The auction will start on 19.04.2024
Back

Description

1941 Joszkar-Oła w kompleksie obozowym "Temnikowskije Łagiera", karta pocztowa wysłana 14.X z Moskwy adresowana do miejscowości Cibiknur; większość więźniów stanowiły kobiety, zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym.

Lot # 5371

Auction 28
Close: Auction is closed
Current price: 150 PLN
Catalog:
Category: Concentration camps WW2
 
Number of bids: 0 Bid history
Back