The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
32786

1914- klaser z kumulacją znaczków opłaty skarbowej, sądowej i stemplowej.


500 PLN
Bid
32787

1918 środek katalogu prac konkursowych na Marki Polskie zorganizowanego z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego; zawiera 144 projekty, trzydziestu dwóch autorów, na trzydziestu pięciu stronach, w tym nagrodzone prace: E.Bartłomiejczyka, W.Husarskiego, J.Toma i E.Trojanowskiego; jak zwykle brak strony 8, ale dodatkowo trzynaście kolorowych odbitek projektów wybranych przez Komisję Konkursową; wydano go w czterech wersjach kolorów niebieskiej, czarnej, zielonej i brązowej; tu rzadka w kolorze zielonym z minimalną ceną wywoławczą nieco powyżej 10 zł. za projekt.

Fi.1
1 600 PLN
Bid
32788

1918 ZNACZKI DZIELONE, wydanie obiegowe austriackiej poczty polowej z podobizną cesarza Franciszka Józefa, połówka znaczka za 30 hal. użyta kilka dni po wyzwoleniu w Olkuszu, do tej pory odnotowano w Olkuszu użycie znaczka dzielonego za 2 Kr., gwarancja Krawczyk.

Fi.34
75 PLN
Bid
32789

1918 POZNAŃ - prekursor - niemiecki znaczek Germania za 20 fen użyty na Ziemiach Polskich, skasowany 1.7.19 datownikiem niemieckim Posen; dobry stan zachowania.


Mi.87
50 PLN
Bid
32790

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 148 projekty na 35 stronach, w tym 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim (kartka luźno włożona), 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w dobrym stanie, typowe drobne uszkodzenia okładki.


1 900 PLN
Bid
32791

1918 Suwałki, kartka niemieckiej poczty polowej z stemplem prowizorycznym z Suwałk za 40 groszy.


40 PLN
Bid
32792

1919 KRAKÓW - wydanie Komisji Rządzącej, znaczki za 2, 20, 50 f. na wycinku ze skartu, unieważnione rzadkim kasownikiem rusztowym z Krakowa.

Fi.55, 61, 63
Mi.54, 60, 62 
40 PLN
Bid
32793

1919 znaczki wydania Komisji Rządzącej stemplowane na kopercie bez obiegu pocztowego.

Fi.55-7, 59-65
100 PLN
Bid
32794

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
Bid
32795

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria pięknie kasowana i lokalnie ząbkowana w ŻYWCU, gwarancja Jaszczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
600 PLN
Bid
32796

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
Bid
32797

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.55-65
Mi.54-64
110 PLN
Bid
32798

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Ways.

Fi.55-65
Mi.54-64
70 PLN
Bid
32799

1919 wydanie Komisji Rządzącej, parka znaczków za 5 h., lewy z błędem "y połączone z białą ramką", a prawy z błędami "plamka nad lewym szponem orła" i "h połączone z obwódką lewej tarczy", gwarancja Berbeka.

Fi.57 B+B
Mi.56 
60 PLN
Bid
32800

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

Fi.58
Mi.57
120 PLN
Bid
32801

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 6 h. z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja Landre.

Fi.58 B1
Mi.57 
200 PLN
Bid
32802

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 10 h. z błędem - po wykonaniu perforacji poziomej arkusz zgiął się skośnie do góry, wykonywana potem perforacja pionowa jest skośna poniżej tego zagięcia, bardzo rzadkie, podwójna gwarancja Berbeka.

Fi.59 B
Mi.58 
150 PLN
Bid
32803

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Bielska wysłana 3.5.19 do Libiąża, dziurka po archiwizacji.

Fi.60
Mi.59
80 PLN
Bid
32804

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Rzeszowa wysłana 20.3.19 do Olkusza.

Fi.60
Mi.59
100 PLN
Bid
32805

1919 całostka z nadrukiem typ 25a z obiegu pocztowego z Bielska nadana 6.06.19 do Czechosłowacji.

Fi.60, Cp16Ix
100 PLN
Bid
32806

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny znaczek za 20 h. z błędem na poz.100 "uszkodzona lewa cyfra 0", gwarancja Landre, Berbeka.

Fi.61 B
Mi.60 
40 PLN
Bid
32807

1919 wydanie Komisji Rządzącej, fragment koperty urzędowego listu poleconego z Tarnowa 7.III.19.

Fi.62
Mi.61 
20 PLN
Bid
32808

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w kolorze ciemnopomarańczowym, gwarancja.

Fi.73 P4
Mi.65
90 PLN
Bid
32809

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

Fi.73-84A
Mi.65-76
2 400 PLN
Bid
32810

1919 wydanie w walucie koronowej, nieząbkowana seria czysta (Fi.480.-); bardzo dobry stan zachowania.

Fi.73-84A
Mi.65-76
400 PLN
Bid
32811

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.150.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
120 PLN
Bid
32812

1919 wydanie w walucie koronowej, zestaw znaczków z odmianami barw i papierów.

Fi.73-84A, B
Mi.65-88
2 500 PLN
Bid
32813

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.73B
25 PLN
Bid
32814

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P3
Mi.65P
60 PLN
Bid
32815

1919 wydanie w walucie koronowej, arkuszowa niegumowana próba w barwie jasno brązowo pomarańczowej, gwarancja Schmutz.

Fi.73P7
70 PLN
Bid
32816

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 5 hal. w kolorze żółtoszmaragdowozielonym, gwarancja.

Fi.74 P1
Mi.66
160 PLN
Bid
32817

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnoszarozielonym, gwarancja.

Fi.74 P3
Mi.66
320 PLN
Bid
32818

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja.

Fi.74 P4
Mi.66 
160 PLN
Bid
32819

1919 wydanie w walucie koronowej, marginesowa próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja Schmutz.

Fi.74 P4
Mi.66 
80 PLN
Bid
32820

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 50 hal. w kolorze jasnoniebieskim.

Fi.74 P5
Mi.71 
220 PLN
Bid
32821

1919 wydanie w walucie koronowej, makulatura próby znaczka za 5 hal. w kolorze opalowozielonym na cienkim gumowanym papierze (Fi.320.-), z wyraźnie prześwitującym rysunkiem, sygnowana, gwarancja.

Fi.74 P5 MK
Mi.66
280 PLN
Bid
32822

1919 wydanie w walucie koronowej, makulaturowy czworoblok z drukiem na zagiętym marginesie, po rozłożeniu zagięcia brak dużej części obrazków górnej parki znaczków.

Fi.74A MK
Mi.66
400 PLN
Bid
32823

1919 wydanie w walucie koronowej, arkuszowa próba znaczka, gwarancja.

Fi.74A P
60 PLN
Bid
32824

1919 wydanie w walucie koronowej, marginesowy znaczek za 5 hal. bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkiem a marginesem, gwarancja.

Fi.74B
Mi.78
200 PLN
Bid
32825

1919 list sądowy z Gorlic do Krakowa, oba znaczki z usterkami druku opisanymi w PZP.

Fi.74B, 77B
Mi.78, 81 
30 PLN
Bid