The auction will start on 19.04.2024

Auction 43. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6375

1904 wojna rosyjsko-japońska, walki w Korei - widokówka napisana 28.VIII przez Polaka służącego w armii carskiej, wysłana z Harbina do Mszany Dolnej, pieczęć formacyjna "Okrużn.Sztab Wojenno-Okrużnych Uprawen. Mandżur Armii". Urywek treści "Dziś przyjechałem z Laojanu gdzie armia japońska stoi pod miastem i lada chwila czekają bitwy" i dopisek na końcu: "Jadę do Korej pełnomocnym naczelnikiem oddziału przy armii przedniej". Dwa dni później 30.VIII, Japończycy rozpoczęli natarcie na 30 kilometrowym froncie, na odcinku Liaojung-Mukden w Mandżurii, w wyniku którego armia rosyjska musiała się wycofać. Unikalna przesyłka i wspaniały dokument historyczny.


1 800 PLN
6376

1914 znaczek poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Mikstein.

Fi.1
80 PLN
6377

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie.

Fi.1-2
340 PLN
6378

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, gwarancja Miszczak.

Fi.1-2
280 PLN
6379

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta na jednej podlepce, poza tym w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
180 PLN
SOLD
6380

1914 znaczki poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

Fi.1-2
160 PLN
6381

1914 kartka z Gdańska 20.10.14 ze stemplem okrętu Augsburg "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Augsburg".


120 PLN
6382

1914 kartka z opłaconą odpowiedzią z Czech 1.XI.14 do Komendy Etapowej w Krakowie, stempel POCZTA POLOWA LEGIONÓW L. 1., bardzo wczesny okres.


450 PLN
6383

1914 kartka z Gdańska 2.11.14 ze stemplem okrętu Lübeck "Kaiserliche Marine / BRIEFSTEMPEL / Kommando / S.M.S. Lübeck", z tyłu nie wypisana.


120 PLN
6384

1914 kartka poczty polowej 27.10.14 do Krakowa ze stemplem formacyjnym "III KOMPANIA BAONU UZUPEŁNIAJĄCEGO POLSKICH LEGIONÓW".


150 PLN
6385

1914 widokówka wysłana 3.XII przez Polaka służącego w armii carskiej ze szpitala w Rydze adresowana do Chabarowska, pieczęć listowa.


120 PLN
6386

1914 widokówka wysłana 14.XII ze szpitala fortecznego nr.4 w Krakowie, pieczęć formacyjna.


40 PLN
6387

1914 stempel kamuflażowy "IX/267" (?) Gładyszów - stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, formularz poczty polowej wysłany 3.XI do Wiednia; pieczęć formacyjna.


50 PLN
6388

1914 Legiony Polskie - POCZTA POLOWA LEGIONÓW L.1., wyraźna odbitka jednego z najwcześniejszych stempli pocztowych Legionów na karcie pocztowej wysłanej 3.X z Poronina do Krakowa adresowanej do "I Legionu"; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz, z kolekcji S.Rosińskiego.


700 PLN
6389

1914 cholera !!! "Sanitatspflege" nienotowany stempelek do oznaczania przesyłek poddanych dezynfekcji, odciśnięty na formularzu poczty polowej, wysłanym 22.VIII ze Szpitala Zapasowego w Rozwadowie do Czech; przesyłki ze szpitali poddawano procesowi odkażania w obawie przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych - głównie cholery; podobne walory należą do bardzo rzadko spotykanych; dodatkowo, stempelek kamuflażowy "IX/57" (Rozwadów).


180 PLN
SOLD
6390

1914 Legiony Polskie - "Feldpost der polnischen Legionen Nr.1" stempel z niemieckim tekstem na liście przesłanym 13.XII.1914 ambulansem nr.441 relacji Jablonkau-Oderberg (Jabłonków-Bogumin) do Żywca, polski stempelek cenzury CENZUROWANE; wskutek postępów ofensywy rosyjskiej w 1914 roku Departament Wojskowy Legionów wraz z pocztą polową ewakuował się do Jabłonkowa, według PZP stempel "Feldpost der polnischen Legionen Nr.1" był używany dopiero po przydzieleniu Legionom austriackich poczt polowych, czyli nie wcześniej niż w II połowie stycznia 1915 roku, tu najwcześniejsze - o miesiąc wcześniejsze użycie !!! doskonałej jakości odbitka stempla, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 000 PLN
6391

1914 rosyjska ofensywa w Galicji, w jej wyniku wojska rosyjskie zajęły 3.IX.1914 Lwów, list wysłany 23.XII z rosyjskiej poczty polowej nr.114, stacjonującej we Lwowie do Kopenhagi, znaczki unieważniono datownikiem "POLOW.POCZT.KANT.No114" (...N114), przesyłkę przez Kijów, skierowano do Piotrogradu do ocenzurowania i dalszej wysyłki; na odwrocie owalny stempelek cenzury i kasownik odbiorczy KJBENHAVN 22.I.1915; niezwykle ciekawa całość z wczesnego i krótkiego okresu okupacji Lwowa przez wojska rosyjskie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69 
500 PLN
6392

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej.


10 PLN
6393

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej, złamany w połowie.


10 PLN
6394

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej.


10 PLN
6395

1914 formularz przekazu pieniężnego niemieckiej poczty polowej, zażółcenia w lewym górnym rogu.


10 PLN
6396

1915 Legiony Polskie - znaczek-nalepka za 2 hal. w bardzo rzadkim różowym kolorze (Fi.750.-) !!! "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA", skasowana stemplem cenzury na widokówce wysłanej 12.IX z Białej do Szczakowej, całość z niewielkimi zabrudzeniami; gwarancja Schmutz.

Fi.1a
400 PLN
6397

1915 widokówka (Kraków) wysłana 9.VI do Colmar w Alzacji za pośrednictwem poczty polowej 186, stempelek cenzury.


30 PLN
6398

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.IV za pośrednictwem poczty polowej 118, niespotykany polski stempelek cenzury spełniająca równocześnie funkcję pieczęci formacyjnej - "CENZUROWANO/ B,1 P, FELDPOST 118", w fundamentalnej pracy Berka nienotowane!


350 PLN
6399

1915 telegram na formularzu rosyjskiej poczty polowej.


50 PLN
6400

1915 kartka z poczty etapowej 355 20.XII.15 ze stemplem formacyjnym "KOMENDA 3go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU".


150 PLN
6401

1915 kartka z poczty etapowej 351 15.IV.15 do Krakowa ze stemplem formacyjnym "LEGION POLSKI PUŁK 2 BATALION III KOMPANIA 11".


150 PLN
6402

1915 kartka na ozdobnym formularzu poczty polowej z Kutna do Niemiec.


80 PLN
6403

1915 widokówka wysłana 24.III przez Polaka służącego w armii carskiej ze szpitala wojskowego w Jałcie do Żyrardowa, pieczęć szpitala, kasownik odbiorczy; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
6404

1915 Legiony Polskie - I Brygada, karta pocztowa, wysłana 29.XI za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, stempel formacyjny z orłem "I BRYGADA PIŁSUDSKIEGO Komenda taboru 5. pułku ..." - nieopisany u Berka !!! bardzo dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 18.I za pośrednictwem poczty polowej 118 do 11 pułku huzarów na pocztę polową 75, bardzo dobrej jakości odbitka stempla formacyjnego z orłem "LEGIONY POLSKIE. 1 BRYGADA PIŁSUDSKIEGO KOMENDA 1 BAONU 2-go p.p.", doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


450 PLN
6405

1915 (?) "II Marine Fliegerabteilung" - list wysłany z bazy lotniczej List na wyspie Sylt przez oficera jednostki wodnosamolotów cesarskiej marynarki wojennej do Bayreuth; stempel pocztowy bazy lotniczej; koperta pionowo zgięta; temat - LOTNICTWO.


120 PLN
6406

1915 "K.k. Staatsbahn-Krankenzug No 55" formularz poczty polowej, wysłany 16.IX z pociągu szpitalnego, przez członka załogi z Pomocniczego Legionu Akademickiego; dekoracyjna całość, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, cenzura; temat - CZERWONY KRZYŻ, KOLEJ.


250 PLN
6407

1915 Naczelny Komitet Narodowy, dekoracyjny w formie i patriotyczny w stylistyce, kwit kasowy wystawiony 6.VIII w Krakowie dla Ligi Kobiet z Zakopanego, za sprzedane wydawnictwa, dochód ze sprzedaży których, przeznaczony był na cele legionowe.


150 PLN
6408

1915 obiegowe znaczek rosyjski za 2 kop., unieważniony utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym - Warszawa, rzadki typ 512.09 według Lewina.


Mi.64A 
60 PLN
6409

1915 kartka z poczty etapowej 355 28.V.15 do Krakowa ze stemplami formacyjnymi "KOMENDA 3go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGIONU".


250 PLN
6410

1916 list z poczty polowej w Jabłonnej.


60 PLN
6411

1916 nalepki dobroczynne na rzecz Legionów Polskich cięte.


60 PLN
6412

1916 list z poczty polowej w Łęczycy.


50 PLN
6413

1916 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.VI za pośrednictwem poczty polowej 355 do Oświęcimia, pieczęć formacyjna z orłem: "K.U.K. KOMMANDO 3.BRIGADE POLNISCHE LEGIONEN" nieopisana u Berka; wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim należą do rzadkości; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Falkowski.


300 PLN
6414

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony, wysłany 31.8 z Mińska, za pośrednictwem poczty polowej - kasowniki "OBRATNA.POCZ.KAN.w MIŃSKU" ( .. ), z datami 2 i 9.IX - przesłany do ocenzurowania w Piotrogrodzie; zwraca uwagę stempelek polecenia z nazwą miejscowości pisaną grażdanką, nie używany na korespondencji zagranicznej! pieczęci lakowe, zalepki i różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym z numerem cenzora 615; kasownik odbiorczy; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
200 PLN