The auction will start on 14.04.2023

Auction 40. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18126

1939 POWSTANIE GENERALNEGO GUBERNATORSTWA - specjalnie wydana karta ozdobna ostemplowana okolicznościowo 7.XI; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane, użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732 
50 PLN
SOLD
18127

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe.

Fi.1-125, D1-5, U1-3
920 PLN
18128

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
Mi.1-16 
200 PLN
18129

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi. 195,-).

Fi.1-13, 40-51, 52-5
110 PLN
18130

1939 POWSTANIE GENERALNEGO GUBERNATORSTWA - rzadko dziś spotykane fałszerstwo pierwszego stempla okolicznościowego GG; co ciekawe skasowano nim znaczek, którego w dniu użycia stempla jeszcze nie było - wydano go trzy miesiące później.

Fi.1 FFi
300 PLN
18131

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. frankatura pojedyncza - karta pocztowa (formularz niemieckiej poczty polowej), wysłana 24.V.1940 z Krosna do Sompolna.

Fi.3
25 PLN
18132

1939 list polecony z prowizorycznym kasownikiem z Krotoszyna do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.


45 PLN
18133

1939 list z prowizorycznym stemplem Bydgoszczy do Berlina, koperta naddarta.


45 PLN
18134

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e".

Fi.Cp1I
80 PLN
18135

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e", wysłana 19.XII z Krakowa do Zakopanego; prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu podwyższonej taryfy; idealny stan zachowania (Mi.90 euro).

Fi.Cp2I
200 PLN
18136

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e".

Fi.Cp2I
100 PLN
18137

1939 "UZUPEŁNIAJCE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" polski przedwojenny wirnik z hasłem, użyty w charakterze stempla nadawczego, karta wysłana 12.XII z Warszawy do Oflagu IXB; czytelna odbitka tego stosowanego tylko w krótkim, przejściowym okresie stempla GG; stempelek cenzury obozowej; całość w bardzo dobrym - pomimo pionowego zgięcia - stanie zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego; z eksponatu J.Falkowskiego; gwarancja Schmutz

Fi.I
1 000 PLN
18138

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria czterech specjalnych pamiątkowych kart, ostemplowanych okolicznościowo 26.X w głównych miastach dystryktów: Krakowie, Warszawie, Lublinie, Radomiu.

Fi.6a-d
80 PLN
18139

1940 1 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, pamiątkowa karta ostemplowana okolicznościowo 26.X w Warszawie.

Fi.6b
20 PLN
18140

1940 "1. KRAKAUER MUSTERMESSE 1940" - znaczek na kopercie, skasowany okolicznościowo 7.XII w Krakowie.

Fi.7; 14II
50 PLN
18141

1940 wydanie przedrukowe, seria czysta, w pięknym stanie, z oboma odmianami znaczków za 50/50 i 12/15 gr. (Fi.413.-), najdroższe gwarancja.

Fi.14-39
360 PLN
SOLD
18142

1940 karnet - polska seria historyczna z przedrukiem (28 znaczków) ostemplowana okolicznościowo 26.X w Krakowie.

Fi.14-39
250 PLN
18143

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
18144

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.60 euro, Fi.120.-), na podlepce, gwarancja i opis.

Fi.14I
100 PLN
18145

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/6 gr. na znaczku polskim za 10 gr. z błędem na poz.59 "uszkodzony ogonek prawej cyfry 6", gwarancja.

Fi.19v
Mi.19 
40 PLN
SOLD
18146

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/8 gr. na marginesowym znaczku polskim za 10 gr. z błędem "wypustka na prawej cyfrze 8", gwarancja Krawczyk.

Fi.20
20 PLN
18147

1940 list nadany w pośrednictwie pocztowym Michałowice koło Krakowa z Posterunku Polskiej Policji w Michałowicach.

Fi.20, 34
60 PLN
18148

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic na nicowanej kopercie banku PKO z Posterunku Polskiej Policji w Gdowie.

Fi.22
60 PLN
18149

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic z Posterunku Polskiej Policji w Niegowici.

Fi.22
60 PLN
18150

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalna pamiątkowa karta, ofrankowana odmianą znaczka z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
50 PLN
18151

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
10 PLN
18152

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
50 PLN
18153

1940 list nadany z Miechowa ze stemplem Posterunku Polskiej Policji w Książu Wielkim do Krakowa.

Fi.34, 41
72 PLN
SOLD
18154

1940 znaczki stemplowane grzecznościowo na kopercie z Radomia.

Fi.40, 42, 48
10 PLN
18155

1940 znaczki ze stemplem okolicznościowym 1. rocznicy utworzenia GG.

Fi.41, 43
50 PLN
18156

1940 widoki zabytkowych budowli (I) - 12 gr - frankatura pojedyncza, znaczek z silnie przesuniętą perforacją na formularzu kartowym, wysłany 4.IX.1941 ze Krosna do miejscowości Deutscheneck w tzw. Kraju Warty; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.43
50 PLN
18157

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 12 gr - frankatura pojedyncza, formularz o sygnaturze DPO 444 (3.41) wysłany 18.XI.1941 z Krosna do Sompolna.

Fi.43
20 PLN
18158

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż - komplet 4 oficjalnie przygotowanych kart, ostemplowanych okolicznościowo 17.VIII w pierwszym dniu obiegu w: Krakowie , Warszawie, Radomiu i Lublinie.

Fi.52-55
100 PLN
18159

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria w czworoblokach skasowana okolicznościowo 17.VII w Warszawie na kartach w pierwszym dniu obiegu, dodatkowo oryginalna koperta Versandstelle fur Sammlermarken Krakau.

Fi.52-55
250 PLN
18160

1940 1 Rocznica utworzenia GG - seria ostemplowana okolicznościowo na kopercie 26.X w Krakowie.

Fi.56-58
40 PLN
18161

1940 1 rocznica utworzenia GG, czysta seria na podlepkach.

Fi.56-58
15 PLN
18162

1940 1 Rocznica utworzenia GG, marginesowa seria na kopercie miejscowego grzecznościowego listu poleconego, skasowana okolicznościowo i wysłana 26.X w Warszawie, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.56-58; 6b
80 PLN
18163

1940 wydanie prowizoryczne na polskiej całostce, kartka z hasłem propagandowym I.

Fi.Cp3II
35 PLN
18164

1940 wydanie prowizoryczne na polskiej całostce, kartka z hasłem propagandowym H.

Fi.Cp3II
35 PLN
18165

1940 polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim, z nadrukiem, sygnatura (VI-1938); hasło propagandowe K - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana 26.VIII z Warszawy do Lublina; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp3II
80 PLN