The auction will start on 14.04.2023

Auction 110. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
34572

1933 wyborcza nalepka propagandowa, dwa niewielkie starcia przy ząbkach po lewej stronie, rzadko jest zachowana w tak dobrym stanie z pełną oryginalną gumą na jednej podlepce.


200 PLN
34573

1938 Poczta Wojskowa - ZAOLZIE, nadruk typograficzny na znaczkach urzędowych; z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem "Ś miecze R / 12-13.X / 1938" w kolorze czerwonym, a 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem "E.Ś.R. / 12-13.X / 1938" w kolorze czarnym; zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk" skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych"; ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i w większości zachowały się na wycinkach, to jedno z najciekawszych polskich wydań wojskowych, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
10 000 PLN
34574

1938 Zaolzie, znaczek polski skasowany 2.X na widokówce datownikiem polskim "CIESZYN 2" z wyróżnikiem "a"; dodatkowo stemple propagandowe "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" i "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" (Myślicki 38 244 + 245).

Fi.294
Mi.315
120 PLN
34575

1938 Zaolzie, pamiątka filatelistyczna - znaczki polskie ostemplowane 16.XI i 9.XII datownikami polskimi Morawka, centralnie ładnie odciśnięty w zielonym kolorze trójkątny stempel propagandowy "MORAWKA (ZAOLZIE) OD 16.XI-9.XII.1938r. w granicach Rzeczypospolitej Polskiej" (Myślicki 38 259 - stopień rzadkości C), dodatkowo znaczek czechosłowacki skasowany stemplami Poczty Czeskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.344
Mi.355
120 PLN
34576

1938 Wojna domowa w Hiszpanii, dekoracyjny listownik propagandowy z podobizną gen.Franco, wysłany 24.8 z Sewilli do Krakowa; w tym czasie trwała największa batalia wojny domowej - bitwa nad Ebro wygrana przez siły narodowe, jej bezpośrednim skutkiem był upadek Republiki w marcu 1939; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


320 PLN
34577

1939 Kampania Wrześniowa, po napaści Niemiec na Polskę, kraje sojusznicze: Francja i Wielka Brytania wypowiadają 3.IX wojnę Niemcom i ogłaszają mobilizację; formularz francuskiej poczty polowej wysłany 21.X przez żołnierza francuskiego na brytyjską wyspę Jersey, pieczęć formacyjna i stempelek cenzury; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego.


200 PLN
34578

1939 legitymacja Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii, legitymacja szeregowego Stanisława Kupczyńskiego.


450 PLN
34579

1940 arkusz znaczka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1 ark.
800 PLN
34580

1940 niemiecka karta propagandowa wyszydzająca premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla (tzw.Spottkarte), na "znaku opłaty" napis "WERT keinen PFENNIG" - w wolnym tłumaczeniu "nie wart złamanego szeląga", sygnatura "Ashelm 3503 25", dodatkowy znaczek na karcie skasowany grzecznościowo 19.7 stemplem okolicznościowym w Berlinie; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.1, 745
80 PLN
34581

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.363
175 PLN
34582

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 20 c. z odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.379
400 PLN
34583

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 90 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.463
125 PLN
34584

1940 Wojsko Polskie we Francji, list służbowy z Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Loudeac.


260 PLN
34585

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, część adresowa zbiorczego opakowania, w którym przesłano egzemplarze "Dziennika Polskiego" do żołnierzy polskich stacjonujących w Eliock, w miejscowości tej gen. Stanisław Sosabowski rozpoczął tworzenie elitarnej Samodzielnej Brygady Spadochronowej.


80 PLN
34586

1940 "4. Technische Kompanie Große Kampffliegerschule 3" (4 kompania techniczna szkoły pilotów wojskowych nr.3) - szkoła bazowała na Okęciu w okresie 1.I.1940-VI.1941, widokówka wysłana 7.VII z Warszawy do Freiburga, kamuflażowy kasownik nadawczy przerobionym z polskiego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej; stempel formacyjny; ładna całość w dobrym stanie zachowania.


200 PLN
34587

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list w kopercie British Council z Witney w hrabstwie Oxfordshire wysłany 13 NO 40 do Glasgow na adres kodowy "P.O.Box 260/26" (2 komp. łączności 2 Brygady Strzelców), datownik odbiorczy Forfar z 19 NOV 40 na odwrocie, adresata nie odnaleziono - adnotacja "Box 260/26-nieznany", a po opatrzeniu adnotacją "G.P.O. Glasgow For Polish Fors" odesłano do archiwum na przechowanie - stempelek ramkowy (pod kartką z adresem) "ARCHIWUM No..." z dopiskiem "109/12"; kolejną próbę dosłania podjęto dopiero po roku!!! przesyłkę skierowano do jednostki P/76 (4 Brygada Kadrowa), okrągły dwuobrączkowy datownik nadawczy z godłem "I. KORPUS WOJSK POLSKICH I.ST POLISH ARMY CORPS POCZTA POLOWA FIELD POST" z datą "21 10 1941", na odwrocie datownik odbiorczy Leven z 22 OCT 41, tam również nie odnaleziono odbiorcy, ale przesyłkę przeadresowano, tym razem chyba już skutecznie, do Cambridge; niecodzienny walor o skomplikowanym obiegu pocztowym; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
34588

1940 POLACY w ARMII CZERWONEJ, tereny włączone do Ukrainy, przesyłka od Polaka wcielonego do Armii Czerwonej po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, list wysłany 16.1 ze Stryja do Czortkowa, trójkątny stempelek zwalniający przesyłki wojskowych od opłaty pocztowej "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ПАКЕТОВ" (WOJSKOWAJA CZAST DLA PAKIETOW); na odwrocie datownik odbiorczy Czortkowa z 18.I.

Po zajęciu Kresów II RP przez ZSRR obywatele polscy podlegali obowiązkowi służby wojskowej w Armii Czerwonej, wcielono w ten sposób około 150 tysięcy Polaków, którzy walczyli już w 1940 roku w Finlandii w czasie sowiecko-fińskiej wojny "zimowej"; pomimo znacznej liczby Polaków wcielonych przymusowo i służących w Armii Czerwonej przesyłki od nich są bardzo rzadkie (rozpoznać je można po polskich nazwiskach), z tak wczesnego okresu są unikalne; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


600 PLN
34589

1940 list z poczty polowej policyjnego regimentu SS z Krakowa.


200 PLN
34590

1940 koperta używana przez Polaków internowanych w Szwajcarii, wypisany i wygumkowany adres.


80 PLN
34591

1940 kartka do korespondencji wojskowej wysłana z obozu internowania Madiswil w Szwajcarii do Poselstwa Polskiego w Bernie, stempel obozu Madiswil i Poselstwa Polskiego z data 19.09.40.

Internowany oficer, z wykształcenia mgr prawa, późniejszy profesor UJ, Jan Dziurzyński zwraca się z prośbą do Stanislawa Nahlika, także prawnika, attaché Poselstwa z prośbą o wypożyczenie książek z zakresu prawa międzynarodowego publicznego w języku polskim, niemieckim lub francuskim dla wykładów organizowanych wśród internowanych żołnierzy. Interesujący ślad działalności edukacyjnej przez i dla polskich internowanych w Szwajcarii


200 PLN
34592

1941-46 Poczta Polowa I Korpusu, zestaw 8 wycinków z różnymi datownikami polskiej poczty polowej, dodatkowo wycinek z datownikiem poczty polowej nr.125 II Korpusu i Osiedla Barletta; na karcie albumowej.

Fi.2, 3, 4, 5, 6, 8
160 PLN
34593

1941 Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w obronie Tobruku, aerograf z ilustracją świąteczną, datowany "21.listopad.1941", wysłany z Dowództwa Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie (kryptonim pocztowy - 50) do żołnierza I Korpusu w Szkocji (adres odbiorcy P.O.Box 260/82 G.P.O. London), fioletowy okrągły datownik odbiorczy "I KORPUS WOJSK POLSKICH 1st POLISH ARMY CORPS", przesyłka dosłano do jednostki o kryptonimie P/101, brytyjski kwadratowy stempelek cenzury "241" (na przesyłce lotniczej Fi. od 1400.-) stosowany przez Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich w Egipcie, która walczyła od 21.VIII do 9.XII w obronie Tobruku, z czego najcięższe walki toczono właśnie w listopadzie; dekoracyjny walor, rzadki z wczesnego okresu wprowadzenia aerografów (1941), o ciekawym obiegu, w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2, 5
800 PLN
34594

1941 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, pokwitowanie przekazu pieniężnego na kwotę 300 rubli wysłanego 19.12 z miejscowości Tockoje przez żołnierza 7 Pułku Artylerii Lekkiej (7 pal), gdzie znajdował się Ośrodek Zapasowy Armii Polskiej w którym od jesieni 1941 formowała się ta jednostka, datownik nadawczy Tock.Łagier (ТОЦК ЛАГЕРЬ), a pod nim dopisek "7 płk lek art"; przekaz adresowany na ręce zesłańców w miejscowości Kelerowsk w północnym Kazachstanie, którzy pozostali jeszcze w miejscach zsyłki; wszelkie przesyłki polskich żołnierzy ze Związku Sowieckiego z okresu formowania Polskiej Armii należą do wyjątkowo rzadko spotykanych; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.3
200 PLN
34595

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list, wysłany 30.VI z Glasgow do polskiej jednostki o kryptonimie P35 adresowany na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 1 JUL 1941" (dł.48 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.4
100 PLN
34596

1941 (?) "POZDROWIENIA Z FRONTU! ANI KROKU W TYŁ, TYLKO NAPRZÓD! - OTO HASŁO WSZYSTKICH ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ" prowizoryczny formularz propagandowy z początkowego okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, wydrukowany na liniowanym zeszytowym papierze; ciekawostka w idealnym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego.


160 PLN
34597

1941 VIKTORIA - propagandowa nalepka używana przez żołnierzy niemieckich w Norwegii, na liście wysłanym 13.9 za pośrednictwem poczty polowej 10299 - przydzielonej do obsługi Delegatury Kriegsmarine w Oslo (Kriegsmarine Dienststelle Oslo), winietka skasowana datownikiem, dodatkowo stempel listowy poczty polowej; dekoracyjny i rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


600 PLN
34598

1941 Wojsko Polskie we Francji, nalepka Czerwonego Krzyża dla wojsk morskich bez koloru czerwonego, czyli orzełka i krzyża w kwadracikach na górze znaczka; spotykane czasem na listach poczty polowej.


200 PLN
34599

1941 Wojsko Polskie we Francji, parka nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk morskich, zwykła i brzegowa jednostronnie cięta, z częściowym abklatschem koloru niebieskiego na odwrocie; spotykane czasem na listach poczty polowej.


80 PLN
34600

1941 kartka z Rossoszy wysłana 28.4.41 z jednostki wojskowej (adres nadawcy skrytka pocztowa) do szpitala psychiatrycznego na Kulparkowie we Lwowie, ciekawy kasownik odbiorczy z Lwowa, ciekawa treść.


400 PLN
34601

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w czworoblokach; spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
34602

1941 zestaw 20 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii, w tym dwa nadruki podwójne.


380 PLN
34603

1941 Wojsko Polskie we Francji, czworoblok nalepek polskiego Czerwonego Krzyża dla wojsk lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej.


45 PLN
34604

1941 kartka z Złoczowa nadana 16.1.41 do Czerwonego Krzyża w Szwajcarii.


200 PLN
34605

1941 winiety z odwróconym nadrukiem, winiety wykonano z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


60 PLN
34606

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", kompletny sześcioznaczkowy arkusz położonych tete-beche znaczków za 50 kop. na karcie wystawowej z opisem tego wydania, pełna oryginalna guma, rzadki w tak pięknym stanie, gwarancja Falkowski.

Fi.1
6 000 PLN
34607

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - Dojdziemy, kompletny arkusz sześciu znaczków w położeniu tete-beche, pełna oryginalna guma, gwarancja Berek, Mikulski.

Fi.1 ark.
4 800 PLN
34608

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w takich samych narożnych lewych dolnych czworoblokach.

Fi.1-9
5 600 PLN
34609

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, "Wykaz poczty służbowej i rozkazów przesłanych za pośrednictwem Poczty Polowej Nr.112 z D-twa O.Z. do Oficera Placu w Jerozolimie" dokument wewnętrzny polskiej poczty polowej 112, datownik z dnia 22.VIII; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.7
80 PLN
34610

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, dowód nadania listu poleconego wysłanego 25.6 do Centrum Wyszkolenia Saperów w miejscowości Barnauł, za pośrednictwem poczty polowej 3001 przydzielonej do 5 Dywizji Piechoty w rejonie miejscowości Dżałał-Abad, datownik POLEWAJA POCZTA 3001 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) z wyróżnikiem b "б"; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.

Fi.8
500 PLN
34611

1942 III Rzesza, U222 - niemiecki okręt podwodny, list polecony wysłany 2.4 do Bayreuth za pośrednictwem poczty polowej 832 przydzielonej do obsługi pocztowej okrętu podwodnego U222, datownik z numerem 832; nalepka polecenia z dopisanym numerem 832, dodatkowo okrągła pieczęć z godłem "Wehrmacht Dienststelle" i dwuwierszowy stempelek "Dienststelle/ Feldpost - Nr.12568 C", kasownik odbiorczy na odwrocie; U222 był okrętem typu VIIC, został zwodowany 28.III.1942, 2.IX.1942 - zaledwie po pół roku zatonął na Bałtyku; niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN