The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Auction 11. Polish Kingdom

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3416

1851-1859 czyste koperty rosyjskie wydań dyrekcyjnych i poczty miejskiej w Petersburgu stosowane na ziemiach polskich w okresie Królestwa Polskiego.


Mi.SU5, U3, U4, U7&n
2 100 PLN
SOLD
3417

1859, koperta (99 x 55 mm) Poczty Miejskiej w Warszawie (drugie wydanie) z czerwoną pieczęcią Kasy Głównej Pocztowej, odbitą z prawej strony. Na pieczęci herb Królestwa Polskiego typ 1858, napisy po rosyjsku i polsku. Na wewnętrznej stronie ostro zakończonej klapy dwa podpisy kontrolne: Kurmanowicz i Bobiński. Gwarancja (podwójna) Mikulski.

Fi.Ck.3
900 PLN
3418

1860, koperta do korespondencji krajowej i do Rosji ze stemplem numerowym "88" i miejscownikiem polsko-rosyjskim, nadana w Krasnymstawie do majątku Czartowo. Na froncie adnotacje pocztowe "10/12", usunięta pieczęć lakowa, gwarancja Schmutz.

Fi.Ck.5IIy
1 600 PLN
SOLD
3419

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz.


Mi.15z 
90 PLN
SOLD
3420

1866 (?) lico listu wysłanego 23.VII koleją z Częstochowy (odręcznie wpisana nazwa i data) do Warszawy ambulansem nr.2 (EKSPEDYCJA POCZT w WAGONIE 2), znaczek unieważniono "niemym" kasownikiem, gwarancja Korszeń, bardzo ciekawy walor.


Mi.21x 
400 PLN
SOLD
3421

1866 znaczek rosyjski za 3 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, sześć kwadratów(Fi.+1000), znaczek użyty dwukrotnie, praktyka opisywana w literaturze filatelistycznej.


Mi.19x 
300 PLN
3422

1866 znaczek rosyjski za 1 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, cztery kwadraty.


Mi.18x 
100 PLN
SOLD
3423

1866 znaczek rosyjski za 5 kop. z polskim datownikiem - Warszawa pisana grażdanką


Mi.20x 
45 PLN
SOLD
3424

1866 znaczek rosyjski za 5 kop. z bardzo rzadkim polskim kasownikiem kolejowym - D.T. Droga Terespolska (Fi.+1000), znaczek dwukrotnie użyty, praktyka opisywana w literaturze filatelistycznej.


Mi.20x 
300 PLN
3425

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 179 - Piotrków Trybunalski, jedynym w Polsce kasownikiem trzyobrączkowym.


Mi.21x 
120 PLN
SOLD
3426

1867 list wysłany 13.VI z Warszawy do Łodzi, znaczek unieważniony kasownikim "1" w czterech kwadratach, stempel odbiorczy 13.VI na odwrocie, znaczek załamany, gwarancja Korszeń.


Mi.21x 
150 PLN
3427

1868 koperta listu z Grodziska wysłanego 7.X do Warszawy, znaczek unieważniono stemplem numerowym "271", obok miejscownik rosyjsko-polski, dodatkowo stempelek "FRANCO", czerwony (rosyjsko-polski) kasownik odbiorczy 8.X i godzinnik, nieuszkodzona pieczęć lakowa nadawcy, gwarancja Korszeń, bardzo piękny i "zgrabny" walor.


Mi.21x 
700 PLN
SOLD
3428

1868 (?) koperta (całostka) wysłana 15.V z urzędu Przedmieście Praga, znak opłaty unieważniony nietypowym kasownikiem numerowym "337", obok miejscownik rosyjsko-polski, list adresowany do generała Hasfelda, gwarancja Korszeń, ciekawy i rzadko spotykany walor.


Mi.U13 
1 200 PLN
3429

1870, 20.V znaczek za 3 kop. z poddrukiem 5-cio kopiejkówki - błędnodruk rzadko spotykany na listach. Piękny, dekoracyjny list z takim błędem sprzedano w tym roku w Niemczech za 3500 euro. Tu znaczek ze słabszą perforacją, ale z rzadkim miejscownikiem, za którego wcześniejsze użycie na liście - jako tzw. kasownika zastępczego - stosuje się dużą dopłatę (Fi.+8000). Dodatkowo stempelki FRANCO i późno użyty, austriacki POLOGNE. Na odwrocie stemple: tranzytowy (Granica 20.V), odbiorczy (Pesth 21.V) i zalepka nadawcy "SALAMON ROSEN/ Woll-Agent/ WARSCHAU/ Nalewki No.2240". Gwarancja Korszeń.

Fi.18x, 19s, 21x
Mi.18x, 19xF, 21x&nb
1 500 PLN
SOLD
3430

1870 (?), 4.XI, Tyflis koperta rosyjska do małej miejscowości pod Kaliszem. Adresat odmówił jej przyjęcia. Wszystkie istotne elementy pocztowe (znak opłaty, stemple, adnotacje pocztowe) znajdują się na jednej stronie.


Mi.U10 
200 PLN
3431

1966 komplet dwóch karnetów z okazji wystawy filatelistycznej Polphil w Australii z nowodrukami pierwszego polskiego znaczka. nakład karnetów 300 sztuk.

Fi.1 ND
350 PLN