Page:
Polish People's Republic 1952-1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
14106
Fi.542-809
Mi.680-953 

1951-1955 zestaw znaczków, wraz z odmianami, zawartych w klaserze jubileuszowym - tom II; aby ułatwić zakup wyłączono z niego niebieski blok "III Zjazd PZF" (Bl.13ND); można go będzie w dowolnym momencie dokupić; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 1480 złotych; nabywcy krajowi otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

900 PLN
14107

Fi.631I
Mi.769I 

1952 zabytkowe budowle, czworoblok znaczków wszystkie z błędem "NIEDZIGA".

150 PLN
14108

Fi.631I+631I B
Mi.769I 

1952 zabytkowe budowle, czworoblok znaczków za 1zł. z błędem "NIEDZIGA zamiast NIEDZICA", prawy dolny z podwójnym błędem "Ę zamiast E w NIĘDZIGA", do tej pory oferowano jedynie znaczek pojedynczy z takim błędem, gwarancja Korszeń.

750 PLN
14109
Fi.641-42A
Mi.779-80B 

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, kasowana seria cięta.

40 PLN
14110
Fi.641-642A
Mi.779-780B 

1952 FDC - "35 rocznica Rewolucji Październikowej", seria cięta (Mi.60 euro).

120 PLN
14111

Fi.647
Mi.785 

1952 II konkurs skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, lewy górny znaczek z powtarzalną w całym nakładzie plamką pod drugą literą W w WIENIAWSKIEGO, lewy dolny znaczek z powtarzalną w całym nakładzie kropką w literze Z wyrazu POCZTA, prawy dolny znaczek z powtarzalną w całym nakładzie kropką na lewo od litery H.

30 PLN
14112

Fi.647
Mi.785 

1952 II konkurs skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, prawy górny znaczek z powtarzalną w całym nakładzie plamką w literze S w WIENIAWSKI, lewy dolny znaczek z powtarzalną w całym nakładzie plamą przy literze I w WIENIAWSKI.

30 PLN
14113

Fi.647
Mi.785 

1952 II konkurs skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, prawy górny znaczek z powtarzalną w całym nakładzie plamką na prawo od rysunku, lewy dolny znaczek z powtarzalną w całym nakładzie kropką nad liściem laurowym.

30 PLN
14114

1952 stempel propagandowy "Zapobiegasz pożarom wzbogacasz siebie i naród".

10 PLN
14115

1952 stempel okolicznościowy Choinka Noworoczna TPD.

10 PLN
14116

1952 stempel okolicznościowy Wystawy Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Krakowie.

10 PLN
14117

1952 stempel okolicznościowy Wystawy Szkolnictwa Zawodowego w Krakowie.

10 PLN
14118

1952 stempel okolicznościowy pierwszego pokazu telewizji w Polsce.

10 PLN
14119
Fi.XXIII
Mi.782I 

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi.25 euro), gwarancja Korszeń.

40 PLN
SOLD
14120
Fi.653-698
Mi.791-836 

1953 rocznik znaczków czystych.

250 PLN
14121
Fi.658s
Mi.796 

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek z błędem "odwrócone 1 w 1883".

300 PLN
14122
Fi.661-663
Mi.799-801 

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław.

240 PLN
14123
Fi.661-663
Mi.799-801 

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU".

50 PLN
14124
Fi.664-666
Mi.802-804 

1953 karnet - "X MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE WARSZAWA 17-24.5.1953".

50 PLN
14125
Fi.667
Mi.805 

1953 Mikołaj Kopernik, znaczek z błędem "podwójne K i O" gwarancja Więcław.

20 PLN
14126
Fi.667
Mi.805 

1953 stempel okolicznościowy Roku Kopernikowskiego.

10 PLN
14127
Fi.669-670
Mi.807-808 

1953 FDC - "Dzień Floty Handlowej".

10 PLN
14128
Fi.673-677
Mi.811-815 

1953 karnet - "III ŚWIATOWY KONGRES STUDENTÓW".

25 PLN
14129
Fi.673-77
Mi.811-15 

1953 karnet okolicznościowy z okazji Światowego Kongresu Studentów w Warszawie.

10 PLN
14130
Fi.686s
Mi.824 P 

1953 Budowle Warszawy, znaczek za 80 gr. w kolorze purpurowym, nielegalnie wprowadzony do obiegu, (Mi. cena -.-), dobrze centrowany i pięknie czytelnie skasowany, najlepszy obok odwrotki boksera błędnodruk Polski powojennej, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

6 000 PLN
14131

1953 stempel okolicznościowy Kiermaszu Dni Oświaty.

10 PLN
14132

1953 stempel okolicznościowy 700-lecia Bochni.

10 PLN
14133

1953 stempel okolicznościowy Zjazdu Pracowników Łączności.

10 PLN
14134

1953 stempel okolicznościowy Dnia Dziecka.

10 PLN
14135

1953 stempel propagandowy "Pamiętaj w każdej wsi i mieście można sprzedać złom".

10 PLN
14136

1953 stempel okolicznościowy Dni Poznania.

10 PLN
14137

1953 stempel okolicznościowy Roku Odrodzenia.

10 PLN
14138

1953 rocznik kopert FDC.

750 PLN
14139

1953 stempel okolicznościowy spływu PTTK Brdą.

10 PLN
14140

1953 stempel okolicznościowy Narady Kobiet.

10 PLN
14141

1953 stempel okolicznościowy marszów patrolowych w Lesku.

10 PLN
14142

1953 stempel okolicznościowy centralnej Spartakiady Gwardii Kraków.

10 PLN
14143

1953 stempel okolicznościowy II rajdu Narciarskiego PTTK.

10 PLN
14144

1953 stempel okolicznościowy Targów Poznańskich.

10 PLN
14145

1953 stempel okolicznościowy Wystawy Racjonalizatorów Łączności.

10 PLN