The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 45. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20184

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7.XI ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane, użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732 
50 PLN
20185

1939-45 komplet podstawowych znaczków Generalnego Gubernatorstwa wraz z znaczkami urzędowymi i znaczkami dopłaty na 15 stronach albumowych, w tym dwa arkusze Mikołaja Kopernika ( jeden z złamana osią i pustopolami na górnym marginesie), dwa arkusze "Wawelu" w obu odmianach.

Fi.1-125b, D1-4, U1-
2 400 PLN
20186

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi.1060.-).

Fi.1-125, D1-5, U1-3
800 PLN
20187

1939-1944 zestaw znaczków GG bez dwóch najdroższych serii: 14-39 i U1-15, obejmujący wszystkie pozostałe podstawowe znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 500.-); obie wyłączone serie można w każdej chwili dokupić indywidualnie.

Fi.1-125 ex., D1-5,
380 PLN
20188

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
Mi.1-16 
200 PLN
20189

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi. 195,-).

Fi.1-13, 40-51, 52-5
110 PLN
20190

1939 POWSTANIE GENERALNEGO GUBERNATORSTWA - rzadko dziś spotykane fałszerstwo pierwszego stempla okolicznościowego GG; co ciekawe skasowano nim znaczek, którego w dniu użycia stempla jeszcze nie było - wydano go trzy miesiące później.

Fi.1 FFi
300 PLN
20191

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. frankatura pojedyncza - karta pocztowa (formularz niemieckiej poczty polowej), wysłana 24.V.1940 z Krosna do Sompolna.

Fi.3
25 PLN
20192

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa opłacona według podwyższonej taryfy, wysłana 19.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej

Fi.7
80 PLN
20193

1939 I wydanie przedrukowe, 50/30 gr. - najrzadszy i najdroższy podstawowy znaczek Generalnego Gubernatorstwa na filatelistycznym ładnie frankowanym liście poleconym, wysłanym 30.4.1940 z Krakowa do Poczdamu, na odwrocie kasownik odbiorczy.

Fi.37, 19, 29, 35, 3
200 PLN
20194

1939 formularz kartkowy wysłany 30.XI z Łodzi do oflagu IIB w Arnswalde, w charakterze stempla nadawczego użyto polski przedwojenny datownik ŁÓDŹ 1, stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


300 PLN
20195

1939 kasownik okolicznościowy utworzenia Gubernatorstwa w Krakowie.


50 PLN
20196

1939 list z prowizorycznym stemplem Bydgoszczy do Berlina, koperta naddarta.


45 PLN
SOLD
20197

1939 list polecony z prowizorycznym kasownikiem z Krotoszyna do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.


45 PLN
20198

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e".

Fi.Cp1I
80 PLN
20199

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e".

Fi.Cp2I
100 PLN
20200

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e", wysłana 19.XII z Krakowa do Zakopanego; prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; idealny stan zachowania (Mi.90 euro).

Fi.Cp2I
200 PLN
20201

1939 "UZUPEŁNIAJCE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" polski przedwojenny wirnik z hasłem, użyty w charakterze stempla nadawczego, karta wysłana 12.XII z Warszawy do Oflagu IXB; czytelna odbitka tego stosowanego tylko w krótkim, przejściowym okresie stempla GG; stempelek cenzury obozowej; całość w bardzo dobrym - pomimo pionowego zgięcia - stanie zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego; z eksponatu J.Falkowskiego; gwarancja Schmutz

Fi.I
1 000 PLN
20202

1940 firmowy list miejscowy z Warszawy 31.8.40, stempel Durch Deutsche Dienstpost Osten.

Fi.6
40 PLN
20203

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

Fi.6a-d
80 PLN
20204

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

Fi.6b
20 PLN
20205

1940 karnet - polska seria historyczna z przedrukiem (28 znaczków) ostemplowana okolicznościowo 26.X w Krakowie.

Fi.14-39
300 PLN
20206

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria czysta z odmianami w pięknym stanie.

Fi.14-39 (28)
360 PLN
20207

1940 II wydanie przedrukowe, nadruk "General Gouvernement / gapa / 24 GR. 24" na polskim znaczku za 25 gr. - odmiana "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech, w pięknym czworobloku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
1 000 PLN
20208

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.60 euro, Fi.120.-), na podlepce, gwarancja i opis.

Fi.14I
100 PLN
20209

1940 list nadany w pośrednictwie pocztowym Michałowice koło Krakowa z Posterunku Polskiej Policji w Michałowicach.

Fi.20, 34
60 PLN
20210

1940 II wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/8 gr. na marginesowym znaczku polskim za 10 gr. z błędem "wypustka na prawej cyfrze 8", gwarancja Krawczyk.

Fi.20 B
30 PLN
SOLD
20211

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic z Posterunku Polskiej Policji w Niegowici.

Fi.22
60 PLN
20212

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic na nicowanej kopercie banku PKO z Posterunku Polskiej Policji w Gdowie.

Fi.22
60 PLN
20213

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalna pamiątkowa karta, ofrankowana odmianą znaczka z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
50 PLN
20214

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
10 PLN
SOLD
20215

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
50 PLN
20216

1940 II wydanie przedrukowe, 12 gr. (mały odstęp) znaczek na widokówce ostemplowany 2.V w Gorlicach w 25-rocznicę bitwy pod Gorlicami, na karcie dodatkowy pamiątkowy nadruk; zwraca uwagę datownik odciśnięty w rzadko stosowanym kolorze filoetowym!

Fi.33II
50 PLN
20217

1940 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczków dopłaty z numerem arkusza na marginesie, gwarancja Schmutz.

Fi.37
1 200 PLN
20218

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 6 gr. na kompletnej gazecie KRAKOWSKIE WIEŚCI (II BICTI), wydawanej w języku ukraińskim w Krakowie, wysłanej 5.7.1941 z urzędu Kraków 2 do Berlina, przesyłka opłacona jako druki, bardzo rzadko spotykany walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.40
500 PLN
20219

1940 znaczki stemplowane grzecznościowo na kopercie z Radomia.

Fi.40, 42, 48
10 PLN
20220

1940 znaczki ze stemplem okolicznościowym 1. rocznicy utworzenia GG.

Fi.41, 43
40 PLN
20221

1940 widoki zabytkowych budowli (I) - 12 gr - frankatura pojedyncza, znaczek z silnie przesuniętą perforacją na formularzu kartowym, wysłany 4.IX.1941 ze Krosna do miejscowości Deutscheneck w tzw. Kraju Warty; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.43
50 PLN
20222

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 12 gr - frankatura pojedyncza, formularz o sygnaturze DPO 444 (3.41) wysłany 18.XI.1941 z Krosna do Sompolna.

Fi.43
20 PLN
20223

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria kasowana okolicznościowo na wycinkach.

Fi.52-55
50 PLN