The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 45. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17950

1892 CZERWONY KRZYŻ - obligacja o nominale 10 guldenów Austriackiego Czerwonego Krzyża, niecodzienny dekoracyjny dokument w słabszym stanie zachowania (dwukrotnie złożony, przebarwienia).


120 PLN
17951

1914 znaczek poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Mikstein.

Fi.1
70 PLN
17952

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
340 PLN
17953

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
700 PLN
17954

1914 znaczki poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

Fi.1-2
140 PLN
17955

1914 Legiony Polskie - różowoczerwona nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. na wycinku z dokumentu.

Fi.1b
50 PLN
17956

1914 rosyjski stempel kamuflażowy z Warszawy - rzadki typ 512.09 według Lewina, na znaczku za 10 kop., stosowany w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, w związku z szybkimi postępami wojsk niemieckich, podobne rosyjskie ostemplowania z terenów Polski są rzadko spotykane.


Mi.69 
70 PLN
17957

1914 austriacki stempel kamuflażowy "IX/801" (Wieliczka) stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 19.X do Wiednia; doskonały stan zachowania.


200 PLN
17958

1914 Legiony Polskie - czerwona nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. na widokówce datowanej 8.II.1916, nalepka skasowana stemplem kamuflażowym "IX/934" (Zniesienie koło Lwowa) stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, rzadko spotykany przypadek właściwego, pocztowego ostemplowania, zwykle "znaczek" ten wykorzystywano jako zalepkę zabezpieczającą na odwrocie listów; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


800 PLN
17959

1914 kartka z Gdańska 2.11.14 ze stemplem okrętu Lübeck "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Lübeck", z tyłu nie wypisana.


120 PLN
17960

1914 kartka z opłaconą odpowiedzią z Czech 1.XI.14 do Komendy Etapowej w Krakowie, stempel POCZTA POLOWA LEGIONÓW L. 1., bardzo wczesny okres.


450 PLN
17961

1914 kartka z Gdańska 20.10.14 ze stemplem okrętu Augsburg "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Augsburg".


120 PLN
17962

1914 kartka poczty polowej 27.10.14 do Krakowa ze stemplem formacyjnym "III KOMPANIA BAONU UZUPEŁNIAJĄCEGO POLSKICH LEGIONÓW".


150 PLN
17963

1915 list z Przemyśla do Wiednia wysłany pocztą lotniczą "Fliegerpost Przemyśl", data napisania kartki 15.I.1915.


270 PLN
SOLD
17964

1915 Legiony Polskie - formularz poczty polowej, wysłany 4.X ze Lwowa do Naczelnego Komitetu Narodowego w Piotrkowie, skąd 10.X, za pośrednictwem urzędu etapowego został przesłany do I Brygady na pocztę polową 118; stempelek cenzury lwowskiej; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
17965

1915 Legiony Polskie - WĘGIERSKA POCZTA POLOWA 133, formularz poczty polowej wysłany za pośrednictwem węgierskiej poczty polowej do Krakowa, kasownik "TABORI POSTAHIVATAL 133", obok pieczęć formacyjna "Oddział Poczty Polowej Dep. Wojsk. Feldpost-Abteilung der Mil. Sektion"; dodatkowo dwuwierszowy stempelek "Zensuriert Hauptpostamt"; według Berka znana jest jedna przesyłka legionowa wysłana za pośrednictwem tej poczty polowej (karta z 29.III.1915); ta karta jest drugą taką przesyłką, unikalny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
17966

1915 Legiony Polskie - listownik poczty polowej wysłany 8.VIII z zapasowego szpitala wojskowego Czerwonego Krzyża w Karolinenthal (Karlín obecnie dzielnica Pragi) do Centralnego Biura Ewidencyjnego Legionów Polskich w Piotrkowie, formacyjny stempel szpitala "Reserve-Spital des roten Kreuzes in Karolinenthal MILITARPFLEGE", na odwrocie pieczęć kancelaryjna Biura Legionów; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
17967

1915 Legiony Polskie - urzędowy formularz z napisem KOMISARYAT WOJSKOWY LEGIONÓW POLSKICH (Kucharski OK.1.), niezwykle rzadko spotykany walor w doskonałym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


300 PLN
17968

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 12.IX za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie do miejscowości Rzęsna Polska, wyraźna odbitka stempla formacyjnego "Komenda 6.Szwadronu Ułanów Leg. Pol." z orłem - u Berka nieopisanego! polski stempelek cenzury CENZUROWANO; całość w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia).


200 PLN
17969

1915 Legiony Polskie - formularz-pocztówka z reprodukcją na stronie widokowej znaczka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA", wydany nakładem "Wiedeńskiej Delegacyi Samarytanina polskiego" (Kucharski K.33.) bardzo wysoki stopień rzadkości - 8 punktów!!! czysty w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
17970

1915 Legiony Polskie - WĘGIERSKA POCZTA POLOWA 255, widokówka wysłana 8.IX za pośrednictwem węgierskiej poczty polowej do miejscowości Dulowa pod Trzebinią, kasownik "TABORI POSTAHIVATAL 255", obok pieczęć formacyjna "K.U.K. ETAPENSTATIONSKOMMANDO I.BRIGADE POLNISCHER LEGIONEN"; dodatkowo stempelek WEITERLEITEN; do tej pory w literaturze nie odnotowano przesyłek legionowych wysłanych za pośrednictwem tej poczty polowej; unikalny, być może jednostkowy walor w dobrym stanie zachowania.


600 PLN
17971

1915 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji, napisy po rosyjsku i francusku, datowany 25.IX w Symbirsku, wysłany do Salzburga; cenzura rosyjska z Symbirska i dodatkowy stempelek "..."; cenzura Austro-Węgierskiego Czerwonego Krzyża; całość w doskonałym stanie zachowania.


150 PLN
17972

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 12.V za pośrednictwem urzędu w miejscowości Kęty do Centralnego Biura Ewidencyjno-Werbunkowego Departamentu Wojskowego NKN w Oświęcimiu, wyraźna odbitka stempla formacyjnego "Komenda placu" - u Berka nieopisanego! stempelki cenzury: polski, niemiecki i dodatkowo WEITERLEITEN; pieczęć kancelaryjna z datą 17.5.1917; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
17973

1915 Legiony Polskie - bitwa pod Kirliababą, widokówka datowana 19.I, wysłana 20.I z miejscowości Felsővisón na Węgrzech do Witowa, w adresie nadawcy podano: "pułk II Baon I poczta polowa No2"; w dniach 18-22.I na rumuńskiej Bukowinie, 2 pułk toczył ciężkie walki z wojskami rosyjskimi pod miejscowością Kirlibaba, po pięciu dniach ciężkich walk Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się z Bramy Bukowińskiej co powstrzymało ich wkroczenie na Węgry; niezwykle rzadka całość z wczesnego, słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; bardzo dobry stan zachowania.


800 PLN
17974

1915 Legiony Polskie - POCZTA POLOWA LEGIONÓW L.2., odbitka jednego z najwcześniejszych i najrzadziej spotykanych stempli pocztowych Legionów na karcie pocztowej wysłanej 1.II z frontu karpackiego do Wiednia; fragment treści: "Kartkę od Ciebie dostałem na pozycyi gdy wróciłem z patrolu brodząc powyżej pasa w śniegu"; pomimo słabszej odbitki stempla niezwykle rzadka całość z wczesnego, mało znanego i słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz; z kolekcji S.Rosińskiego.


900 PLN
17975

1915 widokówka (Ostenda), wysłana 12.IX do Ostrowa za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 11 Dywizji Piechoty; dodatkowy stempelek w ramce "Soldatenbrief."; dobry stan zachowania.


40 PLN
17976

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim i napisem "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW" (Kucharski O.E.8.), bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
17977

1915 Legiony Polskie - formularz, wysłany 17.VI za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "a") do Nowego Sącza, nadawcą jest - jak sam pisze - "emerytowany drużynowy skautów"; czytelna odbitka pieczęci formacyjnej z orłem "Kompanja Techniczna przy Komendzie Legionów Polskich", polski stempelek cenzury CENZUROWANE; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - SKAUTING.


250 PLN
17978

1915 Legiony Polskie - formularz poczty polowej z biura oficera werbunkowego w Dąbrowie do Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie, wysłany 25.XII za pośrednictwem urzędu etapowego, pieczęć formacyjna z orłem "OFICER WERBUNKOWY LEGIONÓW POLSKICH w Dąbrowej" (również na odwrocie); cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


140 PLN
17979

1915 korespondencja jeńców wojennych z terenów Rosji, karta pocztowa! a nie jak zazwyczaj specjalny formularz, datowana 6.V wysłana z obozu w Symbirsku do Salzburga; zwraca uwagę nietypowy, imienny stempelek cenzora w Symbirsku; stempelek cenzury austro-węgierskiego Czerwonego Krzyża z parafką cenzora; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
17980

1915 kartka ze stemplem poczty polowej K.u.K. Feldpostamt 355 20.XI.15 do Lwowa, stempel ten używała II Brygada Legionów Polskich pomiędzy 29.1.15 a 7.9.16, stempel z tym numerem zastąpił stempel z numerem 378, stempel "KOMENDA POLSKICH LEGIONÓW".


100 PLN
SOLD
17981

1915 kartka z poczty polowej nr 74 22.XI.15 do Karlowych Warów, austriacki stempel formacyjny "INFANTERIEDIVISION SANITAETSANSTALT Nr 30".


40 PLN
17982

1915 kartka (Kraków-Uniwersytet Jagieloński) z poczty polowej 186 14.II.15, stempel cenzury /Bahnpostamt/.


25 PLN
17983

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana 30.IV przez żołnierza 2 pułku Legionów z węgierskiego szpitala wojskowego PASTEUR w miejscowości Kolozsvar do Witowa; przesyłka oznaczona stempelkiem "Militarplege"; w tym czasie (koniec kwietnia) II Brygadę dyslokowano nad granicę Besarabii, gdzie objęła ona obronę rejonu Czerniawki i Dobronocy (na pn.-wsch. od Czerniowic); całość z wczesnego, mało znanego i słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; bardzo dobry stan zachowania.


400 PLN
17984

1915 Legiony Polskie - "POCIĄG PROWIANTOWY 1/p KOLUMNA PROWIANTOWA LEG.POL." - wyraźnie odciśnięty unikalny stempel formacyjny - u Berka nieopisany !!! formularz wysłany 20.XI za pośrednictwem poczty polowej 355 do Podgórza (od 1915 dzielnicy Krakowa), parafka cenzora; niezwykle ciekawy walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - KOLEJ.


1 500 PLN
17985

1915 formularz poczty polowej ozdobiony rysunkiem przedstawiającym żołnierza francuskiego, wysłany 20.V za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej z frontu zachodniego do Bergedorfu, stempelek zwalniający przesyłkę od opłaty pocztowej, a za razem formacyjny "Soldatenbrief I.B.R.I.R.76", atrakcyjny walor w dobrym stanie zachowania (niewielki ubytek papieru na froncie).


60 PLN
17986

1915 kartka na ozdobnym formularzu poczty polowej z Kutna do Niemiec.


80 PLN
17987

1915 kartka z poczty etapowej 351 15.IV.15 do Krakowa ze stemplem formacyjnym "LEGION POLSKI PUŁK 2 BATALION III KOMPANIA 11".


150 PLN
17988

1915 kartka z poczty etapowej 355 20.XII.15 ze stemplem formacyjnym "KOMENDA 3go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU".


150 PLN
17989

1915 kartka z poczty etapowej 355 28.V.15 do Krakowa ze stemplami formacyjnymi "KOMENDA 3go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU".


250 PLN