The auction will start on 18.06.2021

Auction 11. Foreign Postage on Polish territory

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3403

1851 (?) list z Chełmży (Culmsee) 28.X do Chełmna (Culm), znaczek I wydania Prus, skasowany stemplem numerowym "289", na odwrocie pieczęć lakowa i kasownik odbiorczy 28.X.


Mi.2 
200 PLN
3404

1851, 14.III Wiedeń, list opłacony znaczkiem I wydania Austrii adresowany do Szaflar, na odwrocie stemple: Bielsko 15.III i Nowy Targ (Neumarkt) 17.III.


Mi.5X TI 
150 PLN
SOLD
3405

1853, 31.X, Poznań, parka pozioma znaczków I wydania Prus na liście do Marcelina, znaczki skasowane stemplem numerowym "1138". Listu - wezwania do sądu w charakterze świadka - nie odebrano (adnotacja listonosza na odwrocie) i został on zwrócony (niebieska adnotacja "retour") do nadawcy. Nadawcza pieczęć urzędowa. Parka z prawej strony lekko zacięta. Bardzo ciekawy walor.


Mi.3 
500 PLN
3406

1860, 26.X, list z Tczewa (Dirschau) do Penzlau (?), znaczek skasowany stemplem numerowym "325", pod znaczkiem stempelek listonosza "KRAK.", na odwrocie kasownik odbiorczy 26.X.


Mi.3 
250 PLN
3407

1876 rosyjska koperta nadana w ambulansie pocztowym do Kielc, oberwany fragment koperty w górnym lewym rogu.


390 PLN
3408

1880, 19.IX Kenty, list pieniężny do Tarnowa, na odwrocie urzędowe dwujęzyczne pieczęcie lakowe z godłem: "K.K.BEZ. GERICHT IN KENTY/ C.K. SĄD POWIAT W KĘTACH", pieczęcie bardzo dobrze zachowane.


400 PLN
3409

1880, 24.XI list z Tarnowca (Tarnowitz) do Wrocławia, ze względu na niedokłany adres niedoręczony i zwrócony (27.XI) do nadawcy. Na odwrocie stosowna nalepka urzędu pocztowego nr.1 we Wrocławiu i stemple odbiorcze. Ładnie udokumentowany obieg.


Mi.41 
90 PLN
3410

1903, 30.VI Kraków - Piasek, list do Tarnowa. Na odwrocie pieczęcie lakowe z godłem Królestwa Galicji i Lodomerii: "BANK KRAJOWY KRÓL. GALICYI I LODOMERYI W W.KS. KRAKOWSKIEM". Pieczęcie nieuszkodzone, ładnie zachowane. Bardzo ciekawe.


350 PLN
3411

1909 kartka nadana w Warszawie 8.11.1909 opłacona rosyjskim znaczkiem.


Mi.67 
40 PLN
SOLD
3412

1911 austriacka całostka wysłana z Krakowa 16.IV.11 do Warszawy z antydatowanym stemplem odbiorczym w języku rosyjskim. Kartka z opłaconą odpowiedzią do korespondencji zagranicznej. Rzadkie.


65 PLN
3413

1911, 24.VII "Ostdeutsche Ausstellung Posen 1911", specjalna widokówka wysłana z terenu wystawy, ostemplowana kasownikiem okolicznościowym. Ciekawy walor.


Mi.85 
100 PLN
3414

1913 list z Zakopanego 27.X.1913 opłacony znaczkami austriackimi.


40 PLN
SOLD
3415

1914 list ze Lwowa 22.VI.14 opłacony znaczkami austickimi skasowanymi wirnikiem Lwów 2.


35 PLN
SOLD