The auction will start on 19.04.2024

Auction 43. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6313

1917 okupacja niemiecka Rumunii, karta pocztowa czysta.


Mi.P3 
10 PLN
6314

1917 kartka z e Strzyżowa 6.VII.17 do Lwowa ze stemplem cenzury wojskowe.


60 PLN
6315

1917 kartka z Janowic 31.VII.17 do Niemiec.


15 PLN
6316

1917 kartka z Krakowa 11.V.17 do Zakopanego.


15 PLN
6317

1917 polecony list sądowy z Lwowa 21.4.17 do Lublina, na odwrocie stempel odbiorczy K.u.K. Lublin, list zwrócono do sądu.


40 PLN
6318

1917 przekaz paczkowy z Radomia 13.VI.17 do Końska, opłaty doręczeniowe pobrano w Końsku znaczkami dopłaty dla Bośni i Herzogowiny.


300 PLN
6319

1917 kartka z poczty etapowej w Kielcach 27.III.17 do Niemiec, stempel cenzury wojskowej we Wrocławiu.


40 PLN
6320

1917 polecony list firmowy nadany w poczcie etapowej w Lublinie 24.X.17 do Krasnegostawu, stempel cenzury wojskowej z Lublina i stemple odbiorcze na odwrocie.


80 PLN
6321

1917 list z Gajów Wyżnych do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Przemyślu, znaczki stemplowane stemplem cenzury W.1.


100 PLN
6322

1917 kartka ze Skierniewic do Zakopanego ze stemplem wrocławskiej cenzury wojskowej.


20 PLN
6323

1917 kartka z warszawy 7.2.17 Austrii, stempel cenzury wojskowej.


50 PLN
6324

1917 okupacja niemiecka Rumunii, dwie karty podwójne na różnych gatunkach papierów.


Mi.P4II 
50 PLN
6325

1917 okupacja niemiecka Belgii, list ofrankowany znaczkiem I wydania, wysłany z miejscowości Limburg-Dolhain do Brukseli; niewielkie przebarwienia.


Mi.4II 
20 PLN
6326

1917 list z Warszawy 2.11.17 do Białegostoku zawrócony przez cenzurę ze stemplem informującym, że korespondencja musi być w języku niemieckim.


40 PLN
SOLD
6327

1917 kartka z Warszawy do Zakopanego ze stemplem cenzury wojskowej.


15 PLN
6328

1917 kartka z Lublina ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.


15 PLN
6329

1917 kartka ze Skierniewic ze stemplem cenzury VI Armii.


18 PLN
SOLD
6330

1917 kartka do Wysokiego ze stemplem austriackiej cenzury wojskowej w Puławach.


40 PLN
6331

1917 kartka nadana z Ostrowa do Niemiec ze stemplem niemieckiej cenzury w Sprottau, zaplamienia.


15 PLN
6332

1917 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", podwójna karta pocztowa, ostemplowana (obie części) 2.V w Białymstoku, adresowana do Oranienburga, cenzura.

Fi.Cp4
Mi.P5 
100 PLN
6333

1917 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 8.II z Mławy do Berlina, cenzura poznańska.

Fi.Cp6
Mi.P5 
35 PLN
SOLD
6334

1917 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 22.IV z Kalisza do Kolonii, cenzura poznańska (minimalny ubytek na froncie).

Fi.Cp6
Mi.P5 
20 PLN
6335

1917 kartka z Warszawy 18.4.17 do Zakopanego ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.

Fi.Cp6
20 PLN
6336

1917 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 27.IV z Warszawy do Monachium, cenzura warszawska.

Fi.Cp6
Mi.P5 
25 PLN
SOLD
6337

1918 znaczki opłaty poczty lokalnej dla terenu okupowanym przez X Armię, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
900 PLN
6338

1918 poczta na obszarze okupowanym przez X Armię - rejon Baranowicz i Nowogródka, czysta seria znaczków opłaty w pięknym stanie, gwarancja Behrens.

Fi.1-2
900 PLN
6339

1918 znaczki lokalnej poczty dla obszaru okupowanego przez X Armię.

Fi.1-2
800 PLN
6340

1918 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", podwójna dofrankowana (w związku z podwyższeniem taryfy) karta pocztowa, wysłana 2.V z Poniewieża, adresowana do Ludwigshafen, a stamtąd 7.V wysłana na adres poczty polowej.

Fi.1, Cp2
200 PLN
6341

1918 kartka z Warszawy 17.2.18 do Niemiec, stempel kolei wojskowej, widokówka Warszawa.

Fi.2
45 PLN
SOLD
6342

1918 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost" - frankatura dwukolorowa, polecony list wysłany 21.VI z miejscowości Rosienie (Rossienie) adresowany do Ministerstwa Wojny w Berlinie; kasownik odbiorczy.

Fi.3a, 10a
150 PLN
6343

1918 list polecony z Schlock 12.10.18 do Niemiec, stempel cenzorski z Rygi plus niemiecki z Königsbergu, prowizoryczna erka, na odwrocie stempel cenzorski plus odbiorczy.

Fi.4, 8
350 PLN
6344

1918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, wydanie przedrukowe dla rejonu Kołomyi, parka znaczków za 5/15 h. (Mi.400 euro), lewy z błędem na poz.19 opisanym przez Dr.Jana Dudzińskiego "brak kropki po H" i usterką "prawe ramię Y przerwane", w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
300 PLN
6345

1918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, wydanie przedrukowe dla rejonu Kołomyi, znaczki za 5/15 i 10/3 h. (Mi.400 euro) w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą bez podlepek, gwarancja Krawczyk.

Fi.5-6
Mi.1-2 
170 PLN
SOLD
6346

1918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, wydanie przedrukowe dla rejonu Kołomyi, parka znaczków za 10/3 h. (Mi.400 euro), lewy z błędem na poz.14 "litera p przerwana na dole", w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.6
250 PLN
6347

1918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, wydanie przedrukowe dla rejonu Kołomyi, parka znaczków za 10/3 h. (Mi.400 euro), lewy z usterką na poz.7 "litera K pęknięta pionowo", a prawy z błędem na poz.8 opisanym przez Dr.Jana Dudzińskiego "K odmiennego kroju", w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.6
350 PLN
6348

1918 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", znaczek za 2 1/2 fen. z nadrukiem matowym jako dodatkowa frankatura na karcie pocztowej, wysłanej 27.X z Warszawy do Eberswalde, cenzura poznańska; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.6b, Cp6
150 PLN
6349

1918 list polecony z Wilna 9.1918 do Niemiec, stempel cenzury z Königsbergu, stemple odbiorcze na odwrocie.

Fi.7, 8
100 PLN
6350

1918 list polecony na kopercie poczty polowej z Sosnowca 9.11.18 do Wrocławia, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.8, 14
90 PLN
6351

1918 list polecony z Kalisza 16.9.18 do warszawy, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.8, 14
50 PLN
6352

1918 firmowy list polecony z Wilna 30.10.18 do banku w Petersburgu, stempel wileńskiej cenzury i stemple radzieckiej cenzury wojskowej plus rosyjska zalepka cenzorska, piękny i rzadki obieg pocztowy.

Fi.10
300 PLN
SOLD