The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 32. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1619

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7.XI ostemplowana okolicznościowo; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane, użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732 
50 PLN
SOLD
1620

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe.

Fi.1-125, D1-5, U1-3
920 PLN
1621

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
Mi.1-16 
200 PLN
1622

1939 wydanie przedrukowe na znaczkach z Hindenburgiem, zestaw trzynastu listów opłaconych pojedyńczo lub wielokrotnie znaczkami tego wydania, kilka zgodnie z taryfą, reszta przepłacona.

Fi.1-13
300 PLN
1623

1939 I wydanie przedrukowe, efektowna frankatura trójkolorowa, karta pocztowa wysłana 13.IV.1940 z Warszawy do Bukaresztu, cenzury, kasownik odbiorczy; jako formularza użyto przedwojennej całostki z Jagiellończykiem; dekoracyjna całośc w doskonałym stanie zachowania.

Fi.1, 2, 4
150 PLN
1624

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr. i 24 gr. - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa wysłana 20.III.1940 z Warszawy do Skierniewic; znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem.

Fi.1, 6
40 PLN
1625

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr. + 24 gr. frankatura dwukolorowa, widokówka opłacona według podwyższonej taryfy, wysłana 19.II.1940 z Warszawy, adresowana do zakładów Opla w Ruesselsheim.

Fi.1, 6
35 PLN
1626

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 11.VIII.1940 z Warszawy do Łodzi.

Fi.3
20 PLN
1627

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura pojedyncza, prekursor znaczków urzędowych, specjalna koperta wysłana 2.III.1940 przez urząd gubernatora GG w Krakowie.

Fi.6
60 PLN
1628

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. frankatura pojedyncza - karta pocztowa wysłana 26.II.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Grójca do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym, na odwrocie pozostałości taśmy klejącej; ciekawostkę stanowi wykorzystanie jako karty, przedwojennego formularza poczty polowej!

Fi.7
140 PLN
1629

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr. - frankatura pojedyncza (Fi. 120,-), polska przedwojenna całostka użyta jako formularz, przesłana miejscowo 6.XII w Warszawie za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód.

Fi.9
54 PLN
SOLD
1630

1939 I wydanie przedrukowe, 60 gr. - frankatura wielokrotna, kompletny adres pomocniczy do paczki wysłany 21.V.1940 z miejscowości Kazimierza Wielka do Milanówka; doskonały stan zachowania.

Fi.10
200 PLN
1631

1939 prekursor, całostka Rzeszy dofrankowana znaczkami Rzeszy, użyta na terenie GG, przesyłka wysłana 12.XII ze Stalowej Woli do Krakowa, stemple prowizoryczne; na odwrocie pozostałości taśmy klejącej.


Mi.VP226I, 513, 516&
108 PLN
SOLD
1632

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG przed 1.XII, karta pocztowa, wysłana 14.XI z miejscowości Kazimierza Wielka za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten, adresowana do PCK w Krakowie, znak opłaty unieważniony polskim kasownikiem; wysoka wycena katalogowa (Mi. 60 euro).


Mi.VP226I 
135 PLN
SOLD
1633

1939 prekursor lub współkursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG, list firmowy (koperta okienkowa), wysłany z Sochaczewa za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód; słabszy stan zachowania.


Mi.519 
20 PLN
1634

1939 list polecony z prowizorycznym kasownikiem z Krotoszyna do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.


60 PLN
1635

1939 list z prowizorycznym stemplem Bydgoszczy do Berlina, koperta naddarta.


60 PLN
1636

1939 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp1I
50 PLN
1637

1939 I wydanie przedrukowe - znaczki i całostka (krótkie e) - całość wysłana 2.I za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z miejscowości Kazimierza Wielka do Bukaresztu, kasownik odbiorczy.

Fi.Cp1I, 1, 3
108 PLN
SOLD
1638

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e", dofrankowana i wysłana 18.III.1940 z Grójca do Krakowa; na odwrocie pozostałości taśmy klejącej.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
1639

1939 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp2I
50 PLN
1640

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego - 30 gr "krótkie e", wysłana 27.I.1940 z Rawy Mazowieckiej do Krakowa (Mi. 100 euro).

Fi.Cp2I
150 PLN
1641

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e", czysta, w papierze naturalne wtrącenie.

Fi.Cp2I
50 PLN
1642

1939 całostka wydania przedrukowego, ukośne złamanie.

Fi.Cp7II
15 PLN
1643

1939 polski przedwojenny wirnik reklamowy na prekursorze - znaczku obiegowym Rzeszy, karta pocztowa wysłana z urzędu Warszawa 1 do Poznania, bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi. 800,-); gwarancja Schmutz.

Fi.I
300 PLN
1644

1940 specjalne wydanie okolicznościowe, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.2
50 PLN
1645

1940 karnet - polska seria historyczna z przedrukiem (28 znaczków) ostemplowana okolicznościowo 26.X w Krakowie.

Fi.14-39
250 PLN
1646

1940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria (26 znaczków) w czworoblokach.

Fi.14-39
1 050 PLN
SOLD
1647

1940 II wydanie przedrukowe, frankatura trójkolorowa, na kopercie listu grzecznościowo poleconego (opłata prawidłowa), nadanego 20.IV w Krakowie i adresowanego do Warszawy, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym z okazji urodzin Hitlera.

Fi.15, 21, 22
80 PLN
1648

1940 II wydanie przedrukowe, komplet znaczków serii "historycznej" (tych które zostały przedrukowane) skasowany 5.VI na kopercie w Warszawie.

Fi.17-29, 33, 34
50 PLN
1649

1940 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr. z błędem na poz.95 "wyrostek na belce 4", piękny stan, bardzo wysoka wycena (Mi.140 euro), gwarancja.

Fi.18x
Mi.18I 
280 PLN
1650

1940 list nadany w pośrednictwie pocztowym Michałowice koło Krakowa z Posterunku Polskiej Policji w Michałowicach.

Fi.20, 34
80 PLN
1651

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic z Posterunku Polskiej Policji w Niegowici.

Fi.22
80 PLN
1652

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic na nicowanej kopercie banku PKO z Posterunku Polskiej Policji w Gdowie.

Fi.22
70 PLN
1653

1940 II wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 30.IV z Radomia, adresowana do Wilna, stempel cenzury Wehrmachtu, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.23
120 PLN
1654

1940 znaczek z nadrukiem (mały odstęp), skasowany okolicznościowo 20.IV w Krakowie na specjalnej karcie.

Fi.24II
50 PLN
1655

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
20 PLN
1656

1940 list nadany z Miechowa ze stemplem Posterunku Polskiej Policji w Książu Wielkim do Krakowa.

Fi.34, 41
80 PLN
1657

1940 II wydanie przedrukowe, seria "zielonych dopłat" na kopercie, ostemplowana okolicznościowo w Krakowie 20.IV.1941, adresowana do Warszawy.

Fi.35-39
150 PLN
1658

1940 nadruk odwrócony 30/50 gr. - fałszerstwo - najrzadszy znaczek serii przedrukowej skasowany 24.III stemplem okolicznościowym na kopercie listu poleconego z Zakopanego; wartość katalogowa prawdziwego znaczka luzem 6000 zł, na liście byłby unikatem światowej klasy, mimo wszystko bardzo ciekawa całość, gwarancja Perzyński.

Fi.37No
800 PLN