The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
48019

1918 Brzeziny, seria znaczków z nadrukiem lokalnym.


240 PLN
48020

1918 Błonie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 60 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / BŁONIE" stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x17,5 mm, kasowany prowizorycznie w Błoniu, słaby stan, kilka przebarwień, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

Fi.10
30 PLN
SOLD
48021

1918 Jędrzejów, seria znaczków okupacji austrowęgierskiej - wydanie dobroczynne na tzw. fundusz cesarza Karola, z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Jędrzejów", kasowane na wycinkach, gwarancja Krawczyk.

Fi.73-75
100 PLN
48022

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Rachmanow.

Fi.3
200 PLN
48023

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Rachmanow.

Fi.4
200 PLN
48024

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.5
150 PLN
48025

1918 Kalisz, kartka z Kalisza nadana 29.11.18 do Wrocławia, całostka i znaczki z nadrukiem lokalnym I wydania.

Fi.5, 7, Cp1
500 PLN
48026

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.6
120 PLN
48027

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Perzyński.

Fi.6
150 PLN
48028

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.7
120 PLN
48029

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Krawczyk.

Fi.7
150 PLN
48030

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk.

Fi.7a
150 PLN
48031

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.8
120 PLN
48032

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.8
150 PLN
48033

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania na wycinku z listu, gwarancja Rachmanow.

Fi.9, 11
300 PLN
48034

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.10
150 PLN
48035

1918 Kalisz, wydanie I - karta pocztowa opłacona znaczkiem okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen z charakterystycznym - nie mieszczący się na znaczku - lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, wysłana 7.12 z Kalisza do Puław, znaczek skasowano unarodowionym datownikiem KALISZ z wyróżnikiem "**a" przerobionym z niemieckiego "KALISCH", przesyłka z pełną niefilatelistyczną treścią na odwrocie; wszelkie zachowane przesyłki wydań lokalnych należą do rzadkości, a te, które nie zostały sporządzone z inspiracji patriotycznej czy filatelistycznej są prawdziwymi unikatami; walor doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.11
4 000 PLN
48036

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 5 f. w kolorze niebieskofioletowym z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" w położeniu centralnym, nadruk typu I nie mieścił się na znaczku - stąd trudności z przedrukiem i fragmenty nadruków z sąsiednich znaczków na marginesach, rzadko spotykany tak ładny stan zachowania, gwarancja Gryżewski.

Fi.11
300 PLN
48037

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.11
120 PLN
48038

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.12a
150 PLN
48039

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.12a
120 PLN
48040

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Weźranowski.

Fi.12c
150 PLN
48041

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.12c
120 PLN
48042

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.13
150 PLN
48043

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 40 f. z przesuniętym lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, bez gumy, gwarancja i opis Perzyński.

Fi.14
86 PLN
SOLD
48044

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.14
150 PLN
48045

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.15
100 PLN
SOLD
48046

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.15
150 PLN
48047

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.15
150 PLN
48048

1918 Kalisz - wydanie II, znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" stempelkiem gumowym o wymiarach 16x24 mm, znaczki za 20 f. w dwu odmianach koloru, brak jedynie wartości 40 f., wyjątkowo piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.16-23, 25
900 PLN
SOLD
48049

1918 Kalisz III, parka znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2½ fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA POCZTA / dwie belki / KALISZ w położeniu nadruk odwrócony i normalny na sąsiednim znaczku, wykonano je w kolorze fioletowym stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5 x 19 mm, piękny stan zachowania; bardzo ceniona gwarancja Perzyński.

Fi.36No + 36
400 PLN
48050

1918 Kalisz, karta pocztowa z lokalnym nadrukiem typu 1 na znaku opłaty za 7½ i w położeniu odwróconym na znaczku za 2½ fen. - te nadruki wykonano bezpośrednio na przygotowanej do sprzedaży jako zwykła karcie - taryfa 10 fen.; po 25.XI poprzez doklejenie przedrukowanego znaczka za 30 fen. przerobiono ją na poleconą tj. dofrankowano do taryfy 40 fen., co unikalne w tym egzemplarzu doklejony znaczek też miał nadruk w położeniu odwróconym - niedawno opisywane w Przeglądzie Filatelistycznym; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (na odwrocie niewielkie ślady po podlepkach); gwarancja.

Fi.Cp1
2 000 PLN
48051

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym II wydania.


100 PLN
48052

1918 Kalisz, parka znaczków z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja i oznaczenie Walocha.


120 PLN
48053

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym II wydania, gwarancja Krawczyk.


30 PLN
48054

1918 Kalisz, parka znaczków z nadrukiem II wydania, gwarancja Krawczyk.


140 PLN
48055

1918 Koło, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.10
200 PLN
48056

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, ślad po ciężkiej podlepce, gwarancja Kronenberg, Rachmanow.

Fi.10
280 PLN
48057

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, duże podlepki, gwarancja Petriuk.

Fi.10
300 PLN
SOLD
48058

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, duże podlepki, gwarancja Petriuk.

Fi.12
300 PLN