The auction will start on 19.04.2024

Auction 43. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6273

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, odmiany szarofioletowa i ciemnofioletowa, gwarancja Miszczak.

Fi.12a, b
100 PLN
6274

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek w kolorze ultramaryny, gwarancja Miszczak.

Fi.13a
25 PLN
SOLD
6275

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, nadruk półbłyszczący, gwarancja Miszczak.

Fi.14c
60 PLN
6276

1916 miejscowy list Kielc ze słabo widocznym stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.27
20 PLN
6277

1916 list firmowy z Lublina ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.27
40 PLN
6278

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.31
40 PLN
6279

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
90 PLN
6280

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
90 PLN
6281

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
70 PLN
6282

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

Fi.49-52
50 PLN
6283

1916 seria znaczków gazetowych.

Fi.49-52
10 PLN
SOLD
6284

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

Fi.49-52
50 PLN
6285

1916 kartka z Drochobycza ze stemplem cenzury wojskowej w Samborze.


20 PLN
6286

1916 kartka z Piotrkowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.


25 PLN
6287

1916 kartka z warszawy 9.3.16 do jednostki wojskowej, cenzura wojskowa, widokówka "widok zdobytej Warszawy".


45 PLN
SOLD
6288

1916 list firmowy nadany w poczcie etapowej w Lublinie 31.VII.16 do Wiednia, stempel cenzury wojskowej z Lublina.


60 PLN
6289

1916 list urzędowy z Sosnowca 7.10.16 do Niemiec.


90 PLN
6290

1916 okupacja austro-węgierska, formularz poczty polowej wysłany 20.VIII ze szpitala oficerskiego za pośrednictwem urzędu etapowego w Chełmie (kasownik z wyróżnikiem "c"), adresowany na pocztę polową 291; pieczęć formacyjna.


40 PLN
6291

1916 okupacja austro-węgierska, formularz poczty polowej wysłany 20.VIII za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie do miejscowości Brück; efektowna pieczęć z godłem Austro-Węgier.


60 PLN
6292

1916 przekaz paczkowy z Krakowa 14.IX.16 do Końska, znaczek bośniacki rzadko używany na terenach polskich.


90 PLN
6293

1916 zalepka z Krakowa.


20 PLN
6294

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 22.V z Libawy do Stuttgartu, zwrócona do nadawcy, cenzura królewiecka.

Fi.Cp1
35 PLN
6295

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 25.III z niemieckiej poczt polowej nr. 166 do Arnstadt, formacyjna pieczęć listowa.

Fi.Cp1
50 PLN
6296

1916 kartka z Ciechocinka 23.7.16, cenzura wojskowa.

Fi.Cp1
22 PLN
SOLD
6297

1916 kompletna karta z opłaconą odpowiedzią z Kowna 6.6.16 do Niemiec, stempel formacyjny warsztatów artylerii i niemieckiej cenzury wojskowej z Königsbergu.

Fi.Cp2
250 PLN
6298

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa wydania przedrukowego, dofrankowana w zawiązku z podwyższeniem taryfy, wysłana 5.XII do Starachowic za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie.

Fi.Cp2, 24
50 PLN
6299

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego z prywatnym dodrukiem, nadana 24.IV.1918 w urzędzie etapowym Noworadomsk do Kalisza, stempelek cenzury Granica.

Fi.Cp3
120 PLN
6300

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau" podwójna (nierozerwana) karta pocztowa wysłana 23.III z Aleksandrowa do Ludwigshafen, dobry stan zachowania.

Fi.Cp4
140 PLN
6301

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa wysłana 6.X z Warszawy do Metz. Opłata za kartę wynosiła 7 1/2 fen., a ponieważ nadawca nie zamierzał doklejać dodatkowych znaczków, wykorzystał więc obie części karty (10 fen.), poczta skasowała oba znaki opłaty; ciekawe, nietypowe użycie.

Fi.Cp4
120 PLN
6302

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
60 PLN
6303

1917 list firmowy (druki) z Warszawy 27.4.17 do Monachium, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.

Fi.1
25 PLN
6304

1917 list polecony z Sieradza 28.10.17 do Monachium, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1, 6, 15
80 PLN
6305

1917 list polecony z Sosnowca 15.8.17 do Poznania, stempel cenzury z Sosnowca "Orts-Komendatur Sosnowice", na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.4, 10, 11
130 PLN
6306

1917 kartka z Warszawy 25.12.17 do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.

Fi.6
30 PLN
SOLD
6307

1917 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", polecony listownik wysłany 13.VIII z Warszawy do Bochum, znaczek za 40 fen. z górnym marginesem (dla znaczków z marginesami, katalogi stosują wysokie dopłaty); stempelek cenzury w Poznaniu; kasownik odbiorczy.

Fi.6a, 15b
Mi.6a, 15a 
200 PLN
6308

1917 miejscowy list polecony z Kielc.

Fi.36
90 PLN
6309

1917 okupacja austro-węgierska - wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 40 hal. - frankatura pojedyncza, list polecony (opłacony według taryfy wewnętrznej), wysłany za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie (kasownik z wyróżnikiem "c") do Brukseli, pieczęć urzędu nadawczego "K.u.k MILITÄR-GENERAL-GOUVERNEMENT/ Landw. Referat Motorpflugkommande/ LUBLIN" (referat pługów motorowych !!!), stempelek cenzury; na odwrocie kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - ROLNICTWO.

Fi.36
300 PLN
6310

1917 miejscowy list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

Fi.36
90 PLN
6311

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria.

Fi.53-72
160 PLN
6312

1917 seria austriackiej poczty polowej.

Fi.53-72
80 PLN