The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 28. Concentration camps WW2

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5369

1940 deportacje sowieckie ludności polskiej, list polecony wysłany 21.VIII z Warszawy do Kazachstanu, adresowany do Michaliny Starczewskiej właścicielki majątku Czerncze (Polesie), wywiezionej przez sowietów 16.IV w ramach drugiej masowej deportacji; przesyłki wysyłane z terenu Polski do zesłańców za Uralem, a szczególnie z początkowego okresu okupacji należą do unikatów; całość o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu w doskonałym stanie zachowania.

Fi.10, 15
800 PLN
5370

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 8.VIII z podobozu Klinker należącego do firmy Deutsche Erd- und Steinwerke (DEST) w którym pracowało ok. 2500 więźniów.


250 PLN
5371

1941 Joszkar-Oła w kompleksie obozowym "Temnikowskije Łagiera", karta pocztowa wysłana 14.X z Moskwy adresowana do miejscowości Cibiknur; większość więźniów stanowiły kobiety, zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym.


150 PLN
5372

1941 więzienie na zamku w Lublinie, adres pomocniczy z Janowa Lubelskiego nadany 22.X, na odwrocie jako stemple odbiorcze - polskie przedwojenne datowniki Lublin 2, gwarancja.


250 PLN
5373

1941 Oświęcim, formularz listu wysłany 6.IV przez Eugeniusza Tomaszewskiego, więźnia o numerze 6532, cenzura.


150 PLN
5374

1941 Polenlager - obóz pracy przymusowej dla Polaków w Lipsku, karta pocztowa wysłana 27.VIII z obozu, adresowana do Skarżyska - Kamiennej, piękny stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


300 PLN
5375

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, korespondencja między deportowanymi do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 19.IV ze wsi Bułajewo w północnym Kazachstanie, adresowana do miejscowości w obwodzie pawłodarskim.


150 PLN
5376

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, III deportacja na przełomie czerwca i lipca 1940, dotyczyła głównie uchodźców z zachodnich i centralnych ziem polskich; list polecony wysłany 18.III z miejscowości Seligdar Ugolny w Jakucji, adresowany do Dąbrowy Górniczej; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; idealny stan zachowania.


350 PLN
5377

1941 La Vernet, obóz koncentracyjny we Francji, list (z pełną treścią) wysłany 16.IX z obozu przez Polaka, adresowany do Szwajcarii, pieczęć oficera pocztowego, cenzura, wiele mówiąca o życiu obozowym treść. Obóz utworzono na początku 1939 dla 12.000 kombatantów hiszpańskiej armii republikańskiej ze słynnej dywizji Durrutiego, po wybuchu wojny zaczęto osadzać w obozie, w ciężkich warunkach: niepożądanych obcokrajowców, intelektualistów o antyfaszystowskich poglądach, członków Brygad Międzynarodowych z Hiszpanii; od 1940 do obozu kierowano wszystkich "niebezpiecznych" cudzoziemców; od 1942 służył jako obóz przejściowy dla Żydów wyłapywanych na terenie Francji; w czerwcu 1944 obóz zlikwidowano, zaś pozostające tam osoby wywieziono do Dachau; przez obóz przeszło około 40.000 ludzi z 58 krajów, w tym wiele kobiet i dzieci. Polaków było niewielu stąd ten fragment historii II wojny światowej jest u nas mało znany.


1 000 PLN
5378

1941 Sachsenhausen, listownik wysłany 19.IX z podobozu Klinker należącego do firmy Deutsche Erd- und Steinwerke (DEST) w którym pracowało ok. 2500 więźniów.


250 PLN
5379

1941 Zakłady BMW w Monachium - obóz pracy przymusowej, widokówka wysłana 22.I z Monachium adresowana do Warszawy.

Fi.Iau
100 PLN
5380

1941 (?) Joszkar-Oła kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera", większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; telegram do Lwowa.


30 PLN
5381

1942 Alt Moabit, list od ojca - jeńca oflagu Murnau do syna przetrzymywanego w więzieniu śledczym w Berlinie; większość więźniów tej katowni stanowiły osoby aresztowane za prowadzenie działań wywiadowczych na rzecz Aliantów; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
5382

1942 widokówka wysłana 30.XII z Wrocławia, adresowana do obozu pracy Buhlerwerk.


50 PLN
SOLD
5383

1942 Dachau, listownik wysłany 30.VIII z obozu do miejscowości Babsk, cenzura; doskonały stan zachowania.


250 PLN
5384

1942 Joszkar-Oła kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera", większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; list wysłany 22.X z Moskwy adresowany do miejscowości Cibiknur, cenzura, kasownik odbiorczy.


150 PLN
5385

1943 Mauthausen-Gusen, listownik wysłany 24.V z Linzu adresowany do miejscowość Leipe, cenzura, stemple informacyjne; więźniowie tego obozu pracowali przy budowie podziemnych zakładów zbrojeniowych; doskonały stan zachowania.


300 PLN
5386

1943 więzienie ciężkie dla kobiet Fordon, strona frontowa formularza listowego wysłana 24.I, dokument sklejany w połowie, uzupełniane otwory od zszywacza.


200 PLN
5387

1943 Oświęcim II - Brzezinka, listownik wysłany 27.X z obozu adresowany do Warszawy, cenzura.


150 PLN
5388

1943(?) sowieckie deportacje ludności polskiej, telegram do Lwowa nadany 21.XI przez Polkę wywiezioną do miejscowości Borowoje w Kazachstanie, potwierdzający otrzymanie pieniędzy, cenzura.


100 PLN
5389

1943 roboty przymusowe w gospodarstwach rolnych, karta pocztowa wysłana 16.I z miejscowości Rossow adresowana do Warszawy


100 PLN
5390

1944 Lipusz (Lippusch) - obóz pracy, mieszczący się w 8 barakach, przeciętny stan około 450 osób, karta pocztowa do obozu, wysłana 27.XI z Radomska.


250 PLN
5391

1944 Kolejowy obóz pracy dla Polaków - Reken, karta pocztowa wysłana 10.XII z obozu do Kielc; sklejone niewielkie rozdarcie.


100 PLN
5392

1944 Polenlager Kietrz (Katscher) - obóz dla wysiedlonych Polaków, karta pocztowa wysłana 10.III z Falenicy adresowana do obozu.


200 PLN
5393

1944 Bedburg - kolejowy obóz pracy dla Polaków, karta pocztowa z obozu, wysłana 13.X do Częstochowy.


70 PLN
5394

1944 Berlin-Neukoelln - obóz pracy dla robotników ze wschodu (Ostarbeiterlager) - karta pocztowa do obozu wysłana 29.XII z Żyrardowa.


100 PLN
5395

1944 obóz dla młodzieży ze Wschodu - Potulice (Lebrechtsdorf) - karta pocztowa wysłana 15.X z obozu, cenzura; od sierpnia 1944 do obozu przywożono dzieci polskie z Zagłębia w ramach akcji - "Aktion Oderberg".


200 PLN
5396

1944 Lager Friedrichsmuehle Wepritz (Wieprzyce) - karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.XII z obozu w Landsbergu (Gorzów Wlkp.), adresowana do miejscowości Zduny Kościelne.


150 PLN
5397

1944 Majdanek - obóz kobiecy, przesyłka z obozu, wysłana 22.II do Stalowej Woli, nadawcą jest Maria Malicka; obóz kobiecy utworzono dopiero w październiku 1942 roku, działał on do końca funkcjonowania obozu ale kobiety stanowiły jedynie nikły odsetek wśród więźniów, którzy przeszli przez obóz; podobne przesyłki są niezwykle rzadkie; prezentowany walor jest w idealnym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 500 PLN
5398

1944 Oświęcim II - Brzezinka, listownik wysłany 13.VI z obozu adresowany do Warszawy, cenzura; znaczek uszkodzony prawdopodobne przez cenzurę, poszukującą niedozwolonych informacji; ogólnie bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
5399

1944 karta pocztowa wysłana z robót przymusowych w Niemczech, adresowana do Krakowa, przesłana 26.X ambulansem; niewielkie przebarwienia, w rzeczywistości prawie niewidoczne; gwarancja Falkowski.


100 PLN
5400

1944 obóz pracy Excelsior-Werk w Iserlohn w Westfalii, list z obozu, wysłany 17.I do miejscowości w okolicach Przeworska.


120 PLN
5401

1944 Lager Eiche, karta pocztowa do obozu, wysłana z Łowicza 5.XII; nadawca opisuje losy mieszkańców Warszawy i żołnierzy AK po upadku Powstania.

Fi.Cp10
150 PLN
5402

1944 Norylsk (Norilłag, Norilstroj) obóz pracy przymusowej "łagier" w ZSRR, zesłańcy pracowali przy budowie i eksploatacji kombinatu miedziowo-niklowego, przy zagospodarowaniu rejonu budowy, a także przy budowie samego miasta Norylsk; trójkątny list (zwolniony od opłaty) wysłany 26.IX adresowany do Krakowa.


250 PLN
5403

1944 obóz pracy Kolz znajdujący się w miejscowości Tambach-Dietharz, widokówka wysłana 8.III do Kutna.


100 PLN
5404

1944 "Unternehmen Bartold" akcja budowy umocnień i fortyfikacji, karta pocztowa wysłana 27.XI z miejscowości Trauweiler, gdzie mieścił się obóz pracy dla kobiet.


200 PLN
5405

1945 Borowoje (Kustanajskaja obłast) - korespondencja deportowanych do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 24.VIII do Lwowa, dramatyczny opis sytuacji w jakiej znajdują się oczekujący na powrót do Polski, cenzura; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
5406

1945 Obóz pracy Sonnenberg, karta pocztowa z obozu, wysłana 2.I do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, dekoracyjna całość.


150 PLN
5407

1945 obóz kobiecy Schneidersfelde, karta pocztowa do Skierniewic wysłana 10.I.


100 PLN
5408

1945 przymusowe roboty w niemieckich firmach, karta pocztowa z Berlina wysłana 8.I do Pruszkowa.


70 PLN