The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Current auction Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40775

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
3 000 PLN
Bid
40776

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych i marginesowych czworoblokach, znaczki za 25 gr. w różnych odcieniach czerwonego i dodatkowo wraz ze znaczkami za 1 zł. z międzypolami po lewej, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 600 PLN
Bid
40777

1944 CHEŁM LUBELSKI - Wodzowie, seria znaczków skasowana 11.IX w Chełmie Lubelskim, na kopercie grzecznościowego, miejscowego listu poleconego; znaczki unieważnione gumowym kasownikiem prowizorycznym z wyróżnikiem "A." - przedwojenny datownik ambulansowy; zwraca uwagę polski przedwojenny ambulansowy stempel polecenia z nazwą miejscowości dopisaną ręcznie; na dole jednowierszowy stempelek z nazwą urzędu "CHEŁM LUBELSKI 1"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; fotoatest Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 800 PLN
Bid
40778

1944 Wodzowie, seria znaczków na kopercie skasowana 19.9 w urzędzie Lublin 1; gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
750 PLN
Bid
40779

1944 Wodzowie, podstawowa seria, gwarancja i opis Walocha.

Fi.339-41 (b, a, b)
Mi.380-2
450 PLN
Bid
40780

1944 Wodzowie, seria nowodruków wykonana na zlecenie Ministerstwa Łączności na podstawie oryginalnych form drukarskich, arkusze tych znaczków były załączone do monografii wydania Wodzów "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją A. Myślickiego.

Fi.339-41ND
Mi.380-2ND
20 PLN
Bid
40781

1944 wodzowie, seria prób arkuszowych siatkowych typu V w barwach definitywnych, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339-41PV
Mi.380-2
5 400 PLN
Bid
40782

1944 Wodzowie , seria na tak zwanych zawiasach, fotoatest Walocha.

Fi.339-41b
Mi.380-2
2 400 PLN
Bid
40783

1944-1955 TOM I i II ZNACZKÓW POCZTOWYCH POLSKI LUDOWEJ, podstawowy komplet znaczków z 11 pierwszych powojennych roczników, brak znaczka brązowoczerwona Warszawa (Fi. 348b), dodatkowo znaczek wydania przedrukowego za 1,50 zł w barwie czerwonej z atestem (Fi. 376b), zestaw zawiera bloki; 9, 10 i 11; wartość katalogowa ponad 10.500,- zł, wszystkie pozycje w bardzo dobrym stanie.

Fi.339-809, bl.9-17
Mi.380-953, Bl.9-18
6 800 PLN
Bid
40784

1944 wodzowie, próba arkuszowych siatkowa typu V w barwie zbliżonej do definitywnych, gwarancja bez oznaczenia Schmutz.

Fi.339PV
Mi.380
2 000 PLN
Bid
40785

1944 Wodzowie - R.Traugutt, BARDZO SZEROKI marginesowy znaczek za 25 gr. w kolorze czerwonym, z przesuniętym w prawo drugim rzędem perforacji pionowej, w pierwszej kolumnie arkusza powstały bardzo szerokie znaczki - mogą występować jako prawostronnie cięte (6 sztuk w arkuszu); jeśli pozostałe rzędy perforacji też są przesunięte, wszystkie pozostałe znaczki w takim arkuszu będą źle centrowane - z rysunkiem mocno przesuniętym w lewo (24 sztuki); gwarancja Schmutz.

Fi.339b
Mi.380
1 600 PLN
Bid
40786

1944 Wodzowie, parka w barwach jasnoróżowoczerwonej i cynobrowoczerwonej na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
Bid
40787

1944 Wodzowie - R.Traugutt, marginesowa parka znaczków za 25 gr. na zawiasach, co ciekawe w różnych kolorach, jeden znaczek w rzadszym kolorze cynobrowoczerwonym, drugi w jasnoczerwonym, gwarancja z opisem kolorów.

Fi.339h Pw 339a
Mi.380 Zf 380
1 500 PLN
Bid
40788

1944 Wodzowie, ciekawe fałszerstwo całości pocztowej, do fałszerstwa wykorzystano oryginalny list radzieckiej poczty polowej, doklejono znaczek serii Wodzów za 50 gr., dorysowano umiejętnie brakujące części kasowników, ciekawe i niebezpieczne (dobrze zrobione) fałszerstwo.

Fi.340 FFi
Mi.381 FALSE
700 PLN
Bid
40789

1944 Wodzowie, rzadka próba typu VI na papierze gazetowym z niemieckim tekstem na odwrocie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340 PVI MK
Mi.381
2 400 PLN
Bid
40790

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, rzadka makulatura próby znaczka za 50 gr. typu VI na papierze z niemieckim tekstem na odwrocie; tylko nieliczne egzemplarze mają plamy zielonej farby na rysunku; gwarancja i opis Petriuk.

Fi.340 PVI MK
Mi.381 
4 000 PLN
Bid
40791

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, T.Kościuszko; FRANKATURA MIESZANA - DRUGI DZIEŃ OBIEGU, prawidłowo opłacony znaczkami za 50 gr. i 1 zł. przesłany miejscowo list polecony (Fi.7500.-); znaczki unieważniono 8.9. datownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r" (typ 173/2), nalepka polecenia i ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze; całość w wyśmienitym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.340, 341
Mi.381, 382
7 000 PLN
Bid
40792

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony nadany 8.09.44 w Lublinie w pierwszym dniu obiegu znaczków za 50 gr. i 1 zł, poniemiecka erka, ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze, koperta zagięta w połowie, uszkodzony prawy margines znaczka za 1 zł, gwarancja.

Fi.340, 341
Mi.381, 382
6 000 PLN
Bid
40793

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski; FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony kompletny list polecony II klasy (wagi ponad 20 gramów) wysłany z Biłgoraja do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, opłacony dwoma znaczkami za 1 zł.; znaczki unieważniono jednowierszowym kauczukowym kasownikiem prowizorycznym "Biłgoraj" - typu 24/2, dodatkowo odciśnięty datownik biurowy "27 WRZ 1944", erka narysowana ołówkiem kopiowym z dopisanym numerem "86" i dodatkowo odciśniętym stempelkiem nadawczym; powyżej niebieska cyfra "8" - znak pozostawiony przez cenzora; przenicowana koperta "Corssen - Overbeck Kriegsbetriebsgemeinschaft Bilgoraj (Disrikt Lublin)", na odwrocie adres nadawcy; prawdziwe listy frankowane wielokrotnie są bardzo rzadkie i mają najwyższe wyceny katalogowe - 6 x 25 gr. Fi.45000.-, 3 x 50 gr. 12000.- i 2 x 1 zł. Fi.45000-, frankatura 3 x 1 zł. dotąd nieznana; tak opłacone listy znane są w ilościach 3 do 5 sztuk; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.341
Mi.382
40 000 PLN
Bid
40794

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, narożny znaczek za 1 zł. UNIKALNY ZE ZNACZNYM PRZESUNIĘCIEM RYSUNKU W PRAWO, znaczki z pierwszej kolumny tego sektora posiadają po lewej stronie niezadrukowany pasek - to w sumie sześć sztuk, niektóre z nich - w tym ten oferowany, zostały z arkusza wycięte w całości według rysunku tj. z fragmentem znajdującym się w drugiej kolumnie; w ten sposób kilka znaczków z drugiej kolumny ubyło, są wąskie i w zasadzie zniszczone, znaczki z pozostałej części tego sektora spotyka się z rzadka całe z przesuniętym w prawo rysunkiem, gwarancja Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
4 000 PLN
Bid
40795

1944 Goznak, znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką występującą w całym, nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła", zagniecenie górnej części znaczka.

Fi.342
Mi.383
20 PLN
Bid
40796

1944 Goznak, list polecony z Łańcuta do Zarzecza, prowizoryczny kasownik i erka z Łańcuta, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 180 i datownik z Zarzecza z data nadejścia listu "29.X.1944".

Fi.342
Mi.383
480 PLN
Bid
40797

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna, list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki skasowano 3.12., przesyłka przez Ankarę dotarła do adresata 12.06.45 - po 6 miesiącach.

Fi.342
Mi.383
250 PLN
Bid
40798

1944 Goznak, list polecony z Rembertowa do Czerwonego Krzyża w Genewie, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej.

Fi.342
Mi.383
190 PLN
Bid
40799

1944 Goznak, list polecony z Dydni do Przeworska, prowizoryczna erka, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 179 i stempel odbiorczy.

Fi.342
Mi.383
240 PLN
Bid
40800

1944 Goznak, list z Warszawy 4 do Stanów Zjednoczonych, zalepka amerykańskiej cenzury wojskowej.

Fi.342
Mi.383
170 PLN
Bid
40801

1944 Goznak, list polecony z Tarnobrzega do Przeworska, prowizoryczna erka i stempel Tarnobrzega.

Fi.342
Mi.383
380 PLN
Bid
40802

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 26 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczny kasownik i erka upt Warszawa 26, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej.

Fi.342
Mi.383
240 PLN
Bid
40803

1944 Goznak, list polecony z Dynowa do Przeworska, prowizoryczny poniemiecki kasownik Dynowa i poniemiecka erka, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 177.

Fi.342
Mi.383
240 PLN
Bid
40804

1944 Goznak, list polecony z Lubartowa do Lublina, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 162.

Fi.342
Mi.383
310 PLN
Bid
40805

1944 Goznak, list z Zamościa do Przeworska, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 168.

Fi.342
Mi.383
180 PLN
Bid
40806

1944 Goznak, kartka z Nałęczowa do Rzeszowa, prowizoryczny kasownik Nałęczowa, stempel cenzury wojskowej nr 165.

Fi.342
Mi.383
200 PLN
Bid
40807

1944 Goznak, list z Rzeszowa do Przeworska.

Fi.342
Mi.383
100 PLN
Bid
40808

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna (ośmioblok poz: 43/44;53/54;63/64;73/74), list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki 3.XII skasowano; brak widocznych śladów sprawdzenia przez polską cenzurę wojskową; datownik odbiorczy z 20.VIII.45 - przesyłka dotarła do adresata po ponad 8 miesiącach!!! walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.342
Mi.383a
200 PLN
Bid
40809

1944 Goznak, parka znaczków z druku walca II z poz. 99-100, prawy znaczek z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
80 PLN
Bid
40810

1944 Goznak, znaczek z druku walca II z poz. 100 z błędem "kropka przy A w POCZTA", gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.342 B1
Mi.383
30 PLN
Bid
40811

1944 Goznak, znaczek z III walca za 25 gr. z najwyraźniejszym w tym wydaniu błędem na poz.100 "wypustka w A", gwarancja i opis.

Fi.342 B1
Mi.383 
120 PLN
Bid
40812

1944 Goznak, znaczek za 25 gr z III walca z błędem "uszkodzona prawa cyfra 2" na poz.30 występującym tylko w końcowej fazie druku w sześciobloku z poz: 9/10;19/20;29/30 - frankatura wielokrotna, list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie 3.XII znaczki skasowano; brak widocznych śladów sprawdzenia przez polską cenzurę wojskową; datownik odbiorczy z 18.VIII.45 - przesyłka dotarła do adresata po ponad 8 miesiącach!!! walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.342 B2
Mi.383a
700 PLN
Bid
40813

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 4 do Czerwonego Krzyża w Genewie, zalepka egipskiej cenzury wojskowej, stemple tranzytowe z Ankary i Gibraltaru.

Fi.342, 343
Mi.383, 384
240 PLN
Bid
40814

1944 Goznak, list polecony z Przemyśla do Zarzecza, na froncie prowizoryczny stempel odbiorczy Zarzecza.

Fi.342, 343
Mi.383, 384
160 PLN
Bid