The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:
Back

Description

1853, 31.X, Poznań, parka pozioma znaczków I wydania Prus na liście do Marcelina, znaczki skasowane stemplem numerowym "1138". Listu - wezwania do sądu w charakterze świadka - nie odebrano (adnotacja listonosza na odwrocie) i został on zwrócony (niebieska adnotacja "retour") do nadawcy. Nadawcza pieczęć urzędowa. Parka z prawej strony lekko zacięta. Bardzo ciekawy walor.

Lot # 3405

Auction 11
Close: Auction is closed
Current price: 500 PLN
Catalog:
Mi.3 
Category: Foreign Postage on Polish territory
 
Number of bids: 0 Bid history
Back