The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 45. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18122

1915 Warszawa, Orzeł, znaczek za 10 gr. z abklatschem rysunku na odwrocie.

Fi.2
50 PLN
18123

1915 Warszawa, koperta wydania prywatnego z nadrukiem Russisch Polen użyta miejscowo w Warszawie ze znaczkiem poczty miejskiej.

Fi.2, Ckp3II
300 PLN
18124

1915 Warszawa, Orzeł, znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.75 euro), gwarancja i opis Falkowski.

Fi.2j
Mi.2b 
120 PLN
18125

1915 Warszawa, wydanie przedrukowe, połówka znaczka z grzecznościowym nadrukiem 6 groszy/5 gr. w kolorze niebieskim - typ I z lekko obniżonym y, na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.3I
Mi.3Ia 
150 PLN
18126

1915 Warszawa, kasowany znaczek z grzecznościowym nadrukiem 6 groszy/5 gr. w kolorze fioletowym - typ II z lekko uniesioną cyfrą 6, gwarancja Krawczyk.

Fi.3II
Mi.3IIa 
40 PLN
18127

1915 Warszawa, znaczek z tłem żółtobrązowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4aIa
100 PLN
18128

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6/5 gr., w kolorze czerwonolila, czytelnie skasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.4Ib
Mi.4ba 
120 PLN
18129

1915 Warszawa, czysty znaczek z grzecznościowym ramkowym nadrukiem 6 groszy/5 gr. w kolorze fioletowym - typ II z przecinkiem nad S, gwarancja Krawczyk.

Fi.4II
Mi.4IIa 
54 PLN
SOLD
18130

1915 Warszawa, wydanie z nadrukiem nowej wartości, seria kasowana, znaczki za 6/5 gr. z różnymi typami cyfry 6, gwarancja Schmutz.

Fi.5-6
Mi.5-6 
70 PLN
18131

1915 Warszawa, wydanie przedrukowe, znaczek za 6/5 gr. na podstawowym z żółtobrązowym tłem (Mi.50 euro), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5aIa
Mi.6Iab 
100 PLN
18132

1915 Warszawa, wydanie z nadrukiem nowej wartości, parka znaczków za 6/5 gr. z różnymi typami cyfry 6 na każdym znaczku, gwarancja Schmutz.

Fi.5Ia+IIa
Mi.6I+6II 
60 PLN
18133

1915 Warszawa, parka z dwoma różnymi rodzajami nadruku, gwarancja Schmutz.

Fi.5 I, II
300 PLN
18134

1915 Warszawa, makulatura, parki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6-7 nz
60 PLN
18135

1915 Warszawa, makulatura, parki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6-7 nz
120 PLN
18136

1915 Warszawa, pełen arkusz znaczka za 5 gr. z nadrukiem nowej wartości, pęknięcia perforacji sklejone podlepkami, doskonały materiał porównawczy i do badań.

Fi.7
380 PLN
18137

1915 Warszawa, wydanie przedrukowe, połówka znaczka za 6/5 gr. na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.7
Mi.8 
30 PLN
18138

1915 Warszawa, czworoblok znaczków z nadrukiem nowej wartości, jeden znaczek ślad po podlepce.

Fi.8
15 PLN
18139

1915 Warszawa, cięty znaczek za 2/10 gr. z wydania przedrukowego, gwarancja Krawczyk.

Fi.8 nz
50 PLN
18140

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu z piaskowym tłem, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ia
320 PLN
18141

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIa
220 PLN
18142

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Schmutz, Falkowski.

Fi.I-II
400 PLN
18143

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
18144

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
600 PLN
18145

1916 Częstochowa, list firmowy z Łodzi, stempel cenzury wojskowej w Warszawie i stempel poczty miejskiej w Częstochowie, brak klapy koperty.

Fi.2a
250 PLN
18146

1916 Częstochowa, list miejscowy ze stemplem poczty miejskiej w Częstochowie.


40 PLN
18147

1916 Łódź, karta pocztowa "Russich Polen" dofrankowana znaczkiem "Gen.-Gouv. Warschau" wysłana 6.11 z Warszawy, 7.11 doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, pięknie odbity stempelek poczty doręczeniowej w kolorze czerwonym, przesyłka cenzurowana w Warszawie - ładny delikatnie odbity stempelek, gwarancja Schmutz.

Fi.3a
300 PLN
18148

1916 Sosnowiec, gwarancja Jungjohann.

Fi.1
40 PLN
18149

1916 Sosnowiec, seria w parkach, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
400 PLN
18150

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
120 PLN
18151

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

Fi.1-2
80 PLN
18152

1916 Sosnowiec, seria czysta, znaczek za 3 kop. minimalne naturalne skazy na gumie, gwarancja Jungjohann.

Fi.1-2
200 PLN
18153

1916 Sosnowiec, seria, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
200 PLN
18154

1916 Sosnowiec, seria stemplowana, gwarancja Jungjohann.

Fi.1-2
200 PLN
18155

1916 Sosnowiec, seria w stemplowanych czworoblokach, gwarancja Ways.

Fi.1-2
300 PLN
18156

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), piękny stan, sygnowany Feder Lwów, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
Mi.220 
220 PLN
18157

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
100 PLN
18158

1916 Sosnowiec, gwarancja Schmutz.

Fi.3
50 PLN
18159

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.280 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
340 PLN
18160

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.110 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.3-4
140 PLN
18161

1916 Sosnowiec, seria czysta, gwarancja Jungjohann.

Fi.3-4
110 PLN