The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
33986

1939 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - pośrednictwo pocztowe, całostka wysłana 1.VIII z Warszawy do Zakopanego, znak opłaty skasowano datownikiem pośrednictwa pocztowego "WARSZAWA 1 BANK GOSP.KRAJ." z wyróżnikiem "a" (Myślicki 37 006), opisane m.in. przez p.Henryka Bartkowiaka "Świat Erek" 2015/09 (254); rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.Cp78III2
500 PLN
Bid
33987

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC101, kartka z Kielc 1 nadana 3.9.39 do Warszawy, stempel cenzury z Kielc nr BC101.

Fi.Cp81
400 PLN
Bid
33988

1939 kartka wysłana z 5. batalionu telegraficznego z Poznania do Buku na kilka dni przed wybuchem wojny 24.8.39.

Fi.Cp81
750 PLN
Bid
33989

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC95, kartka z Drohiczyna nadana 9.9.39 do Józefowa, stempel cenzury z Pińska BC nr 95 w kolorze fioletowym.

Fi.Cp86
500 PLN
Bid
33990

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC45, kartka z Sieradza do Lwowa nadana 31.08.39 w ambulansie pocztowym na trasie Ostrów - Warszawa nr 123, bardzo rzadki stempel cenzury z Łodzi BC nr 45 w kolorze czarnym, gwarancja.

Fi.Cp86
1 500 PLN
Bid
33991

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC41, kartka z Kalisza do Warszawy nadana 31.08.39, stempel cenzury z Łodzi BC nr 41 w kolorze czerwonym, gwarancja.

Fi.Cp86
400 PLN
Bid
33992

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC41, kartka nadana w ambulansie pocztowym nr 257 na trasie Lublin - Łódź na dwa dni przed rozpoczęciem II Wojny Światowej 30.8.39 do Starego Sielca, stempel łódzkiej cenzury nr BC41.

Fi.Cp88
500 PLN
Bid
33993

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC3, kartka z Warszawy nadana 5.9.39 do Rembertowa, stempel cenzury z Warszawy BC nr 3 w barwie czerwonej, bardzo rzadki wirnik "Tydzień Obrony Przeciwpożarowej 5-12.IX.1939" o najwyższym stopniu rzadkości według Myslickiego D, fotoatest Rzadkosz.

Fi.Cp88
1 000 PLN
Bid
33994

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC108, kartka z Świerza Górnego nadana 1.9.39 w dniu wybuchu wojny do Warszawy, stempel cenzury z najwyższym numerem z Ostrowca BC nr 108 w kolorze czerwonym.

Fi.Cp88
650 PLN
Bid
33995

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC41, kartka z Skierniewic do Cielczy nadana 2.09.39, stempel cenzury z Łodzi BC nr 41 w kolorze czerwonej, gwarancja.

Fi.Cp88
500 PLN
Bid
33996

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC93, kartka z Siedlec do Ciechocinka nadana 3.09.39, stempel cenzury z Siedlec BC nr 93 w kolorze fioletowym.

Fi.Cp88
800 PLN
Bid
33997

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC31, kartka z Białegostoku do Wilna nadana 3.09.39, stempel cenzury z Wilna BC nr 3w kolorze czerwonej.

Fi.Cp88
400 PLN
Bid
33998

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC108, kartka z Skarżyska do Końskiego nadana 1.09.39 w dniu wybuchu wojny, stempel cenzury z Ostrowca BC nr 108 w kolorze czerwonym, najwyższy numer cenzury, gwarancja.

Fi.Cp88
1 000 PLN
Bid
33999

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC25, kartka nadana 1.09.39 w dniu wybuchu wojny w ambulansie pocztowym na trasie Lublin - Kowel nr 255 do Warszawy, stempel cenzury z Równego BC nr 25 w kolorze fioletowym, gwarancja.

Fi.Cp88
1 000 PLN
Bid
34000

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC45, kartka z Pabianic do Podwala nadana 1.09.39 w dniu wybuchu wojny, bardzo rzadki stempel cenzury z Łodzi BC nr 45 w kolorze czarnym, gwarancja.

Fi.Cp88
1 200 PLN
Bid
34001

1939 25. rocznica wymarszu Legionów, blok unieważniony stemplem okolicznościowym na liście.

Fi.bl.8
Mi.Bl.8
150 PLN
Bid
34002

1939 25. rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej Legionów, blok skasowany pomocniczym stemplem pocztowym POCZTA LOTNICZA / POSTE AERIENNE, bardzo rzadkie.

Fi.bl.8
400 PLN
Bid
34003

1939 25. rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej Legionów, blok na ładnym i czysto kasowanym lotniczym liście poleconym wysłanym 6.VIII z Krakowa do Poznania, datownik odbiorczy z 7.8 na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (Myślicki 39 022).

Fi.bl.8
250 PLN
Bid
34004

1939 25. rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej Legionów, blok czysty (Fi.180.-).

Fi.bl.8
150 PLN
Bid
34005

1939 25. rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej Legionów, blok kasowany okolicznościowo.

Fi.bl.8
100 PLN
Bid
34006

1939 25. rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej Legionów, blok podwójnie skasowany okolicznościowo.

Fi.bl.8
120 PLN
Bid
34007

1939 "POLSKA NA SZLAKU J.PILSUDSKIEGO" - fałszerstwo najprawdopodobniej niemieckie kasownika okolicznościowego (Myślicki 39 022), różniące się zarówno kształtem i wymiarami, a przede wszystkim błędem w nazwisku Marszałka (litera "L" zamiast "Ł"), blok na kopercie ostemplowany fałszywym kasownikiem w kolorze czerwonym - rzadkie!

Fi.bl.8 FFi
220 PLN
Bid
34008

1939 opaska gazetowa bydgoskiego dziennika niemieckojęzycznego o wybitnie antypolskim wydźwięku. Ta edycja wydawana była w latach 1939 - 1944. Stempel wniesionej z góry opłaty pocztowej.


150 PLN
Bid
34009

1939 koperta Domu Bankowego Schutz i Chajes ze Lwowa z wydrukowanym prywatnym znakiem opłaty "OPŁ. UISZCZ. GOT. / ZARZ. M.P.I T. / KR.P.W. 601/47/37r" wysłana 14.06.39 do Torunia.


80 PLN
Bid
34010

1939 "BILET BEZPŁATNY KLASY 2" DYREKCJI OKRĘGOWEJ KOLEI PAŃSTWOWYCH W RADOMIU - druk wystawiony w Zdołbunowie na przejazd koleją do Bogumina i z powrotem, zwraca uwagę datownik z 17.VIII ZDOŁBUNÓW RAD.DYR.K.P. z wyróżnikiem "III", stempelek z godłem i faksymile podpisu "Dyr.Okr.Kol.Państ.w Radomiu"; minimalnie słabszy stan zachowania.


80 PLN
Bid
34011

1939 niemiecka całostka wysłana zwrotnie (część na odpowiedź) z Zbąszynia 10.7.39 do Berlina, niemiecki znak opłaty unieważniono dopiero 25.7.39 w Nowym Tomyślu i przesłano kartkę do adresata.


600 PLN
Bid
34012

1939 kartka poczty polowej wysłana 31.08.39 przez kaprala z 13. Dywizji Piechoty Korpusu Interwencyjnego Armii "Pomorze" (rejon Bydgoszczy) do Rybczewic, datownik "POCZTA / POLOWA Nr.46" z wyróżnikiem b, parafka "spr" oraz podpis cenzora wojskowego.


750 PLN
Bid
34013

2004 katalog aukcyjny firmy Cherrystone z Nowego Jorku aukcji kolekcji Wojciecha Grabowskiego, niepowtarzalna możliwość obejrzenia ilustracji prawie wszystkich najrzadszych znaczków Polski przedwojennej, 100 stron, kolorowe ilustracje.


200 PLN
Bid