The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 43. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11047

1918 wydanie warszawskie, częściowy brak nadruku - wyrazu Poczta i części kresek zasłaniających napis GG Warschau; odmiana powstała w wyniku dostania się obcego materiału pomiędzy formę przedrukową, a kartę; nieznaczne pionowe zgięcie; z wielkim prawdopodobieństwem egzemplarz unikalny!!! wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20, reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w opracowaniu obu autorów dotyczącym kart Cp1-3; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1I
700 PLN
11048

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku, pęknięta poziomo lewa jedynka nominału; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
160 PLN
11049

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
700 PLN
11050

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" (prawie 6 liter !!!) na dodatkowym znaczku; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
160 PLN
11051

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nieopisanym typem nadruku.

Fi.Cp1II
100 PLN
11052

1918 wydanie PP/GGW, miejscowa kartka wysłana z Warszawy 12.2.19, według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara nadruk typ 5.

Fi.Cp1II
60 PLN
11053

1918 wydanie PP/GGW, całostka z doklejonym znaczkiem za 2,5 fen. z nadrukiem typ 3 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, belka przekreślająca POSTKARTE z niewidocznym podziałem na dwie części.

Fi.Cp1sII
120 PLN
11054

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 15 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara.

Fi.Cp2I
40 PLN
SOLD
11055

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; doskonały stan zachowania.

Fi.Cp2I
100 PLN
11056

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara.

Fi.Cp2I
40 PLN
SOLD
11057

1918 wydanie PP/GGW, kartka miejscowo użyta w Warszawie 19.12.1918 z nadrukiem typ 1.

Fi.Cp2I
70 PLN
SOLD
11058

1918 wydanie PP/GGW, kartka wysłana z Warszawy 15.5.19 do Lublina, późne użycie, według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara o cechach nadruk typ 15 plus ubytki kropek w górnej kropkowanej linii charakterystyczne dla typu 14.

Fi.Cp2I
150 PLN
11059

1918 wydanie PP/GGW, całostka z niekatalogowanym nadrukiem o cechach nadruku według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara a i e oraz cechami 2 i 9, bez innych innych cech nadruku.

Fi.Cp2II
200 PLN
11060

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara.

Fi.Cp2II
80 PLN
11061

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 19 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, ciekawy odbity fragment spacji przed prawą cyfrą 1.

Fi.Cp2II
80 PLN
11062

1918 wydanie warszawskie, unikalna odmiana - belka zakrywająca nadruk "Postkarte" ciągła (nie dzielona)!!! rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; uszkodzone P w wyrazie Poczta; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - prawdopodobnie typ 4; karta pionowo zgięta.

Fi.Cp2II
500 PLN
11063

1918 wydanie warszawskie, karta wysłana 30.XII z Warszawy do Zawiercia, pisana ołówkiem, pełny tekst na odwrocie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 2; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp2II
100 PLN
11064

1918 wydanie PP/GGW, kartka wysłana z Łodzi 27.2.19 do Karlsbadu, stempel cenzury przy MSZ, całostka z niekatalogowanym nadrukiem, według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, o cechach nadruku typ 4 z innym podziałem belki przekreślającej napis Postkarte.

Fi.Cp2II
200 PLN
11065

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 2 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, kartka wysłana z Łodzi 4.12.18 do Pabianic, wczesne użycie.

Fi.Cp2II
80 PLN
11066

1918 wydanie PP/GGW, kartka wysłana z Warszawy 7.2.19 do Poznania, według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara nadruk typ 25.

Fi.Cp3BI
200 PLN
11067

1918 wydanie PP/GGW, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 12 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, podlepki na odwrocie.

Fi.Cp3I
250 PLN
11068

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 22 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara.

Fi.Cp3IIB
180 PLN
11069

1918 wydanie lubelskie, karta skasowana grzecznościowo 17.I w Lublinie; bardzo wysoka wycena katalogowa!

Fi.Cp4
120 PLN
11070

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym.

Fi.Cp4
220 PLN
11071

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste, czarne - na kartonach szarym i żółtobrunatnym; idealny stan zachowania.

Fi.Cp5x, y
400 PLN
11072

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, na odwrocie delikatne ślady po podlepkach.

Fi.Cp5y
150 PLN
11073

1919 wydanie krakowskie, adres przesyłowy z nadrukiem typ 31, stan idealny.

Fi.Ca3
230 PLN
SOLD
11074

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z Krakowa 16.10.19 do Biłgoraju, na odwrocie znaczek opłaty użyty jako znaczek dopłaty.

Fi.Ca3
100 PLN
11075

1919 koperta ze znakiem opłaty.

Fi.Ck6
70 PLN
11076

1919 koperta ze znakiem opłaty.

Fi.Ck6
80 PLN
11077

1919 kartka do obrotu krajowego.

Fi.Cp23
50 PLN
11078

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 4, wysłana 10.XII z Krakowa do miejscowości Babica.

Fi.Cp12I
130 PLN
11079

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - listek koniczyny zamiast rombu.

Fi.Cp12II
70 PLN
11080

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 104.

Fi.Cp13II
270 PLN
SOLD
11081

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 96 - listek koniczyny zamiast rombu.

Fi.Cp13II
270 PLN
SOLD
11082

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 120.

Fi.Cp14IIx
100 PLN
11083

1919 wydanie krakowskie, całostka na rzadkiej odmiany kartonie szarym, z nadrukiem typu 44.

Fi.Cp14IIy
200 PLN
11084

1919 wydanie krakowskie, oficjalna austriacka karta pocztowa wykorzystana jako formularz przez Krakowskie Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń, a następnie opatrzona nadrukiem typu 9; rzadko spotykane.

Fi.Cp14Ix
350 PLN
11085

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłacona odpowiedzią z nadrukiem typ 45.

Fi.Cp15IIx
270 PLN
SOLD
11086

1919 wydanie krakowskie, całostka część na odpowiedź z nadrukiem typ 44, na odwrocie podlepka.

Fi.Cp15IIxB
60 PLN
SOLD