The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 38. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9565

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
700 PLN
9566

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" (prawie 6 liter !!!) na dodatkowym znaczku; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
160 PLN
9567

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku, pęknięta poziomo lewa jedynka nominału; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
160 PLN
9568

1918 wydanie warszawskie, częściowy brak nadruku - wyrazu Poczta i części kresek zasłaniających napis GG Warschau; odmiana powstała w wyniku dostania się obcego materiału pomiędzy formę przedrukową, a kartę; nieznaczne pionowe zgięcie; z wielkim prawdopodobieństwem egzemplarz unikalny!!! wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20, reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w opracowaniu obu autorów dotyczącym kart Cp1-3; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1I
800 PLN
9569

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 10 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara.

Fi.Cp1II
40 PLN
SOLD
9570

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 3 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara.

Fi.Cp2I
40 PLN
SOLD
9571

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; doskonały stan zachowania.

Fi.Cp2I
100 PLN
9572

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara.

Fi.Cp2I
40 PLN
9573

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 2 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, kartka wysłana z Łodzi 4.12.18 do Pabianic, wczesne użycie.

Fi.Cp2II
80 PLN
9574

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 19 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, ciekawy odbity fragment spacji przed prawą cyfrą 1.

Fi.Cp2II
80 PLN
9575

1918 wydanie PP/GGW, kartka wysłana z Łodzi 27.2.19 do Karlsbadu, stempel cenzury przy MSZ, całostka z niekatalogowanym nadrukiem, według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, o cechach nadruku typ 4 z innym podziałem belki przekreślającej napis Postkarte.

Fi.Cp2II
200 PLN
9576

1918 wydanie PP/GGW, całostka z niekatalogowanym nadrukiem o cechach nadruku według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara a i e oraz cechami 2 i 9, bez innych innych cech nadruku.

Fi.Cp2II
200 PLN
9577

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 21 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara.

Fi.Cp2II
80 PLN
9578

1918 wydanie warszawskie, karta wysłana 30.XII z Warszawy do Zawiercia, pisana ołówkiem, pełny tekst na odwrocie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 2; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp2II
100 PLN
9579

1918 wydanie warszawskie, unikalna odmiana - belka zakrywająca nadruk "Postkarte" ciągła (nie dzielona)!!! rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; uszkodzone P w wyrazie Poczta; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - prawdopodobnie typ 4; karta pionowo zgięta.

Fi.Cp2II
500 PLN
9580

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 10 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara.

Fi.Cp3IB
100 PLN
SOLD
9581

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 22 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara.

Fi.Cp3IIB
180 PLN
9582

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste na kartonie szarym z nadrukiem w kolorze czerwonobrązowym i czerwonym.

Fi.Cp4
220 PLN
9583

1918 wydanie lubelskie, karta skasowana grzecznościowo 17.I w Lublinie; bardzo wysoka wycena katalogowa!

Fi.Cp4
120 PLN
9584

1918 wydanie lubelskie, dwie karty czyste, czarne - na kartonach szarym i żółtobrunatnym; idealny stan zachowania.

Fi.Cp5x, y
400 PLN
9585

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, na odwrocie delikatne ślady po podlepkach.

Fi.Cp5y
150 PLN
9586

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 35 (skrzywione P w POCZTA) wysłana 18.VI z Mszany Dolnej do Wiednia, otwory po zszywaczu.

Fi.16IIx
100 PLN
9587

1919 koperta ze znakiem opłaty.

Fi.Ck6
80 PLN
9588

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 4, wysłana 10.XII z Krakowa do miejscowości Babica.

Fi.Cp12I
130 PLN
9589

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42.

Fi.Cp12II
100 PLN
SOLD
9590

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - listek koniczyny zamiast rombu.

Fi.Cp12II
70 PLN
9591

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 96 - listek koniczyny zamiast rombu.

Fi.Cp13II
300 PLN
9592

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 104.

Fi.Cp13II
300 PLN
9593

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 120.

Fi.Cp14IIx
100 PLN
9594

1919 wydanie krakowskie, całostka na rzadkiej odmiany kartonie szarym, z nadrukiem typu 44.

Fi.Cp14IIy
200 PLN
9595

1919 wydanie krakowskie, oficjalna austriacka karta pocztowa wykorzystana jako formularz przez Krakowskie Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń, a następnie opatrzona nadrukiem typu 9; rzadko spotykane.

Fi.Cp14Ix
350 PLN
9596

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 83 - fantazyjna czcionka nominału.

Fi.Cp16IIx
100 PLN
SOLD
9597

1919 wydanie krakowskie, całostka wysłana z Krakowa 12.V.19 do Austrii, stempel cenzury krakowskiej K3, nadruk typ 62, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16IIx
150 PLN
9598

1919 wydanie krakowskie, całostka wysłna z Bielska 25.VII.19 do Niemiec, nadruk typ 33, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16IIx
100 PLN
9599

1919 wydanie krakowskie, karta z nadrukiem typu 106, skasowana grzecznościowo.

Fi.Cp16IIx
50 PLN
9600

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 65, przecinek zamiast kropki.

Fi.Cp16IIx
100 PLN
9601

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 35 wysłana z Suchej 15.V.19 do Austrii, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.Cp16IIx
75 PLN
9602

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 110, minimalnie słabszy stan.

Fi.Cp16IIx
80 PLN
9603

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 81 - fantazyjna czcionka nominału, ładny abklacz.

Fi.Cp16IIx
200 PLN
9604

1919 wydanie krakowskie, karta z nadrukiem typu 112, wysłana 22.IV z Białej do Krakowa (bez tekstu na odwrocie), przebarwienia.

Fi.Cp16IIx
60 PLN
SOLD