The auction will start on 19.04.2024
Back

Description

1941 deportacje sowieckie ludności polskiej, III deportacja na przełomie czerwca i lipca 1940, dotyczyła głównie uchodźców z zachodnich i centralnych ziem polskich; list polecony wysłany 18.III z miejscowości Seligdar Ugolny w Jakucji, adresowany do Dąbrowy Górniczej; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; idealny stan zachowania.

Lot # 5376

Auction 28
Close: Auction is closed
Current price: 350 PLN
Catalog:
Category: Concentration camps WW2
 
Number of bids: 0 Bid history
Back