana do Iwonicza-Zdroju, znak opłaty unieważniony kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem (Mi.90 euro).

Fi.Cp1II
150 PLN
27037

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e".

Fi.Cp2I
85 PLN
27038

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e", wysłana 11.XII z Krakowa do Sosnowca, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; bardzo dobry stan zachowania (Mi.90 euro).

Fi.Cp2I
150 PLN
27039

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "długie e", wysłana 8.III.1940 z Warszawy, znak opłaty unieważniony kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; idealny stan zachowania (Mi.120 euro).

Fi.Cp2II
220 PLN
27040

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 30 gr. obie odmiany "długie i krótkie e", z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłane z Radomia do Wilna, cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania (Mi.235 euro).

Fi.Cp2I-II
350 PLN
27041

1939 współkursor - całostka obiegowa Rzeszy za 6 fen. dofrankowana znaczkami GG!!! wysłana 21.XII z Warszawy do Skierniewic; bardzo rzadko spotykana kombinacja! (Fi.od 300,-).

Fi.WCp1, 1, 3
Mi.VP226I 
200 PLN
SOLD
27042

1940 mieszana frankatura wydań przedrukowych, ładnie frankowany list polecony, wysłany 6.VII w kopercie firmowej z Nowego Sącza do Warszawy, kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.1, 7, 22
200 PLN
27043

1940 firmowy list polecony z Warszawy 18.VI.40 do Pragi.

Fi.5, 6
100 PLN
27044

1940 kasownik okolicznościowy Targów Radomskich z wyróżnikiem b.

Fi.5b
180 PLN
27045

1940 firmowy list miejscowy z Warszawy 31.8.40, stempel Durch Deutsche Dienstpost Osten.

Fi.6
40 PLN
SOLD
27046

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

Fi.6a-d
100 PLN
27047

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

Fi.6b
20 PLN
27048

1940 list polecony z Krakowa 13.VIII.40 do Pragi.

Fi.7, 9, 18
50 PLN
27049

1940 list polecony z Niska do Stalagu XIIIA koło Norymbergi, na odwrocie stempel odbiorczy Norymbergi.

Fi.9, 10
70 PLN
27050

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria czysta z odmianami w pięknym stanie.

Fi.14-39 (28)
360 PLN
27051

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39 (28)
250 PLN
27052

1940 II wydanie przedrukowe, nadruk "General Gouvernement / gapa / 24 GR. 24" na polskim znaczku za 25 gr. - odmiana "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech (Mi.600 euro), w pięknym czworobloku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
1 200 PLN
27053

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.150 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
430 PLN
SOLD
27054

1940 kartka z Radomia 10.10.40 z rzadkim kasownikiem okolicznościowym targów jesiennych w Radomiu z wyróżnikiem b, kartka właściwie opłacona z pełna treścią na odwrocie.

Fi.17, 20, 5b
650 PLN
27055

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek 2/5 gr z błędem "uszkodzona litera l w General", na karcie, ostemplowany 6.IX w Zakopanem, kasownikiem okolicznościowym z okazji zawodów sportowych.

Fi.17 B; 13
80 PLN
SOLD
27056

1940 "1. KRAKAUER MUSTERMESSE 1940" - znaczki wydania przedrukowego ostemplowane 6.12 efektownym kasownikiem okolicznościowym na kopercie listu z Krakowa do Warszawy.

Fi.18, 19; 7
70 PLN
27057

1940 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr. z błędem na poz.95 "wyrostek na belce 4" na wycinku, bardzo wysoka wycena (Mi.150 euro), gwarancja.

Fi.18x
Mi.18I 
300 PLN
27058

1940 list polecony z Krakowa 16.XI.40 do Czech, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.21, 22, 24
60 PLN