The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:
Back

Description

1942 Joszkar-Oła kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera", większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; list wysłany 22.X z Moskwy adresowany do miejscowości Cibiknur, cenzura, kasownik odbiorczy.

Lot # 5384

Auction 28
Close: Auction is closed
Current price: 150 PLN
Catalog:
Category: Concentration camps WW2
 
Number of bids: 0 Bid history
Back